Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Thi Thom
Ngày gửi: 01h:15' 15-01-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 1OA1
Trường THPT Bình Liêu.
Ngày 12.1.2015
Thời gian
Sự kiện chính
14-7-1789
26-8-1789
9-1791
4-1792
KIỂM TRA BÀI CŨ
?. Hoàn thành bảng thống kê diễn biến cách mạng tư sản
Pháp từ : 7 - 1789 đến 4 – 1792.
Quần chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục
Baxti. mở đầu cuộc cách mạng bùng nổ
QH Lập hiến thông qua bản “Tuyên ngôn Nhân
quyền và Dân quyền”với khẩu hiệu:“Tự do-Bình đẳng- Bác ái”
Hiến pháp được thông qua . Nền quân chủ Lập
hiến được thiết lập.
Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến
Áo - Phổ bùng nổ.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
Tiết 1:
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
II. Tiến trình của cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
Tiết 2:
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
4. Thời kì thoái trào.
III. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
Chiến tranh giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ
TRÍCH ĐOẠN BÀI CA
“LA MARSEILLAISE” -
quèc ca CỦA NƯỚC PHÁP
Rugie do lixlo sáng tác "Bài Mcxye" kêu gọi nhân dân bảo vệ tổ quốc
Hãy tiến lên những người con tổ quốc,
Ngày vinh quang đã đến rồi.
Chúng ta hãy chống lại sự áp bức,
Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên.
Hãy cầm lấy vũ khí, hỡi những công dân!
Hãy tập hợp lại thành đội ngũ!...
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
Nền cộng hòa Pháp được thành lập trong hoàn cảnh nào?
10-8-1792, quần chúng nhân dân Pari dưới sự lãnh đạo của
phái Gi-rông –đanh ( tư sản công thương) tấn công bắt giam
vua và hoàng hậu lật đổ phái Lập hiến, chính quyền chuyển sang tư sản công thương ( phái Gi-rông-đanh).
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
10-8-1792, quần chúng nhân dân Pari dưới sự lãnh đạo của
phái Gi-rông –đanh ( tư sản công thương) tấn công bắt giam
vua và hoàng hậu lật đổ phái Lập hiến, chính quyền chuyển sang tư sản công thương ( phái Gi-rông-đanh).
Nêu những việc làm của
phái Gi-rông-đanh?
Những việc làm của phái Gi-rông-đanh:
+ Thành lập quốc hội mới được bầu ra theo chế độ phổ thông
đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi trở lên.
+ 21-9-1792, phế truất nhà vua, thiết lập nền Cộng hòa thứ nhất.
+ 21-1-1793, xử chém vua Lui XVI vì tội phản quốc
21/9/1792, thành lập nền Cộng hoà thứ nhất
21/1/1793, xử tử vua Lu-i XVI
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

Vì sao phái Gi-rông-đanh
bị lật đổ?
- 2-6-1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh đứng đầu là Rô-be-spie, QCND Pari khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.
Đầu năm 1793, nước pháp đứng trước những khó khăn nặng nề:
+ Bên trong: bọn phản cách mạng nổi loạn, đời sống nhân dân sa sút
+ Bên ngoài: quân Anh cùng với quân đội phong kiến các nước
châu Âu tấn công nước Pháp.
+ Phái Gi-rông đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố chính quyền.
******
…………….
………….
********
******
*******

****
*********
*****************
******
*******
******
*****
*****
***
**
**
**
***
****
******
*******
*******
***
********
**************************
*************
*****
******
***
**
***********
**********
**********
***
**
******
*****
****
**
****
*****
***
***
**
******
*********************
****************
**********
Vùng nổi loạn
Quân các nước tấn
công Pháp
Lược đồ lực lượng phản cách mạng
Tấn công nước Pháp năm 1793
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
3.Nền chuyên chính Giacôbanh -đỉnh cao của cách mạng.
Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền, thành lập nền chuyên
chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu
* Chính sách biện pháp của chính quuyền Gia-cô-banh:
Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì để chống thù trong, giặc ngoài ? .
+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân ( đạo luật 6.3.17943)
+ 6-19793, thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa,
ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp
+ 23-8-1793, Ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc…
+ Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm, mức lương tối thiểu của công nhân…
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
3.Nền chuyên chính Giacôbanh -đỉnh cao của cách mạng.
Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền, thành lập nền chuyên
chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu
* Chính sách biện pháp của chính quuyền Gia-cô-banh:
Những chính sách biện pháp trên của chính quyền Gia-cô-banh có tác dụng gì?
* Tác dụng: Phái Gia-cô-banh dập tắt được các cuộc nội loạn,
giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra
khỏi biên giới. CM Pháp đạt tới đỉnh cao.
So sánh chính sách tiến bộ của chính quyền Gia-cô-banh
với thời kì phái Lập hiến và Gi-rông-đanh nắm quyền.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
3.Nền chuyên chính Giacôbanh -đỉnh cao của cách mạng.
Tại sao giữa lúc cách mạng đang lên
phái Gia-cô-banh bị suy yếu?
Vì nội bộ chia rẽ làm cho phái Gia-cô-banh bị suy yếu. 27-7-1794 phái tư sản phản cách mạng làm cuộc đảo chính, bắt Rô-be-spie,CM
Pháp rơi vào thời kì thoái trào.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
4. Thời kì thoái trào
Hãy cho biết tình hình nước Pháp
sau cuộc đảo chính 27-7-1794?
Sau cuộc đảo chính 27-7-1794, Ủy ban đốc chính thành lập, nhiều thành quả CM bị thủ tiêu…

- 11-9-1794, chế độ độc tài quân sự Na-pô-lê-ông Bô-na-pác thiết lập ở Pháp => CMTS Pháp kết thúc.
Napoléon Bonaparte
Napoléon I
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
( TIẾT 2)
II. Tiến trình của cách mạng.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
3.Nền chuyên chính Giacôbanh -đỉnh cao của cách mạng.
4. Thời Kì thoái trào
III. Ý nghĩa của CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Nêu ý nghĩa, tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
Lật đổ được chế độ PK, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc CMTS
Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
Xóa bỏ những cản trở đối với công thương nghiệp, thị trường
dân tộc thống nhất
Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình
phát triển, đưa cách mạng đến thành công.
Là cuộc CMTS triệt để và điển hình nhất trong các thế kỉ XVII,
XVIII.
* Tuy nhiên, cuộc CM TS Pháp vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ
quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ chế độ PK…
“ Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là
cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là
cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục ( tức
tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa”.

( Hồ Chí Minh)
NỀN QUÂN CHỦ
CHUYÊN CHẾ
( Trước 7-1789)
QUÂN CHỦ
LẬP HIẾN
7-1789 – 10-8-1792
NỀN CHUYÊN CHÍNH
GIACÔBANH
6-1793 – 27-7-1794
CHẾ ĐỘ ĐỐC
CHÍNH
27-7-1794 – 11-1799
NỀN ĐỘC TÀI
QUÂN SỰ- ĐẾ CHẾ I
11-1799 - 1815
NỀN CỘNG HOÀ
GI-RÔNG-ĐANH
9-1792 - 6-1793
CHẾ ĐỘ QUÂN
CHỦ
1815…
Bài tập về nhà:
? Lập bảng niên biểu diễn biến cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỉ XVIII qua các giai đoạn.
Thời gian
Sự kiện chính
Củng cố
+ Vì sao cuộc CMTS Pháp là cuộc CM tiêu biểu và điển hình?
+ Tại sao nói nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII.
+ So sánh với các cuộc CM Hà Lan, CMTS Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ
 
Gửi ý kiến