Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dung
Ngày gửi: 23h:24' 18-11-2018
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người


Tiết 41, bài 30

CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

CHÂU NAM CỰC
THÁI


BÌNH


DƯƠNG
ĐẠI

TÂY

DƯƠNG
ẤN

ĐỘ

DƯƠNG
Lược đồ hướng di cư người châu Âu sang châu Mĩ
CHÂU ÂU
CHÂU Á
Bắc Mĩ
Nam

CHÂU PHI
Hảo Vọng
Colômbô
Philippin
Ấn
Độ
1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

* Nửa đầu thế kỉ XVIII người Anh đã lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
* Nguyên nhân sâu xa:

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
MA-XA-CHU- XÉT
NIU OÓC
PEN-XIN-VA-NI-A
VIẾC-GI-NI-A
CA-RÔ-LIN-NA BẮC
CA-RÔ-LIN-NA NAM
GOÓC-GI-A
1
2
3
4
5
6
1.Rốt Ai-len
3.Niu-giơ-xi
4. Đơ-la-oa
5. Mê-ri-len
2.Con-nếch-ti-cớt
6 Niu Hăm-sai
Lược đồ kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
CA NA ĐA
VỊNH MÊ HI CÔ
ĐẠI

TÂY

DƯƠNG
LU I DI A NA
S. Mít-si-xi-pi
PHLO RI DA
S. Ô-hai-ô
C. Trường thủ công
Đóng tàu
Trồng lúa
Thuốc lá
Chăn nuôi
Bô-xtơn
Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
* Nửa đầu thế kỉ XVIII người Anh đã lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

* Nguyên nhân sâu xa:
- Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển:
+ Miền Bắc: Phát triển nhất là công thương nghiệp.
+ Miền Nam: Phát triển nông nghiệp đồn điền sử dụng sức lao động của nô lệ da đen.- Chính sách của thực dân Anh:
+ Cấm sản xuất công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp......
+ Chế độ thuế khóa nặng nề.
+ Độc quyền buôn bán trong và ngoài nước.
+ Không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.
→ Bóc lột, kìm hãm sự phát triển của 13 thuộc địa.
→ Nhân dân thuộc địa >< Thực dân Anh
Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
* Nửa đầu thế kỉ XVIII người Anh đã lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
* Nguyên nhân sâu xa:


* Nguyên nhân trực tiếp:KTTBCN
phát triển
Thực dân
Anh kìm hãm
Nhân dân thuộc địa >Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
* Nửa đầu thế kỉ XVIII người Anh đã lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
* Nguyên nhân sâu xa:


* Nguyên nhân trực tiếp:
- Sự kiện “chè Boxton” năm 1773.
- Đại hội lục địa lần thứ nhất 9/1774.KTTBCN
phát triển
Thực dân
Anh kìm hãm
Nhân dân thuộc địa >Bài tập: Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
3
4
2
6
5
1
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
4.1775
Chiến tranh bùng nổ
5.1775
ĐH lục địa lần 2 quyết định thành lập quân
đội lục địa, cử Oasinhtơn làm Tổng chỉ huy
4.7.1776
Thông qua Tuyên ngôn độc lập,
thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
17.10.1777
Chiến thắng Xaratôga, tạo ra
bước ngoặt chiến tranh
1781
Trận Iooctao, Anh đầu hàng
Chiến tranh kết thúc
1782
Gioocgiơ Oasinhtơn
Trận Xaratga, 5000 quân Anh bị bắt, quân thuộc địa chuyển sang phản công
Trận Iooctao, đánh tan hy vọng cuối cùng của quân Anh, hơn 8000 quân Anh đầu hàng
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập
* Kết quả
- 9/1783, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở
Bắc Mĩ.
- 1787, Mĩ thông qua hiến pháp mới.
- 1789, Oasinhton được bầu làm Tổng thống đầu tiên.

*Ý nghĩa:
- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập nhà
nước mới, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
- Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu,
giành độc lập ở Mĩ la tinh cuối thế kỉ XVIII – đầu thế
kỉ XIX.
* Tính chất: Là cuộc CMTS không triệt để.

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6

Câu 1
Gồm 9 chữ cái: Sự kiện nào đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ?
Câu 2
Gồm 7 chữ cái: Thể chế chính trị của Mĩ từ sau khi giành độc lập?
Câu 3
Gồm 9 chữ cái: Theo Hiến pháp Mĩ quy định, ai là người nắm quyền hành pháp?
Câu 4
Gồm 8 chữ cái: Thắng lợi lớn nào của quân thuộc địa đã tạo nên bước ngoặt chiến tranh?
Câu 5
Gồm 5 chữ cái: Giai cấp lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
Câu 6
Gồm 7 chữ cái: Trận thắng quyết định buộc quân Anh phải đầu hàng?
TỪ CHÌA KHÓA
Gồm 9 chữ cái: Tên Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ?
Bài 3: So sánh CMTS Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
Hướng phát triển
Tính chất
“Chúng tôi cho rằng sự thật sau đây là hiển nhiên: rằng mọi
người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và tạo hóa ban
cho họ những quyền nhất định rất quen thuộc, trong số
đó có quyền được sống, được hưởng tự do và mưu cầu
hạnh phúc; rằng để bảo vệ những quyền đó, các chính
phủ được lập ra cho mọi người dân và nhận được quyền
lực chính đáng từ sự nhất trí của những người dân đó
do chính phủ này lãnh đạo; và rằng bất cứ khi nào một
chính phủ dưới bất cứ hình thức nào phá hoại những
mục tiêu cuối cùng đó, người dân có quyền thay đổi hoặc
xóa bỏ nó và lập ra chính phủ mới dựa trên nền tảng
của những nguyên tắc trên và tổ chức quyền hạn dưới
hình thức mà họ cảm thấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng
tích cực đến sự an toàn và hạnh phúc của mình…”
Trích Tuyên ngôn độc lập của Mĩ ngày 4/7/1776
 
Gửi ý kiến