Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 12. Chữ hoa: K

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hà
Ngày gửi: 21h:56' 14-11-2017
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
T?p vi?t
Ch? hoa k
GV: Đặng Thị Hà
Tru?ng Ti?u h?c Long Hung
HÁT BÀI
CON
CHIM
NON
Chữ I gồm những nét nào?
Nét lượn xuống.
Nét cong trái.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Xem hình nói tên các đồ vật , con vật sau:
két
kem
kìm
Bài 12:
Chữ hoa K
Chữ hoa
TẬP VIẾT
Môn:
Lớp 2
Hướng dẫn học sinh cách viết
Thứ , ngày tháng 11 năm 2017
Tập viết
Chữ hoa K
Chữ K cao mấy li ?Rộng mấy ô? Chữ K đưu?c viết bởi mấy nét ?

Chữ K đưu?c viết bởi 3 nét

Nét 1 : Nột lu?n xu?ng
Nét 2 :Nột cong trỏi

Nét 3 : th?t gi?a.

Viết nét 1
Viết nét 2
Viết nét 3
Từ ĐK5 đặt bút viết nét lu?n xu?ng.
Từ ĐK6 viết nét cong trái dừng bút tại ĐK 2.
Lia bút lên DK 5 đặt bút viết nét th?t gi?a , d?ng bỳt t?i DK 2.
Bảng con
Thứ ngày tháng 11 năm 2017
Tập viết
Chữ hoa K
Chữ K? viết bởi mấy con chữ ?
Là những con chữ nào ?
Nêu độ cao các con chữ ?
?
Nêu khoảng cách giữa các con
chữ trong 1 chữ?
Chữ K? viết bởi 2 con chữ là con chữ K ,ờ
Con chữ K , cao 2 li rưỡi ,con chữ ờ cao 1 li.
Cách viết chữ K?
Đặt bút tại ĐK5 viết chữ K như ở trên
Từ điểm cuối của chữ K nối liền với điểm đầu của chữ e tạo một khoảnh cách vừa phải giữa K và e. Lia bỳt d?n du?ng k? th? 4 vi?t d?u m?u v thanh huy?n
Bảng con
Thứ ngày tháng 11 năm 2017
Tập viết
Chữ hoa K
Kề vai sát cánh là gì ?
?
Anh em thuận hoà là anh em trong một nhà phải yêu thương nhau.
Hãy nhận xét về độ cao các con
chữ trong câu?
Cao 2 li rưỡi ?
Cao 1 li rưỡi ?
Cao 1 li ?
?
(Chữ K, h,l)
(Chữ t)
(Chữ ờ, v, a, i, a, n,s)
Kề vai sát cánh
Nêu cách đặt dấu thanh trong câu ?
Chữ thuận dấu nặng được đặt dưới chữ â
Chữ hoà dấu huyền được đặt trên đầu chữ a
?
Kề vai sát cánh
Các chữ trong câu cách nhau khoảng bằng chừng nào ?
Khoảng cách giữa các chữ trong câu cách nhau khoảng bằng 1 con chữ o
?
Kề vai sát cánh
Những điểm cần lưuu ý về nối chữ
Nối giữa chữ v với a trong tiếng vai
vai
Nối giữa chữ s với chữ at trong tiếng sỏt
sát
Cần tạo ra khoảng cách cân đối vừa phải giữa hai con chữ
Bảng con
HỌC SINH THỰC HÀNH VIẾT VỞ
Tư thế ngồi viết
Viết vở tập viết
1dòng chữ K cỡ vừa cao 5 li.
1 dòng chữ K cỡ nhỏ cao 2 li rưỡi.
1dòng chữ K? cỡ vừa
1 dòng chữ K? cỡ nhỏ
2 dòng câu K? vai sỏt cỏnh.
Củng cố
Lựa chọn đáp án đúng nhất bằng cách giơ thẻ A,B,C
Chữ hoa K có mấy nét.
a.1 nét
b.2 nét
c.3 nét
Chữ hoa K gồm:
a.Nét cong trái, nét móc ngược, nét móc xuôi.
b. Nét lượn xuống, cong trái, thắt giữa..
c. Nét móc xuôi phải, nét xiên,nét móc ngược trái.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến