Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 10. Danh từ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 24-10-2017
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người

Người dạy: Dương Thị Bích Hảo
Đơn vị: Trường THCS Thanh Đình -TP
Việt Trì
Bài dạy: Tiết 41: Danh từ (tiếp)
Dạy lớp: 6A1 - Trường THCS Thanh Đình
( Bài tham gia thi giảng- kỳ thi GVG cấp tỉnh năm học 06-07)
Nhiệt liệt chào mừng
Thầy, Cô d?n dự gi? mụn
ngữ văn l?p 6/5 !
Kiểm tra bài cũ:
- Cụm danh từ là gì?
- Điền cụm danh từ sau vào mô hình của cụm danh từ.
Ba con trâu ấy.
Trả lời
- Cụm danh từ là một loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
- Điền cụm danh từ sau vào mô hình của cụm danh từ.

Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)

I. ĐÆc ®iÓm cña danh tõ

II. Danh tõ chung vµ danh tõ riªng
1. Danh từ chung

Vua nhí c«ng ¬n tr¸ng sÜ, phong là Phï §æng Thiªn Vương vµ lËp ®Òn thê ngay ë lµng Giãng, nay thuéc x· Phï §æng, huyÖn Gia Lâm, Hµ Néi.
(Theo Th¸nh Giãng)
Hãy điền các danh từ ở câu sau vào
bảng phân loại.
vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.
Phù Đổng Thiên Vuong, Gióng,
Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)

I. D?c di?m c?a danh t?
II. Danh từ chung và danh từ riêng
1. Danh t? chung
Điền danh từ chung và danh từ riêng vào bảng phân loại:
BẢNG PHÂN LOẠI
đàn vịt, con mèo, cây tre,
quần áo, bàn, ghế.
(là những con vật,đồ vật,
cây cối. nói chung)
- Hãy gọi tên những sự vật trong các bức tranh.
? Tên gọi của chúng có điểm gì chung?
Chùa Một Cột (Hà Nội) Chùa Thiên Mụ (Huế)
Tháp Chàm (Bình Thuận) Động Thiên Cung (Hạ Long)
Tên gọi những
sự vật trong các
bức tranh này
có giống tên
gọi những sự vật
trong các bức
tranh tru?c
không?
Là tên của những
sự vật riêng lẻ,
tên riêng
t?ng địa phưuong.
Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)

I. Danh tõ chung vµ danh tõ riªng:
1. Danh từ chung: 2. Danh từ riêng:

Danh từ chung
là tên gọi một loại
sự vật.
Vớ d?: Vua, ta, th?n; d?t,
nu?c; huy?n, xó,.
Danh từ riêng là tên
riêng của từng ngưu?i,
từng vật, từng địa phưuong.
Vớ d?: H N?i, L?c Long
Quõn, Gia Lõm,.
3.Quy t?t vi?t hoa danh từ riêng:
Viết hoa
chữ cái
đầu tiên
của
mỗi tiếng
Viết hoa chữ
cái đầu tiên
của mỗi
bộ ph?n
tạo thành
tên riêng đó;
nếu một bộ
phận gồm nhiều
tiếng thì giữa
các tiếng cần
có gạch nối
Viết hoa
chữ cái
đầu tiên
của
mỗi tiếng
Thường lµ
mét côm tõ,
ch÷ c¸i
®Çu cña
mçi bé phËn
t¹o thµnh
côm tõ nµy
®Òu
được
viÕt hoa.
2 phút
Ghi nhớ (Sgk trang 109)
Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)

I. Danh tõ chung vµ danh tõ riªng:
1. Danh từ chung
2. Danh từ riêng
3.Quy t?t vi?t hoa danh từ riêng
* Ghi nhớ: Sỏch giỏo khoa - 109
III. Luyện tập:
Bài tập 1: Tìm danh từ chung, danh từ riêng:
- Danh từ chung: Ngày xua, miền, đất, nu?c, thần, nòi, rồng, con trai, tên.
- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.
Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt, /cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta, / có / một / vị / thần / nòi / rồng, / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân.

(Con Rồng cháu Tiên)
Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)
III. Luyện tập:
Bài tập 2: Các từ du?c in đậm du?i dõy có phải là danh từ riêng không? Vì sao?
a) Chim, Mõy, Nu?c v Hoa d?u cho r?ng ti?ng hút kỡ di?u c?a H?a Mi dó lm cho t?t c? b?ng t?nh gi?c.
(Vừ Qu?ng)
b)Nng t b?n l?n dõng lờn vua mõm bỏnh nh?.
(Nng t lm bỏnh út)
c)[.] Khi ng?a thột ra l?a, l?a dó thiờu chỏy m?t lng, cho nờn lng dú v? sau g?i l lng Chỏy.
(Thỏnh Giúng)
Trả lời:
a. Các từ: Chim, Mây, Nu?c, Hoa, H?a Mi.
b. T?: t
c. Từ: Cháy
? D?u l nh?ng danh t? riờng vỡ chỳng du?c dựng d? g?i tờn riờng c?a m?t s? v?t cỏ bi?t, duy nh?t m khụng ph?i dựng d? g?i chung m?t lo?i s? v?t.
Tiếng Việt - TiÕt 41: DANH Tõ (tiÕp theo)
III. Luyện tập:
Bài tập 3: Viết lại các danh từ riêng trong đoạn thơ sau:
Ai đi Nam Bộ
Tiền giang, hậu giang
Ai vô thành phố
Hồ Chí Minh
rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền đồng tháp
Việt Bắc Miền Nam,mồ ma giặc pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, khánh hoà
Ai vô phan rang, phan thiết
Ai lên tây nguyên, công tum, đắc lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông hương, bến hải, cửa Tùng…
2 phút
*Viết sai danh từ riêng: Tiền giang, hậu giang, thành phố, đồng tháp, pháp, khánh hòa, phan rang, phan thiết, tây nguyên, công tum, đắc lắc, trung, Sông hương, bến hải, cửa Tùng.
*Viết đúng danh từ riêng: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng.


Hu?ng d?n t? h?c:
-H?c bi, lm v xem l?i cỏc bi t?p v?a lm.
-D?t cõu cú s? d?ng danh t? riờng v danh t? chung.
-Chu?n b? cho ti?t: Tr? bi ki?m tra van.

- Hãy gọi tên
nghề nghiệp, l?a tu?i, của những ngưu?i trong các bức tranh này.
?Các tên gọi đó
có điểm gì chung?
Tố Hữu A. Pu-skin
nhà thơ, bác sĩ,
ca sĩ,trẻ em
(chỉ ngưu?i nói chung)
 
Gửi ý kiến