Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Đại số 7 >


Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Cộng, trừ số hữu tỉ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Nhân, chia số hữu tỉ (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Tỉ lệ thức (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Làm tròn số (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Số thực (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại lượng tỉ lệ thuận (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Hàm số (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Biểu đồ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Số trung bình cộng (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Thống kê (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Khái niệm về biểu thức đại số (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Giá trị của một biểu thức đại số (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Đơn thức (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng (468 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Đa thức (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Đa thức một biến (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (407 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (83 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0