Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 9 >


Bài 1. Menđen và Di truyền học (223 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng (178 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) (99 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Bài tập chương I (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nhiễm sắc thể (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nguyên phân (297 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Giảm phân (240 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (211 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính (238 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Di truyền liên kết (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. ADN (425 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (270 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (302 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Prôtêin (198 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (305 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đột biến gen (708 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (306 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (181 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Thường biến (295 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến (222 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến (191 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (267 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (263 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Di truyền học với con người (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Công nghệ tế bào (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Công nghệ gen (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Ưu thế lai (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng (214 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (278 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (165 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (225 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Quần thể sinh vật (261 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Quần thể người (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Hệ sinh thái (370 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường (348 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (829 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail