Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chia cho số có ba chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Lan Anh
Ngày gửi: 19h:23' 20-03-2017
Dung lượng: 637.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào đón
các thầy giáo, cô giáo
đến dự giờ lớp 4G
Kiểm tra bài cũ:

5409 : 26 6470 : 43
Chia cho số có ba chữ số
a)
1994 : 162 = ?
1994 162
Chia cho số có ba chữ số
a)
1944 : 162 = ?
1944 162
194 chia 162 ®­îc 1, viÕt 1
1 nh©n 2 b»ng 2; 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2;
1 nh©n 6 b»ng 6; 9 trõ 6 b»ng 3, viÕt 3;
1 nh©n 1 b»ng 1; 1 trõ 1 b»ng 0, viÕt 0.
032
1
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
Chia cho số có ba chữ số
a)
1944 : 162 = ?
1944 162
12
0324
194 chia 162 ®­îc 1, viÕt 1
1 nh©n 2 b»ng 2; 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2;
1 nh©n 6 b»ng 6; 9 trõ 6 b»ng 3, viÕt 3;
1 nh©n 1 b»ng 1; 1 trõ 1 b»ng 0, viÕt 0.
Hạ 4, được 324; 324 chia 162 được 2, viết 2;
2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2; thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.
000
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
Chia cho số có ba chữ số
a)
1944 : 162 = ?
1944 162
0324
000
12
194 chia 162 ®­îc 1, viÕt 1
1 nh©n 2 b»ng 2; 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2;
1 nh©n 6 b»ng 6; 9 trõ 6 b»ng 3, viÕt 3;
1 nh©n 1 b»ng 1; 1 trõ 1 b»ng 0, viÕt 0.
Hạ 4, được 324; 324 chia 162 được 2, viết 2;
2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0;
2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
2 nhân 1 bằng 2; thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.
b)
8469 : 241 = ?
8469 241
1239
034
35
846 chia 241 ®­îc 3, viÕt 3
3 nh©n 1 b»ng 3; 6 trõ 3 b»ng 3, viÕt 3;
3 nh©n 4 b»ng 12; 14 trõ 12 b»ng 2, viÕt 2 nhí 1;
3 nh©n 2 b»ng 6; thªm1 b»ng 7; 8 trõ 7 b»ng 1, viÕt 1.
Hạ 9, được 1239; 1239 chia 241 được 5, viết 5;
5 nhân 1bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4;
5 nhân 4 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2;
5 nhân 2 bằng 10; thêm 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
Phép tính nào đúng?
2
8
9
7
2
1
5
2
3
4
9
7
1
0
2
2
2
8
9
7
2
1
5
2
3
3
9
7
0
0
3
2
Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424 b) 6420 : 321
1935 : 354 4957 : 165
2120 : 424
4957 : 165
2. Tính giá trị của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495 b) 8700 : 25 : 4
= 504735 + 18
= 504753
= 348 : 4
= 87
8700 : 25 :4
= 8700 : (25 x 4)
= 8700 : 100
= 87
3. Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình
mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai
bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán số mét vải đó sớm hơn
và sớm hơn mấy ngày?
Bài giải
Số ngày cửa hàng thứ nhất bán hết 7128m vải là:
7128 : 264 = 27 (ngày)
Số ngày cửa hàng thứ hai bán hết 7128m vải là:
7128 : 297 = 24 (ngày)
Vì 24 ngày ít hơn 27 ngày nên cửa hàng thứ hai
bán hết số vải sớm hơn và số ngày sớm hơn là:
27 - 24 = 3 (ngày)
Đáp số: 3 ngày
chúc sức khoẻ
các thầy giáo, cô giáo
 
Gửi ý kiến