Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Công thức hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LƯƠNG VĂN HÙNG
Ngày gửi: 21h:43' 23-09-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
10

Mụn: Húa H?c - Kh?i 8
* TRƯỜNG THCS MINH HƯNG*
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Nhi?t li?t cho m?ng cỏc em h?c sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ
CHẤT
HỢP CHẤT
ĐƠN CHẤT
KIM
LOẠI
PHI KIM


HỮU

Phân loại theo
đặc điểm
cấu tạo
ĐẠI DIỆN
CHO CHẤT
PHÂN TỬ
ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TỬ
Kim loại, phi kim thể rắn:
Phi kim thể khí
Hợp chất
Nguyên tử là phân tử
Phân tử có 2 nguyên tử
Cùng loại
Phân tử nhiều nguyên tử khác loại
Để biểu diễn cho nguyên tử người ta dùng cái gì?
Kí hiệu hóa học
Vậy để biểu diễn cho phân tử người ta dùng cái gì?
CÔNG THỨC HÓA HỌC
I/ CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT
Công thức hóa học biểu diễn cho phân tử chất
HÃY LẤY VÍ DỤ
1 Đơn chất kim loại?
1 đơn chất phi kim thể rắn?
1 đơn chất phi kim thể khí?
Các đơn chất này có điểm gì giống nhau?
Các đơn chất này có điểm gì khác nhau?
HÃY CHO BIẾT
Nếu gọi kí hiệu hóa học của nguyên tố tạo nên chất là A, số nguyên tử có trong phân tử là x. Vậy công thức hóa học chung của đơn chất là gì?
Với đơn chất kim loại và phi kim thể rắn bằng bao nhiêu?
Với đơn chất phi kim thể khí, lỏng x bằng bao nhiêu?
BÀI TẬP 1: VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA:
Khí oxi
Đơn chất cacbon biết điều kiện thường cacbon tồn tại ở thể rắn
Đơn chất đồng
BÀI TẬP 2: VIẾT KÍ HIỆU HÓA HỌC CỦA:
Nguyên tử cacbon
Nguyên tử đồng
Lưu ý: số 1 trong công thức hóa học ta không viết ra
Em có nhận xét gì về công thức hóa học của đồng, cacbon so với kí hiệu hóa học của đồng và cacbon? Tại sao lại như vây?
Giải thích: Do phân tử đồng và cacbon chỉ gồm có một nguyên tử hay nói cách khác nguyên tử chính là phân tử do đó công thức hóa học chính là kí hiệu hóa học
Hoạt động nhóm: 2 phút
Nguyên tử đồng
Phân tử đồng
Em có nhận xét gì về công thức hóa học của oxi so với kí hiệu hóa học của oxi? Tại sao lại như vây?
Giải thích: Do phân tử oxi có 2 nguyên tử nên công thức hóa học của oxi khác với kí hiệu hóa học
Hoạt động nhóm: 2 phút
O
O
O
O
O
Nguyên tử oxi
Phân tử oxi
Câu 1: Cách viết nào sau đây biểu diễn
2 phân tử khí oxi?
2O
A
B
C
D
O2
2O2
2O3
Rất tiếc!
Bạn đã sai!
Waa!
Chính xác rồi!
Bài 9–Tiết 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC
Hãy cho biết:

1.Cách viết 2O và O2 có gì khác nhau?
2O: chỉ 2 nguyên tử oxi
O2: chỉ 1 phân tử oxi
CÔNG THỨC HÓA HỌC
I/ CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT
II/ CÔNG THỨC HÓC HỌC CỦA HỢP CHẤT
Công thức hóa học biểu diễn cho phân tử chất
HÃY LẤY VÍ DỤ
2 hợp chất mà em biết
Các hợp chất này có điều gì khác với các đơn chất?
HÃY CHO BIẾT
HOẠT ĐỘNG NHÓM
DỰA TRÊN CÔNG THỨC HÓA HỌC CHUNG CỦA ĐƠN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ HỢP CHẤT. EM HÃY ĐỀ XUẤT CÔNG THỨC HÓA HỌC CHUNG CỦA HỢP CHẤT
Câu 3:
Phân tử Sắt (III) Clorua có chứa 1Fe và 3Cl.
Cách viết nào sau đây biểu diễn CTHH đúng?
Fe1Cl3
A
B
D
C
Fe1Cl3
FeCl3
FeCL3
Rất tiếc!
Bạn đã sai!
Waa!
Chính xác rồi!
Bài 9–Tiết 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC
Viết CTHH của:
a- Bari sunfat biết phân tử có 1 Ba, 1S và 4O
b- Bạc clorua biết phân tử có 1Ag và 1Cl
c- Rượu etylic biết phân tử có 2 C, 6 H và 1O
d- Natri hiđrocacbonat biết phân tử có 1Na, 1H, 1C và 3O
Giải:
CTHH của Bari sunfat: BaSO4
b. CTHH Bạc Clorua: AgCl
c. CTHH của Rượu etylic: C2H6O
d. CTHH của Natri hiđrocacbonat: NaHCO3
SO4, HCO3 ... gọi là nhóm nguyên tử.
Lưu ý: Nhôm sunfat: Al2(SO4)3

Phân tử có 3 nhóm nguyên tử SO4
2. ý nào sau đây diễn tả đúng :
Trong 1 phân tử nưuớc (H2O ) có:
A. 1 phân tử hiđro và 1 nguyên tử oxi
B. 2 nguyên tử hiđrovà 1 nguyên tử oxi
3.Dùng chữ số và CTHH để diễn đạt:
- 2 phân tử nitơ
- 5 phân tử đồng nu?c
2N2
5CuSO4
CÔNG THỨC HÓA HỌC
I/ CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT
II/ CÔNG THỨC HÓC HỌC CỦA HỢP CHẤT
III/ Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC
Công thức hóa học biểu diễn cho phân tử chất
Em hãy lựa chọn 1 cặp câu hỏi trong 3 cặp câu hỏi dưới đây. Trả lời đúng 1 câu sẽ đạt 5 điểm, trả lời đúng 2 câu sẽ đạt 10 điểm. Em có quyền từ chối nhận điểm số mình đạt được nếu em không hài long. Điểm số đạt được sẽ tính vào điểm kiểm tra miệng.
CƠ HỘI LỚN
3 nguyên tố H,S,O
Axit sunfuric có công thức hóa học là: H2SO4 em hãy cho biết axit sunfuric được tạo nên từ:
3 đơn chất H,S,O
3 nguyên tử H,S,O
3 hợp chất H,S,O
A
B
C
D
Qua bài tập trên em thấy công thức hóa học cho ta biết điều gì?
2/ a,d,h
Công thức hóa học cho ta biêt nguyên tố nào tạo nên chất
Câu 3: Axit sunfuric có công thức hóa học là: H2SO4 em hãy cho biết axit sunfuric được tạo nên từ:
2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O
2 đơn chấtH, 1đơn chấtS, 4đơn chấtO
2 hợp chất H, 1 hợp chất S, 4 hợp chất O
2 nguyên tố H, 1 nguyên tố S, 4 nguyên tố O
A
D
C
B
Qua bài tập trên em thấy công thức hóa học cho ta biết điều gì?
Công thức hóa học cho ta biêt số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên chất
Câu 3: Axit sunfuric có công thức hóa học là: H2SO4 em hãy cho biết axit sunfuric có phân tử khối là:
98 đvC
49 g
49 đvC
98 g
A
C
D
B
Qua bài tập trên em thấy công thức hóa học cho ta biết điều gì?
Công thức hóa học cho ta biêt số phân tử khối của chất
Bài 9–Tiết 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP :

+ Đối với bài học của tiết học này:
- Nắm vững: Cách biểu diễn CTHH của đơn chất, hợp chất, ý nghĩa của CTHH.
- Đọc phần đọc thêm Sgk trang 34.
- BTVN: Bài tập 1, 2, 3, 4 Sgk tr 33, 34.
+ Đối với bài học của tiết học sau
Chuẩn bị bài 10 tiết 13: “Hóa trị".
+ Ghi nhớ tên nguyên tố, KHHH, xem hóa trị của một số nguyên tố bảng 1, 2 SGK trang 42.
+ Theo em, làm thế nào để biết CTHH đó đúng hay sai? Căn cứ vào đâu? Cách kiểm tra.
Avatar

Bài giảng được soạn bằng phần mềm Microsoft Powerpoint 2016 theo kịch bản giáo viên phải viết bảng và diễn biến tình huống theo câu trả lời của học sinh. Quý thầy cô có ý áp dụng cần tham khảo kĩ. Xin cám ơn!Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến