Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Đại cương về phương trình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: nguyễn kim chi
Ngày gửi: 13h:13' 19-10-2018
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 ngườiNhi?t li?t cho m?ng
cỏc th?y cụ giỏo d?n d? gi? l?p 10a8
CHƯƠNG III:
PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH
KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Phương trình một ẩn
Điều kiện của một phương trình
Phương trình nhiều ẩn
I
Phương trình chứa tham số
2Biểu thức có dạng :
x+y = 3x-2y+5
2y – z = z+2+3y
Phương trình một ẩn
Phương trình hai ẩn
Biểu thức có dạng
I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng:
f(x), g(x)
là biểu thức chứa biến
Nghiệm
Giải
phương trình

nghiệm
Cho phương trình 2x2+3 = 5x
Nghiệm ?
Ví dụ

Nghiệm của pt là
I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Điều kiện của một phương trình
2
Cho phương trình:
I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Điều kiện của một phương trình
2
Tìm điều kiện của các phương trình sau:
Ví dụ
ĐK:


ĐK:
I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Nghiệm (x;y)=(1;0) …
Nghiệm (x;y;z)= ?
I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Ẩn x, tham số m: mx + 2 = 0
Ẩn x, tham số a, b: ax2+bx - 5 = 0
Ẩn t, tham số p: (1+p)t +2 = 0
Câu 1: Tìm điều kiện của các phương trình sau:
Tr?c nghi?m
Câu 2: Tìm điều kiện của các phương trình sau:
B. 1 ≤ x ≤ 2
C. x > 1
D. x < 2
A, 1 < x < 2
Cõu 3: Tỡm nghi?m c?a phưuong trỡnh:a. 0
b. -1
c. 2
d. Pt vụ nghi?m
The end!
 
Gửi ý kiến