Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 13h:41' 03-10-2021
Dung lượng: 941.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒGV thực hiện: Nguyễn Thị Lan
Số đt zalo: 0988443526


TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU


MÔN: SINH HỌC LỚP 9 - Tiết 4
NS: 29/09; Ngày dạy: 01/10/2021
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Cho biết cây đậu hà lan, gen A thân cao , gen a thân thấp
Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình thân cao ?
A. AA v aa
B. Aa v aa
C. AA v Aa
D. AA, Aa v aa
Câu 2: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần thực hiện phép lai nào?
Lai phân tích
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
Hãy mô tả thí nghiệm của
Men đen
F1 có kết quả như thế nào ?
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
Lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản
P(t/c) : Vàng, trơn x xanh, nhăn
F1
Hạt vàng , trơn
15 cây F1 tự thụ phấn
F2 :315 hạt vàng, vỏ trơn:108 hạt xanh, trơn: 101 vàng, nhăn: 32 xanh, nhăn
Chứng tỏ hạt vàng, vỏ trơn là trội
F2: 556 hạt thuộc 4 loại kiểu hình
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
Phân tích kết quả thí nghiệm cuả Men đen
315
101
108
32
315:32 ≈ 9
101 :32 ≈ 3
108 :32 ≈3
32 : 32 ≈1
Màu hạt
Vỏ hạt
Tỉ lệ KH ở F2 và tỉ lệ từng cặp TT ở F2 như thế nào?
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
* Thí nghiệm: Lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản.
P(t/c) : Hạt vàng, vỏ trơn x Hạt xanh, vỏ nhăn
F1
Hạt vàng , trơn
15 cây F1 tự thụ phấn
F2 :315 hạt vàng, trơn: 108 xanh, trơn: 101 vàng, nhăn: 32 xanh, nhăn
* Phân tích kết quả :
Tính trạng màu sắc hạt có tỉ lệ kiểu hình ở F2:
hạt vàng : hạt xanh

Tính trạng vỏ hạt có tỉ lệ kiểu hình ở F2:
vỏ trơn : vỏ nhăn

Từ tỉ lệ của cặp tính trạng nêu trên và theo qui luật phân li của Men đen thì hạt vàng vỏ trơn là TT trội( 3/4); hạt xanh, vỏ nhăn là TT lặn(1/4) Tỉ lệ các TT có mối tương quan với tỉ lệ KH ở F2, thể hiện chổ tỉ lệ mỗi loại KH ở F2 chính = tích tỉ lệ của các TT hợp thành nó.


Tỉ lệ từng cặp TT ở F2
(3 hạt vàng : 1 hạt xanh) ( 3 vỏ trơn : 1 vỏ nhăn )
Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4 trơn = 9/16
Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng x 1/4 nhăn = 3/16
Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh x 3/4 trơn = 3/ 16
Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh x 1/4 nhăn = 1/ 16

Từ mối tương quan trên, Men đen thấy rằng các TT màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau( không phụ thuộc vào nhau). Điều này cũng được hiểu là nếu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các cặp TT thì các cặp TT DT độc lập với nhau
Thực hiện lệnh
trang 15
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
* Thí nghiệm: Lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản
* Phân tích kết quả :
Hãy điền cụm từ hợp lý vào chỗ trống trong câu sau
Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng....................... Của các tính trạng hợp thành nó
Tích tỉ lệ
* Kết luận:
Tuần 2- tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
II/ Biến dị tổ hợp:
Đọc SGK phần II trang 16
N/C thông tin? Cho biết F2 có KH nào khác P?
Thế nào là biến dị tổ hợp?
BIẾN DỊ TỔ HỢP
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
II/ Biến dị tổ hợp:
*Sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P . Kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp
Ví dụ: F2 xuất hiện kiểu hình mới là hạt vàng, nhăn; xanh, trơn
* Biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở những loài có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI:
I. THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN
1. Thí nghiệm:
Men đen cho lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản
Ptc: Hạt vàng, vỏ trơn x Hạt xanh, vỏ nhăn  F1 Toàn hạt vàng, vỏ trơn
Cho 15 cây F1 tự thụ phấn, F2 thu được 556 hạt với 4 loại KH:
( Hạt vàng, vỏ trơn: Hạt vàng, vỏ nhăn: Hạt xanh, vỏ trơn: Hạt xanh, vỏ nhăn )
2. Kết luận: Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng....................... của các tính trạng hợp thành nó .
II. BIẾN DỊ TỔ HỢP: KH khác P  BDTH
Sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P( biến dị tổ hợp ) .
Ví dụ: F2 xuất hiện kiểu hình mới là hạt vàng, nhăn; xanh, trơn
* Biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở những loài có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)Tích tỉ lệ
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
II/ Biến dị tổ hợp:
CỦNG CỐ
Câu 1: Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạngmàu sắc và hình dạng vỏ hạt đậu trong thí nghiệm của mình lại di truyền độc lập với nhau
Căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng vỏ hạt di truyền độc lập với nhau
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
II/ Biến dị tổ hợp:
CỦNG CỐ
Câu 2: Biến dị tổ hợp là gì?
Sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P . Kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp
Câu 3: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:
a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.
b. Tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó .
c. 4 kiểu hình khác nhau.
d. Các biến dị tổ hợp
Tuần 2 - tiết 4 : LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
I/ Thí nghiệm của Men đen
II/ Biến dị tổ hợp:
Hướng dẫn học
Trả lời các câu hỏi 1,2,3 trang 16 SGK.
Chuẩn bị cho tiết 4:
- Xem bảng hình 5 trang 17.
- Kẻ bảng 5 trang 18 vào vở
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến