Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2. Cultural diversity

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cấn Chính Trường
Ngày gửi: 19h:51' 29-09-2015
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
No sooner ……….. I left for work than
it began to rain.
did
do
had
was
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
The post office is.…………..the street.
in
on
beyond
between
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
Come on. Let’s.………it a day and go
home.
give
start
call
make
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
The President has …………. it clear
that he is not going to change his mind.
given
started
made
put
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
James was keen to………some of the
things he had learned into practice.
give
start
put
make
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
Earthquakes are extremely difficult to
……………
happen
start
predict
come
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
She likes to wear short skirts to…………
off her legs.
put
start
show
take
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
He ………. after mother`s side of the family.
looks
goes
takes
puts
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
We ……….. on her as a daughter.
relied
leaned
looked
took
Click to listen
Choose the word that best suits the blank in this sentence.
It was a warm winter, so we ………… on electricity.
relied
put
saved
paid
Click to listen
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓