Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dung
Ngày gửi: 23h:31' 18-11-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
+ Diện tích: 9.629.000km² (thứ 3 TG)
+ Dân số: 325.398.239 (2017)
+ Thủ đô: Washington
+ GDP: 19.000 tỉ USD (2016)
+ GDP/người: 57.000 USD (2016)
TIẾT 41, BÀI 30:
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.


QĐ. Canari
Đ.Xan xanvađo
1492
TÂY
BAN
NHA
4
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ

1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ.
Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

- Vị trí: Đầu thế kỉ XVIII người Anh đã thiết lập được 13 thuộc địa ở ven bờ ĐTD
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ

1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 1: Tìm những biểu hiện của sự phát triển kinh tế ở Bắc Mĩ ?
Những 2: Tìm hiểu những chính sách của thực dân Anh ?Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
- MB: phát triển kinh tế công thương nghiệp.
- MN: phát triển kinh tế
đồn điền dựa vào sự bóc lột nô lệ da đen.
5
4
MA XA CHU XET
6
NIU OOC
VIẾC GI NI A
CA RÔ LAI NA BẮC
PEN XIN VA NI A
2
1
CA RÔ LAI NA NAM
GIOOC GI A
Cấm lập nhà máy, xí nghiệp
10
Cấm đưa máy móc, công nhân từ Anh sang

Thi hành chính sách thuế khoá nặng nề
Cấm khai khẩn đất đai ở miền Tây
Chính sách của thực dân Anh ở Bắc Mĩ

Cấm sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp
Nhân dân 13 thuộc địa > < thực dân Anh
=>MUỐN PHÁT TRIỂN KINH
TẾ TBCN
=> CẤM ĐOÁN
BÔXTƠN
16-12-1773
Nhân dân Bôx-tơn tấn công tàu hàng Anh, ném xuống biển gần 343 thùng chè  TD Anh lệnh đóng cửa cảng.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Nguyên nhân trực tiếp
- Sự kiện “chè Bô-xtơn” cuối năm 1773
- 9-1774: Đại hội lục địa lần I yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp nhưng không được chấp nhận
9-1774: Đại Hội lục địa lần I. yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
PHI LA ĐEN PHI A
BÀI 30:
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Chiến tranh bùng nổ
BẢNG SO SÁNH LỰC LƯỢNG QUÂN ANH VỚI QUÂN 13 THUỘC ĐỊA
Về trước mắt nghĩa quân yếu hơn nhưng về lâu dài nghĩa quân có thuận lợi cơ bản như được nhân dân ủng hộ, là cuộc chiến tranh chính nghĩa…..
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Chiến tranh bùng nổ
Đại hội lục địa lần thứ hai thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy
PHI LA ĐEN PHI A
ĐẠI TÂY DƯƠNG
G.Oa sinh Tơn(1732-1799). Sinh trưởng trong một gia đình chủ nô giàu có ở bang Viếc-gi-ni-a.
Năm 16 tuổi ông nhận bằng kỹ sư và là thiếu tá quân đội, có tài chỉ huy. Ông là người tích cực chống lại những chính sách của thực dân Anh.
Đại hội lục địa II ông được cử làm tổng chỉ huy quân đội thuộc địa. Câu nói nổi tiêng của ông “gươm đao là giải pháp cuối cùng để bảo vệ tự do của chúng ta, vì thế nó cũng là vật đầu tiên cần dỡ bỏ khi tự do được thiết lập”.
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Chiến tranh bùng nổ
Đại hội lục địa lần thứ hai thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy
Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
4-7-1776 Đại hội 13 thuộc địa thông qua “ Tuyên ngôn độc lập ”
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Tuyên ngôn khẳng định:
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước.
- Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…
Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mĩ có những tiến bộ, hạn chế gì?
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Tuyên ngôn khẳng định:
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước.
- Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…
Tích cực: Lần đầu tiên các quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại, lên án mạnh mẽ chế độ cai trị của nhà vua Anh, khẳng định quyền độc lập của các thuộc địa.
Hạn chế: không có điều khoản thủ tiêu chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Hỡi đồng bào cả nước
“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…” Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mĩ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do
Trích Tuyên Ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2.9.1945
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Chiến tranh bùng nổ
Đại hội lục địa lần thứ hai thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy
Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Trận đánh Xa-ra-tô-ga, quân đội thuộc địa giành thắng lợi.
Trận Xa ra tô ga
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Lập bảng niên biểu diễn biến chính (thời gian, sự kiện)
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
Chiến tranh bùng nổ
Đại hội lục địa lần thứ hai thành lập quân đội thuộc địa do Oa sinh tơn chỉ huy
Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
Trận đánh Xa-ra-tô-ga, quân đội thuộc địa giành thắng lợi.
Trận I-ooc-tao, quân Anh đầu hàng.
Trận Iooc Tao năm 1781
Hãy chọn 1 đáp án đúng cho câu hỏi sau
Câu 1: Ngày 4/ 7/1776,13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã diễn ra sự kiện nào dưới đây ?
A. Đại hội đại biểu Philađenphia lần thứ nhất
B. Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua Tuyên ngôn độc lập
C. Đại hội đại biểu Philađenphia lần thứ hai
D. Nghĩa quân chiến thắng ở Xa ra tô ga
Yếu tố nào giúp quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?
Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn (dựa vào địa thế để phát huy lối đánh du kích)
Sự ủng hộ của nhân dân
Tinh thần đoàn kết tạo sức mạnh chiến thắng
Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa.
BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
Ở BẮC MĨ
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.
KẾT
QUẢ
9.1783, hòa ước Véc xai được ký kết,
Anh công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mỹ
1787 hiến pháp nước Mỹ được thông
qua, xác lập nền cộng hòa
Tổng thống
Đại cử tri
Quốc hội lập pháp
các bang
Cử tri
Tòa án
tối cao
Hạ viện
Thượng viện

Phụ nữ: không có quyền bầu cử
Nô lệ, thổ dân: không có quyền công dân
3. Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.
KẾT
QUẢ
9.1783, hòa ước Véc xai được ký kết,
Anh công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ
1787 hiến pháp nước Mĩ được thông
qua, xác lập nền cộng hòa
Oa Sinh tơn được bầu làm tổng thống
Cách mạng
Nội dung
Lật đổ TD Anh, giành độc lập DT, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển
Quần chúng nhân dân
Tư sản, Chủ nô
Chiến tranh giành độc lập
Giành độc lập, xác lập chế độ Cộng hoà liên bang
HOÀN THÀNH BẢNG THỐNG KÊ SAU
TÍNH
CHẤT
Ý NGHĨA
Là cuộc cách mạng tư sản diễn ra
dưới hình thức là cuộc chiến tranh
giành độc lập
Lập ra nhà nước mới, mở đường cho
CNTB phát triển
Cổ vũ, thúc đẩy phong trào CM
chống PK ở châu Âu, Mỹ la tinh
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.


Tượng Nữ thần Tự do
Quốc Kỳ nước Mĩ
“Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”.
Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành nhìn xuống chân Thần Tự do và ghi lại những ý kiến trên. Nguyễn Tất Thành nhìn số phận con người không chiêm ngưỡng hào quang tỏa sáng từ bức tượng Thần Tự do.
BÀI 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Hãy chọn 1 đáp án đúng cho câu hỏi sau:
Câu 2: Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là:
A. miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp
B. miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp
C. cả hai miền Nam – Bắc đều có đồn điền trang trại lớn sử dụng lao động nô lệ da đen
D. cả hai miền Nam – Bắc đều có kinh tế thương nghiệp phát triển

Câu 4: Sự kiện nào dưới đây đã châm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh ?
A. Thực dân Anh cấm khai hoang ở miền Tây
B. Thi hành chính sách thuế khoá nặng nề
C. Sự kiện chè Bôxtơn
D. Cấm đưa máy móc, công nhân từ Anh sang
Câu 3: Ngày 4/7/1776, nước Mĩ chọn làm ngày quốc khánh vì:
A. Đó là ngày bùng nổ chiến tranh của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
B. Đó là ngày nghĩa quân giành được thắng lợi quân sự quyết định.
C. Đó là ngày Đại hội thông qua Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Hợp chúng quốc Hoa Kì.
D. Đó là ngày chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi hoàn toàn.
 
Gửi ý kiến