Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Hà
Ngày gửi: 18h:07' 10-01-2019
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 320
Số lượt thích: 0 người
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
I. Đọc – Tìm hiểu chung văn bản:
1. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
Hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Vũ Khoan?
Vũ Khoan
Vũ Khoan sinh năm 1937, quê ở huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (Hà Nội)
- Là một nhà chính trị, nhà ngoại giao Việt Nam, từng giữ chức vụ Phó Thu Tướng chính phủ phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam nhiều năm.
Tác giả viết văn bản này vào thời điểm lịch sử nào?
Đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu của thế kỉ mới, được in trong tập
“ Một góc nhìn của trí thức”
4
2. Đọc văn bản
- Đọc rõ ràng, mạch lạc, tình cảm, phấn chấn.
3. Từ khó: (SGK)
4. Thể loại:
- Nghị luận xã hội
Bố cục: 3 phần:
Ph?n 1: D?t v?n d?: L?p tr? Vi?t Nam. thiờn niờn k? m?i -> Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới.
Ph?n 2: Gi?i quy?t v?n d?: Trong nh?ng hnh trang ?y. kinh doanh v h?i nh?p-> Hành trang là con người, bối cảnh thế giới, nhiệm vụ nặng nề của đất nước và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.
Ph?n 3: K?t thỳc v?n d?: Bu?c vo th? k? m?i. vi?c nh? nh?t: nhi?m v? c?p thi?t c?a th? h? tr? Vi?t Nam.
Em hãy xác định bố cục của văn bản?
Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.
Xác định luận điểm trung tâm của bài?
Đối tượng tác động của câu mở đầu là ai?
- Là lớp trẻ Việt Nam
Nội dung và mục đích của câu mở đầu là gì?
Nội dung: Giúp lớp trẻ Việt Nam nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam.
- Mục đích: rèn những thói quen tốt khi bước vào thế kỉ 21
Em có nhận xét gì về cách nêu vấn đề của tác giả ?
- Trực tiếp, cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng
Theo em, vấn đề mà tác giả đề cập có cần thiết không? Vì sao?
Em hiểu gì về tác giả Vũ Khoan từ mối quan tâm này của ông?
Để làm rõ luận điểm chính của bài tác giả đã đưa ra hệ thống luận cứ nào?
- Luận cứ 1: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.
- Luận cứ 2: Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước.
- Luận cứ 3: Những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam.
a. Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất

Theo tác giả điều gì cần thiết nhất khi bước vào thế kỉ mới?
Con người là động lực phát triển của lịch sử
- Kinh tế tri thức phát triển, vai trò của con người càng nổi trội.
Luận cứ đầu tiên này có vai trò gì trong hướng lập luận toàn bài?
- Là luận cứ quan trọng mở đầu cả hệ thống luận cứ. Nó đặt vấn đề, mở ra hướng lập luận cho toàn bài và cho chúng ta thấy được con người chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc quyết định vận mệnh, tương lai của đất nước.
Luận cứ này được làm rõ bằng những luận lí lẽ nào?
Sau khi đưa ra sự cần thiết phải chuẩn bị bản thân con người tác giả đã nêu ra những đặc điểm tình hình nào của thế giới hiện nay?
b. Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ nặng nề của đất nước
Thế giới: Khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại
- Sự giao thoa, hội nhập ngày càng sâu rộng.
Trong bối cảnh thế giới đó đã đặt nước ta trước những nhiệm vụ nặng nào?
Nhiệm vụ:
Thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu
- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức
- Luận cứ 1: Chuẩn bị vào hành trang vào thế kỉ mới thì sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất
- Luận cứ 2: Bối cảnh thế giới hiện nay và những nhiệm vụ nặng nề của đất nước


Thảo luận nhóm
Hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau?


CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Nắm vững nội dung phần đặt vấn đề và hai luận cứ đã tìm hiểu
Tiếp tục tìm hiểu luận cứ thứ 3: Điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, phần kết thúc vấn đề.
Hoàn chỉnh sơ đồ tư duy về nội dung bài học
 
Gửi ý kiến