Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 9 >


Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Các nước châu Á (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Các nước Đông Nam Á (252 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các nước châu Phi (192 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh (219 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nước Mĩ (537 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nhật Bản (541 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Các nước Tây Âu (234 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (303 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật (379 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (212 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (241 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) (224 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (277 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (475 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (242 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973) (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (168 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (631 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail