Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Việt Hùng
Ngày gửi: 15h:51' 25-11-2018
Dung lượng: 9.1 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
1. Khái niệm
Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
2. Các nguồn lực
Vị trí địa lý
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế, giao thông, chính trị
Kinh tế - Xã hội
Dân số và nguồn lao động
Nguồn vốn đầu tư
Thị trường
Khoa học – kĩ thuật và công nghệ
Chính sách và xu thế phát triển
3. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế
* Vị trí địa lý tạo thuận lợi hoặc khó khăn cho việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển
* Nguồn lực tự nhiên: + Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất
+ Là điều kiện cần trong quá trình sản xuất
* Kinh tế-xã hội: Lựa chọn chiến lước phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn
 
Gửi ý kiến