Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Hồ Tuấn - THPT Cầm Bá Thước
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:09' 08-04-2009
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Cầm Bá Thước
Giáo án điện tử
Bài 13:Những chuyển biến mới về KT-XH
ở Việt Nam sau CTTG lần I
GV thực hiện : Hồ Anh Tuấn
Tổ:3
Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
II.Chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.
* Mục đích.
-Bù đắp thiệt hại do chiến tranh.
-Khôi phục địa vị kinh tế.
-Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào chính quốc
*Nội dung :
-Thời gian:1919-1929-1933
-Qui mô,mức độ đầu tư vốn tăng.


I.Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
-Sau CTTG I một trật tự thế giới mới được thiết lập
-Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi,thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới (PT công nhân,sự ra đời các đảng cộng sản ở các nước)
ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam
1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
+Nông nghiệp:lập đồn điền
+Công nghiệp:chủ yếu là khai mỏ.công nghiệp nhẹ,cn chế biến.
+Thương nghiệp: từng bước độc quyền thị trường (Hàng củaPháp từ 37-63%)
+GTVT:hệ thống đường sắt , đường bộ... được nâng cấp.
+Tài chính:ngân hàng Đông Dương thâu tóm mọi mặt đời sống kinh tế.
+Pháp đặt ra nhiều thứ thuế vô lí khác (muối,rượu,chợ, đò...)
Ngân sách Pháp tăng lên 3 lần so với trước chiến tranh.
2. Chính sách về chính trị văn hoá ,giáo dục.
*Chính trị:
-Chính sách chuyên chế triệt để,vua quan phong kiến là bù nhìn,tay sai,chính sách chia để trị,mị dân, đàn áp các phong trào yêu nước....
1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
1.Chuyển biến về kinh tế.
-Cơ cấu kinh tế có chuyển biến ít nhiều.
-Mất cân đối vùng ,ngành kinh tế.
-Kiệt quệ tài nguyên,hao mòn sức dân-bần cùng hoá người lao động.
- KT thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế chính quốc.


III.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội
ở Việt nam
*Văn hoá-giáo dục:
-Hệ thống giáo dục được mở rộng
-phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột thuộc địa.
-Các yếu tố văn hoá truyền thống ,văn hoá mới tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại , đan xen đấu tranh với nhau.

Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.

-Chủ yếu là tay sai cho Pháp.Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
->90% dân số,bị 3 tầng áp bức bóc lột-là lực lượng đông đảo của cách mạng
-Tư sản mại bản:quyền lợi gắn chặt với đế quốc.
-Tư sản dân tộc: có tinh thần yêu nước .,dễ thoả hiệp
*Địa chủ:

*Nông dân:

*Tư sản:
-Học sinh ,sinh viên,tiểu thương,tiểu chủ...là lực lượng quan trọng của cách mạng
-là lực lượng chính trị độc lập ,thống nhất ,tự giác trong cả nước –lãnh đạo cách mạng Việt nam.
*Tiểu tư sản

*Công nhân:

*Nhận xét:
- Sau chiến tranh TG I XH Việt Nam có sự biến đổi sâu sắc,mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai.
2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.
Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
II.Chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.
* Mục đích.
-Bù đắp thiệt hại do chiến tranh.
-Khôi phục địa vị kinh tế.
-Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào chính quốc
*Nội dung :
-Thời gian:1919-1929-1933
-Qui mô,mức độ đầu tư vốn tăng.


I.Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
-Sau CTTG I một trật tự thế giới mới được thiết lập
-Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi,thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới (PT công nhân,sự ra đời các đảng cộng sản ở các nước)
ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam
1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
+Nông nghiệp:lập đồn điền
+Công nghiệp:chủ yếu là khai mỏ.công nghiệp nhẹ,cn chế biến.
+Thương nghiệp: từng bước độc quyền thị trường (Hàng củaPháp từ 37-63%)
+GTVT:hệ thống đường sắt , đường bộ... được nâng cấp.
+Tài chính:ngân hàng Đông Dương thâu tóm mọi mặt đời sống kinh tế.
+Pháp đặt ra nhiều thứ thuế vô lí khác (muối,rượu,chợ, đò...)
Ngân sách Pháp tăng lên 3 lần so với trước chiến tranh.
2. Chính sách về chính trị văn hoá ,giáo dục.
*Chính trị:
-Chính sách chuyên chế triệt để,vua quan phong kiến là bù nhìn,tay sai,chính sách chia để trị,mị dân, đàn áp các phong trào yêu nước....
1.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
1.Chuyển biến về kinh tế.
-Cơ cấu kinh tế có chuyển biến ít nhiều.
-Mất cân đối vùng ,ngành kinh tế.
-Kiệt quệ tài nguyên,hao mòn sức dân-bần cùng hoá người lao động.
- KT thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế chính quốc.


III.Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội
ở Việt nam
*Văn hoá-giáo dục:
-Hệ thống giáo dục được mở rộng
-phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột thuộc địa.
-Các yếu tố văn hoá truyền thống ,văn hoá mới tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại , đan xen đấu tranh với nhau.

Phần II:Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 13:Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội của Việt nam sau CTTG I
2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.

-Chủ yếu là tay sai cho Pháp.Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
->90% dân số,bị 3 tầng áp bức bóc lột-là lực lượng đông đảo của cách mạng
-Tư sản mại bản:quyền lợi gắn chặt với đế quốc.
-Tư sản dân tộc: có tinh thần yêu nước .,dễ thoả hiệp
*Địa chủ:

*Nông dân:

*Tư sản:
-Học sinh ,sinh viên,tiểu thương,tiểu chủ...là lực lượng quan trọng của cách mạng
-là lực lượng chính trị độc lập ,thống nhất ,tự giác trong cả nước –lãnh đạo cách mạng Việt nam.
*Tiểu tư sản

*Công nhân:

*Nhận xét:
- Sau chiến tranh TG I XH Việt Nam có sự biến đổi sâu sắc,mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai.
2. Chuyển biến về giai cấp xã hội.
Mục đích của Pháp trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất là:
Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra
Khôi phục địa vị kinh tế.
C. Làm cho nền kinh tế thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.
D. cả 3 phương án trên
Hai ngành thu hút vốn của tư bản Pháp nhiều nhất là ngành nào?
Nông nghiệp và khai mỏ
Nông nghiệp và giao thông vận tải.
C. Khai mỏ và giao thông vận tải.
D. Các cơ sở chế biến và nông nghiệp.
Đánh giá về khả năng cách mạng của các tầng lớp ,giai cấp trong xã hội Việt nam
Công nhân
Tư sản dân tộc
Tiểu tư sản
Nông dân
Địa chủ vừa và nhỏ
Lãnh đạo cách mạng
Có tinh thần dân tộc dân chủ nhưng dễ thoả hiệp
Là lực lượng quan trong của cách mạng DTDC.
Là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất
Có tinh thần yêu nước tham gia các phong trào yêu nước khi có điều kiện
Nông dân
TT Sản
Công nhân
Địa chủ
Tư sản
Hình1
Nguồn lợi của
tư bản Pháp
ở Việt Nam
trong cuộc
khai thác
thuộc địa
lần thứ hai
Đ. Phú Quốc
Côn Đảo
Đ. Phú Qúy
QĐ. Hòang Sa
(Việt Nam)
Đ. Lý Sơn
Than đá
Đông triều
Thiếc,
Chì,
vonphơ ram
Rượu
Giấy
diêm
Hải phòng
Hồng gai
Hà Nội
Nam Định
Sài Gòn-chợ lớn
Đồn điền
Cà phê
Bông,vải,sợi
rượu
CN:
Gỗ,diêm
Sợi,vải
thuỷ tinh
xi măng...
Xuất cảng
Đồn điền cà phê
Đồn điền cao su
Đồn điền trồng lúa
Nấu rượu,
xay gạo
Rượu,bia,
thuỷ tinh,
thuốc lá...
Xuất cảng
Trích "Bản án chế độ thực dân Pháp"-Nguyễn i Quốc

" Lúc ấy, cứ một nghìn làng thì có đến một nghìn năm trăm đại lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng trong số một nghìn làng đó lại chỉ có vẻn vẹn mười trường học....., hằng năm người ta cũng đã tọng từ 23 đến 24 triệu lít rượu cho 12 triệu người bản xứ, kể cả đàn bà và trẻ con. ...

 
Gửi ý kiến