Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Châu Uyên
Ngày gửi: 17h:04' 17-10-2011
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi:
* Cho hàm số y=f(x)= 2x, hãy điền các giá trị thích hợp của hàm số vào bảng sau:
* Trình bày khái niệm hàm số.
* Cho biết đại lượng y quan hệ với đại lượng x như thế nào?
Giải
y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
-4
-2
0
2
4
Người phát minh ra phương pháp tọa độ.
6. MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
1. Ñaët vaán ñeà:
* Trò chơi:
2. Maët phaúng toaï ñoä:
3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
* Bài tập:
Để xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, người ta dùng hai số.
6. MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
1. Ñaët vaán ñeà:
2. Maët phaúng toaï ñoä:
O
Hệ trục toạ độ Oxy
Trục hoành
Trục tung
Gốc tọa độ
O
2. Maët phaúng toaï ñoä:
I
II
III
IV
Mặt phẳng toạ độ Oxy
2. Maët phaúng toaï ñoä:
6. MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
1. Ñaët vaán ñeà:
2. Maët phaúng toaï ñoä:
3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
P
1,5
3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm P bất kỳ như hình vẽ.
- Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm 1,5
- Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm 3.
- Cặp số (1,5;3) gọi là toạ độ điểm P và ký hiệu :
P ( ; )
3
1,5
3
Số 1,5 gọi là hoành độ của điểm P.
Số 3 gọi là tung độ của điểm P.
P
Q
Đánh dấu điểm P(2;3)
Đánh dấu điểm Q(3;2)
3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
* Toạ độ của góc O là: O(0;0)
6. MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
1. Ñaët vaán ñeà:
2. Maët phaúng toaï ñoä:
3. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:
* Bài tập:
BT 32 trang 67 SGK
M(-3;2)
N(2;-3)
P(0;-2)
Q(-2;0)
BT 33 trang 67 SGK
A(3;-1/2)
B(-4;2/4)
C(0;2,5)
-1/2
1/2
P
Q
Đánh dấu điểm P(2;3)
Đánh dấu điểm Q(3;2)
 
Gửi ý kiến