Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Đức
Ngày gửi: 04h:13' 30-10-2008
Dung lượng: 395.0 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
Gia?o a?n toa?n 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Gia?o viờn: Tran Coõng ẹửực
Truo`ng : Tieồu hoùc Phuứng Hửng Quaọn 11


DAÏY BAØI MÔÙI
CUÛNG COÁ
DAËN DOØ
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Mục tiêu bài học:
Kiến thức:
Nhận dạng được phép chia số tự nhiên cho số thập phân.
Nêu qui tắc và thực hiện phép chia.
Kĩ năng:
Thực hiện phép chia số tự nhiên cho số thập phân.

Vận dụng:
Vận dụng giải cac bài toán có liên quan đến chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
Hoạt động 1:
Bài toán : Tnh ri so snh kt qu.
1. 25 : 4 ( 25 x 5 ) : ( 4 x 5 )
2. 4,2 : 7 ( 4,2 x 10 ) : ( 7 x 10 )
3. 37,8 : 9 ( 37,8 x 100 ) : ( 9 x 100 )
=
=
=
Nhận xét:
Soỏ bũ chia vaứ soỏ chia ụỷ moói baứi ủeu ủửụùc gaỏp leõn 5, 10, 100 lan nhửng thửụng cuỷa chuựng ủeu khoõng thay ủoồi.

Kết luận:
Khi nhaõn soỏ bũ chia vaứ soỏ chia vụựi cuứng moọt soỏ tửù nhieõn khaực 0 thỡ thửụng khoõng thay ủoồi.
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Tuaàn 14 Thöù tö, ngaøy 5 thaùng 12 naêm 2007
Toaùn
Ví dụ1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?
Tóm tắt:
Diện tích: 57m2
Chiều dài: 9,5m Chiều rộng: ?m
Bài giải:
ChiỊu rng mnh vn l :
57 : 9,5 =
?
Đáp số: ?
Cách thực hiện phép chia
Áp dụng :
Nhn c s b chia v s chia víi 10 Ĩ bin s chia thnh s t nhin
57 : 9,5 = ( 57 x10 ) : ( 9,5 x 10 )
57 : 9,5 = 570 : 95
57 : 9,5 = 6
Hình thành qui tắc chia:
Bước 1: Đếm ở phần thập phân của số chia có 1 chữ số.
Bước 2: Thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bị chia.
Bước 3: Gạch bỏ dấu phẩy ở số chia.
Bước 4: Thực hiện phép chia như chia 2 số tự nhiên bình thường.
57 9,5
0
6
00
Ví dụ 2 : Thực hiện phép chia

99 : 8,25
Bài giải
0 0
16 5
1
2
0
0 0 0
Qui tắc thực hiện phép chia
Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau :
ẹeỏm xem coự bao nhieõu chửừ soỏ ụỷ phan thaọp phaõn cuỷa soỏ chia thỡ vieỏt theõm vaứo beõn phaỷi soỏ bũ chia baỏy nhieõu chửừ soỏ 0.
Boỷ daỏu phaồy ụỷ soỏ chia roi thửùc hieọn pheựp chia nhử chia caực soỏ tửù nhieõn.
Luyện tập
Bài tập 1: ẹaởt tớnh roi tớnh:
a) 7 : 3,5
b) 702 : 7,2

Bài tập 2 : Tớnh nhaồm :
a) 32 : 0,1
b) 934 : 0,01

Luyện tập
Bài tập 1:

7 : 3,5 = 2
702 : 7,2 = 97,5


Luyện tập
Bài tập 2:
a) 32 : 0.1 = 320
c) 934 : 0,01 = 93400

Luyện tập
Bài tập 3:
Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Luyện tập
Bài giải
1 m thanh saột caõn naởng:
16 : 0,8 = 20 (kg)
0,18 m thanh saột caõn naởng:
20 x 0,18 = 3,6 (kg)
Đáp số : 3,6 kg
2
3
1
5
6
4
8
7
12 : 0,6 =
20
2
200


Nhận 1 phần quà

4 : 0,8 =
0,5
5
50

Em hãy nêu qui tắc chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân.


Muốn chia nhẩm 1 số tự nhiên cho 0,1 ta làm sao?


3 : 0,4 =
7,5
75
0,75

Muốn chia nhẩm 1 số tự nhiên cho 0,01 ta làm sao?


5 : 2,5 =
20
2
0,2
Học thuộc lòng quy tắc thực hiện phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân.
Làm bài tập số 1c, 1d, 2b trang 70 trong sách giáo khoa.

No_avatar

cam on anh nhieu vè bai viet

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓