Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 11 >


Unit 1. The generation gap. Lesson 1. Getting started (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 2. Language (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 3. Reading (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 4. Speaking (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 5. Listening (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 6. Writing (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 7. Communication and culture (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. The generation gap. Lesson 8. Looking back and project (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 1. Getting started (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 2. Language (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 3. Reading (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 4. Speaking (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 5. Listening (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 6. Writing (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 7. Communication and culture (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Relationships. Lesson 8. Looking back and project (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 1. Getting started (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 2. Language (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 3. Reading (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 4. Speaking (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 5. Listening (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 6. Writing (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 7. Communication and culture (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Becoming independent. Lesson 8. Looking back and project (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 1. Getting started (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 2. Language (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 3. Reading (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 4. Speaking (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 5. Listening (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 6. Writing (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 7. Communication and culture (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Caring for those in need. Lesson 8. Looking back and project (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 1. Getting started (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 2. Language (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 3. Reading (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 4. Speaking (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 5. Listening (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 6. Writing (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 7. Communication and culture (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Being part of Asean. Lesson 8. Looking back and project (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 1. Language (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 2. Skills (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 1. Getting started (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 2. Language (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 3. Reading (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 5. Listening (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 6. Writing (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 7. Communication and culture (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Global warming. Lesson 8. Looking back and project (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 1. Getting started (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 2. Language (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 3. Reading (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 4. Speaking (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 5. Listening (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 6. Writing (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 7. Communication and culture (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Further education. Lesson 8. Looking back and project (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 1. Getting started (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 2. Language (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 3. Reading (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 5. Listening (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 6. Writing (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 7. Communication and culture (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Our world heritage sites. Lesson 8. Looking back and project (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 1. Language (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 2. Skills (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 2. Language (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 3. Reading (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 4. Speaking (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 5. Listening (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 6. Writing (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 7. Communication and culture (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Cities of the future. Lesson 8. Looking back and project (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 1. Getting started (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 2. Language (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 3. Reading (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 6. Writing (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 7. Communication and culture (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 8. Looking back and project (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 9, unit 10. Lesson 1. Language (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 9, unit 10. Lesson 2. Skills (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail