Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tâm Hạnh
Ngày gửi: 15h:33' 27-12-2021
Dung lượng: 18.6 MB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LỰU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TÔNG QUAI
MÔN LỊCH SỬ 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy nêu ý nghĩa của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương?
=> Ý nghĩa của ba sự kiện trên:
- Nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
- Đó là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương.
- Để lại cho Đảng những bài học kinh nghiệm quý báu về chuẩn bị lực lượng và xác định thời cơ cách mạng, phục vụ cho việc lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Tám sau này.
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
*Thế giới:
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
- Tháng 6-1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên xô.
- 1/1942, Mặt trận Đồng minh thành lập. Trong thế giới hình thành hai trận tuyến.
*Thế giới:
* Tình hình trong nước.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
22/6/1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô
9/1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
*Thế giới:
* Tình hình trong nước.
- 9/1940, Nhật vào Đông Dương, nhân dân Đông Dương chịu 2 tầng áp bức: Pháp - Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
1920
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

28-1- 1941
Trở về Pắc Bó –Cao Bằng
1911
Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước
6/1/1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
28-1- 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Cao Bằng
Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi pha.
Hang Pắc bó – Cao Bằng, nơi Bác ở năm 1941.
Lán Khuổi Nậm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh 
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
*Thế giới:
* Tình hình trong nước.
- 9/1940, Nhật vào Đông Dương, nhân dân Đông Dương chịu 2 tầng áp bức: Pháp - Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
- Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941).
Giải phóng các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật.
(Thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công”.)
Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)
“Liên hợp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo...v...v… cùng đấu tranh giải phóng và sinh tồn”
Chủ trương
của hội nghị
trung ương 8
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 có chủ trương gì?
Mời các em xem video thành lập mặt trận Việt Minh
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
*Thế giới:
* Tình hình trong nước.
- 9/1940, Nhật vào Đông Dương, nhân dân Đông Dương chịu 2 tầng áp bức: Pháp - Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
- Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941).
+ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết.
+ Chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh" gọi là Việt Minh (19/5/1941).
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
* Xây dựng lực lượng cách mạng:
+ Các đội du kích đã thống nhất thành đội Cứu quốc quân
+ Tập hợp các lực lượng vào Mặt trận cứu quốc.
- Xuất bản báo để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Báo chí của Mặt trận Việt Minh ra đời
“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam…

…Mai sau sự nghiệp hoàn thành
Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng
Dân ta xin nhớ chữ đồng:
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!”

LỊCH SỬ NƯỚC TA
Hồ Chí Minh
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
* Xây dựng lực lượng cách mạng:
+ Các đội du kích đã thống nhất thành đội Cứu quốc quân
+ Tập hợp các lực lượng vào Mặt trận cứu quốc.
- Xuất bản báo để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng.
* Xây dựng lực lượng vũ trang:
+ Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.
+ Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị phát triển mạnh,
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Trung đội Cứu quốc quân 1941
Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944).
Đại tướng:
VÕ NGUYÊN GIÁP
Phan Văn Giang
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
* Xây dựng lực lượng cách mạng:
* Xây dựng lực lượng vũ trang:
* Xây dựng căn cứ địa
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941).
1. Hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh.
2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
* Xây dựng lực lượng cách mạng:
* Xây dựng lực lượng vũ trang:
* Xây dựng căn cứ địa
- Từ căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai, mở rộng ra các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT ,CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1. Nhật đảo chính Pháp ( 9/3/1945 )
- Tổ 1: Vì sao Nhật đảo chính Pháp?
- Tổ 2: Cuộc đảo chính diễn ra như thế nào?
- Tổ 3,4: Chủ trương của Đảng ta?
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT ,CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1. Nhật đảo chính Pháp ( 9/3/1945 )
- đầu 1945, chiến tranh thế giới sắp kết thúc. Ở châu Âu, phát xít Đức bị thất bại, nước Pháp được giải phóng.
- Ở châu Á phát xít Nhật khốn đốn vì những đòn tấn công của Anh, Mĩ.
- Ở Đông Dương: Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị chờ quân Đồng Minh vào.
* Hoàn cảnh
* Diễn biến:
- Đêm 9-3-1945, khi tình thế thất bại của phát xít Nhật gần kề, buộc Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Nhật đảo chính Pháp tại Hà Nội (9/3/1945)
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT ,CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
2. Tiến tới khởi nghĩa tháng Tám 1945.
a. Chủ trương của Đảng
- Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã họp:
- Ra chỉ thị : “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
- Xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật.
- Phát động cao trào kháng Nhật tiến tới tổng khởi nghĩa.
b. Cao trào kháng Nhật
Học sinh xem video
Cao trào kháng Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Các Hội cứu quốc quân được thành lập trong cao trào kháng Nhật
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT ,CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
2. Tiến tới khởi nghĩa tháng Tám 1945.
b. Cao trào kháng Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc
HÀ GIANG
CAO BẰNG
BẮC CẠN
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT ,CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
2. Tiến tới khởi nghĩa tháng Tám 1945.
b. Cao trào kháng Nhật.
BÀI 22: CAO TRÀO KHÁNG NHẬT TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945.
Lập bảng niên biểu diễn biến cao trào kháng Nhật
b. Diễn biến cao trào kháng Nhật
Phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần diễn ra ở nhiều địa phương
Việt Nam giải phóng quân. Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kì được hình thành
Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
C1. Vai trò chính của mặt trận Việt Minh là:
A. truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin
B. cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân
C. tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng đấu tranh giải phóng dân tộc
D. tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng đấu tranh chống giai cấp địa chủ phong kiến.
C2. Nơi thí điểm cho cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là
C. Cao Bằng
A. Lạng Sơn
B. Hà Giang
D. Thái Nguyên
BÀI TẬP CỦNG CỐ
C3. Chỉ thị “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Đảng đưa ra trong hội nghị nào?
A. Hội nghị BCH Trung ương 8 (5/1941), tại Cao Bằng.
B. Hội nghị mở rộng (3/1945), tại Bắc Ninh.
C. Hội nghị quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945), tại Bắc Giang.
D. Hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương (8/1945), tại Tuyên Quang.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
C4. Vì sao Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương?
A. Để độc chiếm Đông Dương.
B. Để chờ quân Đồng minh đổ bộ vào.
C. Chuẩn bị kết thúc chiến tranh.
D. Để phát triển thuộc địa
C5. Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?
C. Cao Bằng
A. Lạng Sơn
B. Hà Giang
D. Thái Nguyên
Học thuộc:
Hoàn cảnh ra đời và hoạt động của mặt trận Việt Minh
Hoàn cảnh và diễn biến của cao trào kháng Nhật.
Chụp vở ghi gửi cho cô giáo
Chuẩn bị bài 23:
Hoàn cảnh và diến biến của cách mạng tháng Tám 1945.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
 
Gửi ý kiến