Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Đại số 7 >


Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (222 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Cộng, trừ số hữu tỉ (97 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Nhân, chia số hữu tỉ (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Tỉ lệ thức (196 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §10. Làm tròn số (231 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §12. Số thực (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực (176 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Đại lượng tỉ lệ thuận (326 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (219 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (240 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Hàm số (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ (249 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu (130 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Biểu đồ (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Số trung bình cộng (162 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương III. Thống kê (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §1. Khái niệm về biểu thức đại số (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §2. Giá trị của một biểu thức đại số (242 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §3. Đơn thức (313 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng (566 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §5. Đa thức (257 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §7. Đa thức một biến (198 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến (235 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số (97 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (441 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail