Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày gửi: 15h:24' 09-03-2021
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 484
Số lượt thích: 0 người
1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THANH HÒA
MÔN: TIN HỌC – LỚP 8A1
HỘI THI GVDG HUYỆN KIM BÔI
NĂM HỌC 2020 -2021
2
Nếu a>b thì in ra màn hình giá trị của a;
ĐIỀU KIỆN
CÂU LỆNH;
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh điều kiện dạng thiếu được viết với các từ khóa If và then
If
then
If <điều kiện> then ;
Từ khoá
Thường là phép so sánh hoặc biểu thức
trả về một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE
Là công việc cần thực hiện nếu điều kiện thỏa mãn
3
SƠ ĐỒ KHỐI
ĐÚNG
SAI
Câu lệnh điều kiện dạng thiếu
4
5
Ví dụ 5 – sgk t49: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập một số không lớn hơn 5 từ bàn phím. Chương trình sẽ kiểm tra tính hợp lệ, nếu không hợp lệ sẽ thông báo lỗi.
Thuật toán:
Bước 1: Nhập số a;
Bước 2: Nếu a > 5 thì thông báo lỗi;
BÀI TẬP NHÓM
1. Em hãy viết 2 câu lệnh điều kiện thể hiện:
Nếu a > 0 thì in ra màn hình a là số dương.
Nếu a < 0 thì in ra màn hình a là số âm
If a > 0 then Writeln(‘a la so duong’);
If a < 0 then Writeln(‘a la so am’);
6
Readln(a);
Readln(b);
If b<>0 then x:=a/b
Else write(‘mau so bang 0, khong chia duoc’);
Thuật toán
B1: - Nhập số a
- Nhập số b
B2: Nếu b ≠ 0 thì tính kết quả, ngược lại thì thông báo lỗi
Câu lệnh:
Ví dụ 6 – sgk t.49: Viết chương trình tính kết quả của a chia cho b, với a và b là hai số bất kì. Phép tính chỉ thực hiện được khi b ≠ 0. Chương trình sẽ kiểm tra giá trị của b. Nếu b ≠ 0 thì thực hiện phép chia; nếu b = 0 sẽ thông báo lỗi.
7
If < Điều kiện > then
else ;
Từ khóa:
If, then, else
Là các công việc cần thực hiện nếu điều kiện thỏa mãn.
Câu lệnh 1:
Câu lệnh 2
Điều kiện:
Thường là phép so sánh hoặc biểu thức
trả về một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE
8
SƠ ĐỒ KHỐI
ĐÚNG
SAI
CÂU LỆNH 2;
Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ
9

2. Nếu a>b thì in giá trị biến a ra màn hình;
Ngược lại, in giá trị b ra màn hình
If a>b then writeln (‘ a la so lon hon’)
Else writeln (‘b la so lon’);
10
BÀI TẬP NHÓM
5- SGK T.51. Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai? Vì sao?
Sai (thừa dấu hai chấm)
Sai (thừa dấu ; thứ nhất trước Then)
-Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc vào điều kiện x>5;
-Sai, nếu phép gán m:=n phụ thuộc vào điều kiện x>5;
Sai (thừa dấu ; trước Else)

BÀI TẬP ÁP DỤNG
6- SGK T.51. Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị của biến X sẽ là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 5?
If (45 mod 3) =0 then X:=X+1;
b)If X>10 then X:=X+1;
X=6
X=5
BÀI TẬP ÁP DỤNG
12
13
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Thể lệ
Chia lớp thành 3 nhóm
Thời gian suy nghĩ trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây
Hết 30s các nhóm sẽ giơ bảng đáp án cảu mình
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
Trả lời sai không bị trừ điểm
Đội nào có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng
Câu 1: Ta có 2 lệnh sau:
   x:= 8;
   If x>5 then x := x +1;
   Giá trị của x là bao nhiêu?
   
A. 5
B. 9
C. 8
D. 6
Câu 2: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh:
   if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2;
   ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)
   A. 5

B. 9

C. 7
D. 11
Câu 3:
IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5;
   Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?
   
A. 0
B. 5
C. 8
D. 3
Câu 4: Các câu lệnh Pascal nào sau đây được viết đúng:

   
A. If x:= 5 then a = b;
B. If x > 4; then a:= b;
C. If x > 4 then a:=b else m:=n;
D. If x > 4 then a:=b; else m:=n;
Câu 5: Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
A. If < Điều kiện> then < Câu lệnh 1 >; Else < Câu lệnh 2 >;
   
B. If < Điều kiện> then < Câu lệnh >;
   
C. If < Điều kiện> then < Câu lệnh 1 >, < Câu lệnh 2 >;
   
D. If < Điều kiện > then < Câu lệnh 1 > Else < Câu lệnh 2 >;
19
Dạng thiếu
Dạng đầy đủ
If <điều kiện> then ;
Nếu <Điều kiện> đúng thì thực hiện , ngược lại bỏ qua câu lệnh
Cú pháp
Hoạt động
Cú pháp
Hoạt động
If <điều kiện> then Else ;
Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện , ngược lại thực hiện
Hướng dẫn về nhà
Add Your Text
- Học thuộc các cấu trúc của câu lệnh điều kiện
- Làm bài tập SGK/50, 51
- Đọc phần “Tìm hiểu mở rộng”
- Chuẩn bị trước bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện.
21
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến