Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 11h:33' 18-10-2021
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề 3:
LÀM QUEN VỚI
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Ôn lại kiến thức cũ
Bài toán là gì?
Xác định bài toán là gì?
- Bài toán: là một vấn đề hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết.
Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm mấy bước?
Xác định bài toán
Biểu diễn thuật toán
Viết chương trình
- Xác định bài toán:
xác định INPUT và OUT PUT
- Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm 3 bước chính:
Ôn lại kiến thức cũ
Thế nào là thuật toán?
Mô tả thuật toán như thế nào?
Thuật toán: là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để nhận được kết quả cần tìm
từ những điều kiện cho trước
(INPUT)
(OUT PUT)
- Để mô tả thuật toán, ta dùng cách liệt kê các bước hoặc dùng sơ đồ khối
CHỦ ĐỀ 3:
LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài toán: Cho bán kính của trái đất là 6378 km, em hãy viết chương trình tính độ dài đường xích đạo, biết rằng độ dài đường xích đạo có thể được tính bằng công thức 2*bán kính* 3.14
1. Xác định bài toán
INPUT:
OUTPUT:
2. Mô tả thuật toán
R
C 2*R*3.14
C
3. Viết chương trình
Sử dụng ngôn ngữ lập trình: Pascal, C++, Java, Python...
R (bán kính trái đất).
C (độ dài đường xích đạo)

Ngôn ngữ lập trình Pascal gồm có ba thành phần cơ bản:
+ Bảng chữ cái:
+ Cú pháp:
+ Ngữ nghĩa:
gồm các chữ cái, chữ số và một số kí tự đặc biệt
Các quy tắc để viết chương trình
Ý nghĩa các thao tác cần thực hiện
Lệnh khai báo tên chương trình
Lệnh in ra màn hình dòng chữ “Chao cac ban”
Ví dụ:
Chương trình in ra màn hình dòng chữ “Chao cac ban”
 
 

- Tên: là một dãy liên tiếp không quá 255 kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ). Tên bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

cần khai báo trước khi sử dụng
- Có 3 loại tên:
được dùng với ý nghĩa riêng: program, uses, begin, end, …
là tên dùng với ý nghĩa nhất định: real, integer, read,
write, …
+ Từ khóa
+ Tên chuẩn:
+ Tên do người lập trình đặt:
(tên dành riêng):

* Lưu ý:
+ Tên do người lập trình đặt không được trùng với từ khóa
+ Tên không được bắt đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách (kí tự trống), không được chứa kí tự đặc biệt.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
Học thuộc:
1. Các thành phần cơ bản của Pascal.
2. Tên trong Pascal.
Đọc trước phần 3 + trải nghiệm
Chủ đề 3:
LÀM QUEN VỚI
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
(t2)
CHỦ ĐỀ 3:
LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Ôn lại kiến thức cũ
Ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần nào?
Ngôn ngữ lập trình Pascal gồm có ba thành phần cơ bản:
+ Bảng chữ cái
+ Cú pháp
+ Ngữ nghĩa
Tên trong Pascal là gì?
Ôn lại kiến thức cũ
- Tên: là một dãy liên tiếp không quá 255 kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ). Tên bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
Có những loại tên nào?
+ Từ khóa
+ Tên chuẩn
+ Tên do người lập trình đặt
(tên dành riêng)
Quy tắc đặt tên?
+ Tên do người lập trình đặt không được trùng với từ khóa
+ Tên không được bắt đầu bằng chữ số, không được chứa dấu cách (kí tự trống), không được chứa kí tự đặc biệt.

Một chương trình Pascal thường có hai phần:
- Phần khai báo:
- Phần thân chương trình:
khai báo tên chương trình, khai báo thư viện,...
bao gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện, nằm trong cặp từ khóa begin và end.
* Lưu ý:
- Phần khai báo (nếu có) phải đặt trước phần thân chương trình.
- Phần thân chương trình là phần bắt buộc phải có
Phần khai báo
Phần thân chương trình
Phần khai báo gồm dòng: và
Phần thân chương trình từ dòng: đến
Các từ khóa trong chương trình là:
Tên do người lập trình đặt là:
1
2
3
11
Program, uses, begin, end
Ve_trai_tim
B
D
C
A
D
C
A
B
C
A
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
Học thuộc:
1. Các thành phần cơ bản của Pascal.
2. Tên trong Pascal.
3. Cấu trúc chung của 1 chương trình Pascal
Chuẩn bị trước trò chơi ô chữ
Googbye &
See you later!
Chúc các em
đạt kết quả cao trong học tập!
Chủ đề 3:
LÀM QUEN VỚI
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
(t3)
Một chương trình Pascal thường có hai phần:
- Phần khai báo:
- Phần thân chương trình:
khai báo tên chương trình, khai báo thư viện,...
bao gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện, nằm trong cặp từ khóa begin và end.
* Lưu ý:
- Phần khai báo (nếu có) phải đặt trước phần thân chương trình.
- Phần thân chương trình là phần bắt buộc phải có
Cấu trúc chung của một chương trình Pascal gồm mấy phần?
Ôn lại kiến thức cũ
1. Trái tim Pascal
Chương trình
Kết quả in ra màn hình
2. Món quà tặng mẹ
3. Trò chơi ô chữ
1. Là một dãy liên tiếp không quá 255 kí tự
T E N
T H U A T T O A N
S O Đ O K H O I
P H A N K H A I B A O
B A I T O A N
P H A N T H A N
2. Là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo 1 trình tự xác định để từ INPUT nhận được OUTPUT
3. Một các mô tả thuật toán trực quan thông qua những hình khối
4. Phần đầu tiên trong cấu trúc một chương trình Pascal
5. Là một vấn đề nào đó ta muốn máy tính giải quyết
6. Là phần bắt buộc phải có trong chương trình, chứa các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
Học thuộc:
1. Các thành phần cơ bản của Pascal.
2. Tên trong Pascal.
3. Cấu trúc chung của 1 chương trình Pascal
Làm BT trải nghiệm số 2.
Đọc bài đọc thêm trang 22 SGK
Chuẩn bị chủ đề 4
Googbye &
See you later!
Chúc các em
đạt kết quả cao trong học tập!
 
Gửi ý kiến