Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Đại số 7 >


Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Cộng, trừ số hữu tỉ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Nhân, chia số hữu tỉ (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Tỉ lệ thức (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Làm tròn số (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Số thực (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại lượng tỉ lệ thuận (304 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Hàm số (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Biểu đồ (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Số trung bình cộng (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Thống kê (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Khái niệm về biểu thức đại số (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Giá trị của một biểu thức đại số (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Đơn thức (298 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Đơn thức đồng dạng (539 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Đa thức (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Đa thức một biến (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §9. Nghiệm của đa thức một biến (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (428 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0