Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hữu Trữ
Ngày gửi: 20h:36' 04-11-2015
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ TIẾT ĐỊA LÝ HÔM NAY!
Giáo viên giảng dạy: Phạm Hữu Trữ
KIỂM TRA BÀI CŨ!
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI THEO THÁNG CỦA CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2004
Em hãy nhận xét và so sánh mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng năm 2004?
ĐỊA LÍ KINH TẾ
BI 20
CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU KINH TẾ
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Chuyển dịch cơ cấu theo ngành kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ kinh tế .
NỘI DUNG

1/ Chuyển dịch cơ cấu theo ngành kinh tế:


Dựa vào biểu đồ H20.1 và kiến thức ở SGK:

Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990-2005?
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
ở nước ta giai đoạn 1990-2005
Phiếu học tập số 1
Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế nước ta thời kỳ 1990- 2005
Thảo luận cặp đôi Thời gian: 3 phút
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta.
(Đơn vị: %)
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất Nông nghiệp?
Bảng 20.1.Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị : %)
H: Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất Nông nghiệp?
Bảng cơ cấu giá trị công nghiệp nước ta
(Đơn vị:%)
Kết luận: Cơ cấu theo ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng CNH- HĐH biểu hiện:
 
- Tỷ trọng khu vực I ( Nông – lâm- ngư nghiệp) khá cao và có xu hướng giảm nhanh (dẫn chứng).
- Tỷ trọng khu vực II (Công nghiệp- xây dựng) có xu hướng tăng (dẫn chứng).

- Tỷ trọng khu vực III ( Dịch vụ- du lịch) khá cao nhưng thiếu ổn định (dẫn chứng).

- Đồng thời trong nội bộ của từng ngành cũng có xu hướng thay đổi theo hướng từng bước đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đem lại tính cạnh tranh cao hơn.

- Giảm những ngành kinh tế có tính phụ thuộc cao, khả năng cạnh tranh kém, gây ô nhiễm môi trường và thiếu bền vững.

2/ Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế:
H: Quan sát H20.2 nêu nước ta có mấy thành phần kinh tế? Kể tên?
Bảng 20.2/ SGK: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: %
H: Hãy nhận xét sự chuyển dịch GDP theo thành phần K.tế ở nước ta?
Phiếu học tập số 2
Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: %

Thời gian: 3 phút
Thành phần kinh tế nhà nước:
Thành phần kinh tế nhà nước:

thành phần kinh tế ngoài nhà nước:
Thành phần kinh tế vốn nước ngoài chủ yếu
3/ Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ kinh tế:
Vùng kinh tế trọng điểm Phía nam
Vùng kinh tế trọng điểm Miền trung
Vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc
Vùng chuyên canh lương thực, thực phẩm
Vùng chuyên canh cây công nghiệp
Về công nghiệp : Hình thành các khu CN tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn ở ven biển, đô thị lớn.
Củng cố:
Hãy nối các ý cho đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta?
1. Cơ cấu kinh tế theo ngành
2. Cơ cấu kinh tế theo thành phần
3. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ
b. Kinh tế nhà nước có xu hướng giảm
c. Kinh tế ngoài nhà nước có xu hướng giảm.
e. Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng nhanh.
h. Khu vực I (Nông- Lâm – Ngư) có xu hướng giảm
g. Khu vực II (CN-XD) có xu hướng tăng
d. Khu vực III(Dịch vụ) có tỷ trọng cao
f. Hình thành các vùng chuyên canh, vùng động lực kinh tế
a. Hình thành các vùng trọng điểm kinh tế, khu CN, khu chế xuất, công nghệ.
2. Cơ cấu kinh tế theo ngành
1. Cơ cấu kinh tế theo thành phần
3. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ
d. Kinh tế nhà nước có xu hướng giảm
e. Kinh tế ngoài nhà nước có xu hướng giảm.
f. Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng nhanh.
a. Khu vực I (Nông- Lâm – Ngư) có xu hướng giảm
b. Khu vực II (CN-XD) có xu hướng tăng
c. Khu vực III(Dịch vụ) có tỷ trọng cao
g. Hình thành các vùng chuyên canh, vùng động lực kinh tế
h. Hình thành các vùng trọng điểm kinh tế, khu CN, khu chế xuất, công nghệ.
Hãy khoanh tròn các chữ cái trước ý đúng:
1/ Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta :
Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể.
Kinh tế cá thể.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

2/ Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm nước ta là:
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam bộ.
D. Tây nguyên.
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
Bài tập về nhà:
1/ Làm bài tập 2 SGK/ trang 86:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG,LÂM VÀ THUỶ SẢN NƯỚC TA
Đơn vị: tỉ đồng
a/ Tính tỷ trọng từng ngành trong tổng giá trị sản xuất Nông, Lâm và Thuỷ sản qua các năm?
b/ Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất Nông, lâm và thuỷ sản.
2/ Học thuộc bài cũ và chuẩn bị bài 21.
 
Gửi ý kiến