Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15 . The pacific rim

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trương Chí Nguyện
Ngày gửi: 12h:02' 17-12-2009
Dung lượng: 754.5 KB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
Asia
Australia
North America
South America
The Pacific Rim

Write the names
of the countries
under the flags
AUSTRALIA
CANADA
JAPAN

SINGAPORE
What are the names of the capital cities of the four countries ?
AUSTRALIA
Canberra
CANADA
Ottawa
JAPAN

Tokyo
SINGAPORE
Singapore City
Unit 15
Reading
The Pacific Rim
NEW WORDS

Account for ( v ) : giải thích cho
Dynamism ( n ) : tính năng động
Emblem ( n ) : biểu tượng
Exporter ( n ) : nước xuất khầu
Importer ( n ) : nước nhập khẩu
Industrialized ( a ) : công nghiệp hoá
Island ( n ) : đảo


Complete the table with information from the reading selection
COUNTRY
INFORMATION
7,682,300
9,970,610
Canberra
Ottawa
Sydney
Toronto
19,357,594
31,592,805
English
English
French
Australia
Canada
Area (sq. km)
Capital
Largest city
Population
Language (s)
Japan
Singapore
COUNTRY
INFORMATION
Tamil
377,835
629,7
Tokyo
Singapore city
Tokyo
Singapore city
126,711,660
4,425,720
Japanese
Japan
Singapore
Area (sq. km)
Capital
Largest city
Population
Language (s)
Malay
English
Chinese
Authorized ______
Top _______
Chief ______
Inhabitants _______
Shoreline _____
Find the words in the text with the following meanings:
official
leading
major
population
coast
(Paragraph 2)
(Paragraph 2)
(Paragraph 3)
(Paragraph 2)
(Paragraph 2)
Answer the following question
1.Which countries are larger exporter than Japan?

3.Which of the four countries has the smallest area?
2.Which country is the largest in area among
the four mentioned?
1.The United States and Germany are larger exporters than Japan.
2. Canada is the largest of all.
3. Singapore is the country which has the smallest area.


where are they ?
Fuji - Japan
Merlion Park Singapore
Toronto - Canada
Sydney – Australia
Thank for your participation
 
Gửi ý kiến