Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Clothing

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Phương
Ngày gửi: 21h:51' 26-10-2020
Dung lượng: 10.1 MB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người
WELl COME TO OUR CLASS


Good Afternoon Everybody
Well come to our class
Phu Lam secondary school
UNIT 3: CLOTHING
LESSON 6: LANGUAGE FOCUS 1, 4, 5
Tuesday, Octorber 13th , 2020
1.Work with a partner .Read the dialogue:
Nga: Come and see my photo album.
Nam: Lovely! Who’s this girl?
Nga: Ah! It’s Lan, my old friend.
Nam: How long have you made friend with her?
Nga: I’ve made friend with her for six years.
Nam: Have you seen her recently?
Nga: No, I haven’t seen her since 2003.

Nam
Nga
UNIT2 : LANGUAGE FOCUS
I/ The present perfect
Quang – brother’s friend / seven months /January
Hoa – new friend / three weeks / Monday
S + have/has + V3/ed
S + haven’t /hasn’t + V3/ed
c) Question:
Ex: Have you lived in HCM city for 5 years?
Has Nam lived in HCM city since 2015?
Cách dùng: thì hiện tại hoàn thành dùng để nói về 1 hành động, 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Hay 1 hành động đã xảy ra không có thời gian xác định cụ thể.
Have/has + S + V3/ed …..?
1/ Simple present tense.
Active : S + Vs/ es + O ………
Passive:  S + is/are/am + V3/ed + by O
2/ Simple past tense.
Passive:  S + was/were + V3/ed + by O
Active : S + Ved/2 + O ………
Passive:  S + have /has + been + V3/ed + by O
Active : S + have / has +V3/ed + O ………
3/ Present perfect tense
Passive:  S + MD + be + V3/ed + by O
Active : S + MD + V (inf) + O ………
II.The passive voice
4/ modal Verbs, Have to, Be going to:
They sell jeans all over the world
=> Jeans are sold all over the world.
NOTE

Bỏ (BY O ) đối với những chủ từ bất định như: they, people,
we, you, he, she, I someone, some body, no one, no body,…
2. By O + thời gian
Nơi chốn + By O
* Change these sentences into the passive voice, as directed:
a. They made jean cloth completely from cotton in the 18th century.
- Jean cloth
b. They grow rice in tropical countries.
- Rice
c. They will produce a lot of rice in Vietnam next year.
- A lot of rice
d. They have just introduced a new style of jeans in the USA
- A new style of jeans
e. We can solve the problem.
- The problem
f. We have to improve all the schools in the city.
- All the schools in the city
g. They are going to build a new bridge.
- A new bridge

was made from cotton in the 18th century
is grown in tropical country
will be produced in Viet Nam next year.
has just been introduced in the USA
can be solved.
have to be improved in the city
is going to be built


Use the correct form of the verbs:
I (learn) English for 4 years.
They (live) in Danang since 2001
You (eat) Chinese food yet?
Life on another planet might (find)
Two department stores (build) next year.

II. Homework:

- Learn the structure
- Do exercises again
- Prepare unit 3 – Getting started – Listen & read
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến