Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Cities of the future. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hiền
Ngày gửi: 11h:01' 24-03-2019
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 1322
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Dung)
CLASS: 11D
Choose the pictures and answer the question:
WHAT IS IT?
B. Osaka
C. Seoul
A. Singapore
C. London
A.Hongkong
B.Sydney
A.Tokyo
B. Paris

C. London
C. New York
A. Cape Town
B. San Francisco
A. Gangnam
B. Bangkok
C. Da Nang
UNIT 9 : CITIES OF THE FUTURE
Getting Started
1.Match each word with its meaning

1. Subtainable (a)


2. Liveable (a)

3. Solar energy

4. Generate (v)
5. Renewable (a)
Có thể tái tạo lại
Không gây hại cho môi trường, có tính bền vững
Tạo ra, phát ra
Năng lượng mặt trời
Đáng sống
VOCABULARY
- Sustainable (a) /səˈsteɪnəbl/ :
không gây hại cho môi trường, có tính bền vững.
- Livevable (a) : đáng sống
/ˈlɪvəbl/
- Generate (v) : tạo ra, phát ra
/ˈdʒenəreɪt/
- Renewable (a) : có thể tái tạo lại
/rɪˈnjuːəbl/
- Solar energy :năng lượng mặt trời
/ˈsəʊlə(r) ˈenədʒi/
2,LISTEN AND READ
3, Answer the questions about the conversation.
1. What is Phong, Ha and Chi’s assignment about?
2. Do Phong and Chi think that life in 2050 will be better? Why/ Why not
3. Which idea do the three students choose to talk about?
4. What source of energy id mentioned? How can it be used?
It`s about life in the city in the year 2050.
1. What is Phong, Ha, and Chi’s assignment about ?
2. Do Phong and Chi think that life in 2050 will be better? Why/ Why not
Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reason while Chi thinks there`ll be no pollution.
3. Which idea do the three students choose to talk about?
They choose to talk about the environment.
4. What source of energy id mentioned?
How can it be used?
Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow
4.Find the question tags in the conversation.
Ex: It`s a group presentation, isn`t it?
- You mean it`ll be environmentally friendly, won`t it?
- We`ll have only ten minutes, won`t we?
- Phong presented them so well, didn`t he?
- Phong, you will do the talking, won`t you?

Complete the conditional sentences.
5. Work in groups.
1. If we use more solar energy, ____________________________________________.
the air will become cleaner and our health will be better
2.__________________________________________
if they breathe polluted air.
People can develop health problems and become ill
3. If we have solar panels on our roofs, ___________________________________
we`ll be able to generate our own electricity.
4. If people use renewable energy, ________________________________
their impact on the environment is less.
5. __________ if you need anything else.
Let me know
Learn vocabulary
Prepare for next lesson
Thank you
 
Gửi ý kiến