Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 24. Cường độ dòng điện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: C M N
Ngày gửi: 13h:36' 08-04-2022
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
V
Â
T
L
Ý
7
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
Tại sao lúc thì đèn sáng mạnh, lúc thì đèn sáng yếu?
Bài 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
1. Quan sát thí nghiệm hình 24.1:
Hãy so sánh số chỉ của ampe kế khi đèn sáng mạnh và sáng yếu?
THÍ NGHIỆM HÌNH 24.1
* Nhận xét:
Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng _____ thì số chỉ Ampe kế càng ____.
lớn
mạnh
Bài 24: CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN
1. Quan sát thí nghiệm hình 24.1:
I. Cường độ dòng điện
Chỉ số của Ampe kế chỉ độ mạnh hay yếu của dòng điện là giá trị của cường độ dòng điện
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
1. Quan sát thí nghiệm hình 24.1:
I. Cường độ dòng điện
2. Cường độ dòng điện:
*- Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ I.
*- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe.
*- Ngöời ta còn duøng ñơn vị mili ampe, kí hieäu laø mA.
1mA = 0,001A; 1A =1000mA
Dùng dụng cụ nào để đo cường độ dòng điện?
Ampe (André Marie Ampère) sinh ngày 20/1/1775 mất 10/6/1836 là nhà vật lý người Pháp và là một trong những nhà phát minh ra điện từ trường. Đơn vị đo cường độ dòng điện được mang tên ông là ampere (A).
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
Ampe kế là một dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
Tìm hiểu ampe kế:
Trên mặt ampe kế có ghi chữ gì?
*Chữ A hoặc mA
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
Tìm hiểu ampe kế:
Hình 24.2
100mA
6 A
10 mA
0,5 A
*Bảng 1
a)
b)
C1: Hãy ghi giới hạn đo độ chia nhỏ
nhất của ampe kế hình trên vào bảng 1
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
Tìm hiểu ampe kế:
Hình 24.2
*Ampe kế dùng kim chỉ thị là hình:
a và b
*Ampe kế hiển thị số là hình:
c
a)
b)
c)
0,02A
3A
0,1A
0,6 A
Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của Ampe kế của nhóm em?
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
Tìm hiểu ampe kế:
+
_
Ở các chốt nối dây dẫn của Ampe kế có ghi dấu gì?
Hình 24.3
Trên thực tế mỗi Ampe kế có thể có nhiều thang đo, mỗi thang đo tương ứng với các chốt đo, khi đo trên chốt nào thì phải đọc kim chỉ trên thang đo tương ứng.
- Chốt ghi dấu (-) là chốt màu đen.
- Chốt ghi dấu (+) là chốt màu đỏ.
- Chú ý:
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
II. Ampe kế
Choát (-)
Choát (+)
Nhận biết chốt điều chỉnh kim chỉ của ampe kế của nhóm em.
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. Cường độ dòng điện
II. Ampe kế
Tìm hiểu ampe kế:
Chốt điều chỉnh kim Ampe kế
MỘT SỐ AMPE KẾ
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
III. Đo cường độ dòng điện
*- Trong sơ đồ mạch điện Ampe kế được kí hiệu là:
1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3?
Hình 24.3
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
III. Đo cường độ dòng điện
- *Trong sơ đồ mạch điện Ampe kế được kí hiệu là:
1. *Sơ đồ mạch điện hình 24.3:
III. Đo cường độ dòng điện
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
2. Dựa vào bảng 2, hãy cho biết ampe kế của nhóm em có thể đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào?
-Cách sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện:
2. Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp.
3. Kiểm tra,điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0.
4. Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện ( không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện).
1. Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo.
5. Đọc và ghi kết quả đúng theo thang đo.
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
MỤC ĐÍCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
Bước 1: Lắp mạch điện như sơ đồ hình 24.3.
- Bước 2: Kiểm tra hoặc điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0.
- Bước 3: Tiến hành thí nghiệm và quan sát số chỉ của ampe kế, độ sáng của bóng đèn trong hai trường hợp:
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
III. Đo cường độ dòng điện
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
3. Tiến hành thí nghiệm
Lần đo 1: nguồn 2 pin
Lần đo 2: nguồn 4 pin
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
02:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
00:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Thời Gian:
03:
04:00
Bước 2
Bước 1
Bước 3
Bước 4
*C2: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng bóng đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng_______ thì đèn càng ________ .
lớn (nhỏ)
sáng mạnh(yếu)
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
III. Đo cường độ dòng điện
3. Tiến hành thí nghiệm
*C3. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:
c)1250mA = _____A a) 0,175A = ___ mA
b) 0,38A = ____ mA d) 280mA = _____A
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
IV. Vaän Duïng
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
IV. Vận Dụng
*C4: Có 4 ampe kế với giới hạn đo như sau:
1) 2mA 2) 20mA 3) 250mA 4) 2A
Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây: c
2) 20mA
3) 250mA
4) 2A
a)15mA
1) 2mA
Không có CĐDĐ nào phù hợp
b) 0,15A
c)1,2A
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
IV. Vận Dụng
*C5: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?
24.4 a):
Đúng!
24.4 b):
Sai!
24.4 c):
Sai!
HƯỚNG DẪN Ở NHÀ!
* Học bài.
* Làm bài tập 24.1  24.6 SBT
* Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
* Chuẩn bị bài mới

Kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe!
Các em chăm ngoan học giỏi!
 
Gửi ý kiến