Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Minh Anh
Ngày gửi: 16h:14' 02-09-2021
Dung lượng: 739.9 KB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
Tiết 4 Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp:
Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm :

IAB = I1 = I2 (1)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn :

UAB = U1 + U2 (2)
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:
C1: Các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau
Các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 hay nhiều điện
trở mắc nối tiếp
IAB = I1 = I2 (1)
UAB = U1 + U2 (2)
C1? Quan sát mạch điện hình 4.1 cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc như thế nào với nhau?
C2: Chứng minh
Cường độ dòng điện qua R1: I1 =

Cường độ dòng điện qua R2: I2 =

Do hai điện trở mắc nối tiếp
IAB = I1 = I2
Suy ra:
hay
(3)
C2? Chứng minh rằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở R1, R2 tỉ lệ thuận với mỗi điện trở đó.
Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp
IAB = I1 = I2 (1)
(3)
UAB = U1 + U2 (2)
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn
mạch nối tiếp
1. Điện trở tương đương
Rtd
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn
mạch nối tiếp
2. Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp
C3
Chứng minh: Rtd = R1 + R2
Gợi ý: Dựa vào hệ thức (2) đoạn mạch nối tiếp: U = U1 + U2.
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R1:
U1 = I1.R1
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2:
U2 = I2.R2
Hiệu điện thế giữa 2 đầu Rtd:
U = I. Rtd
Trong đoạn mạch nối tiếp:
I = I1 = I2. Và U = U1 + U2
Suy ra: Rtd = R1 + R2 (4)
Rtd = R1 + R2 (4)
3. Thí nghiệm kiểm tra:
Biết: R1; R2 ,UAB.
? IAB
Biết: R t đ
? I’ AB
IAB ??? I’AB
Rtd
 
 
IAB= 1A
B
A
 
R3 tuong duong v?i R12
IAB= 1A
I’AB= 1A
A
B
Vậy IAB=I’AB
4. Kết luận:
Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần:
Rtd = R1 + R2
Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp
IAB = I1 = I2 (1)
(3)
UAB = U1 + U2 (2)
Rtd = R1 + R2 (4)

Mạch điện nối tiếp
Điện trở tương đương của đoạn
mạch bằng tổng các điện trở
thành phần
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch bằng hiệu điện thế giữa hai
đầu mỗi điện trở.
Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm.
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó
IAB = I1 = I2 (4)
(3)
UAB = U1 + U2 (1)
Rtd = R1 + R2 (2)

A
D
C
B
(1)
(2)
(4)
(3)
C4
 Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?
C5
R1 = R2 = 20Ω
+ Rtd = ?
+ R3 = 20Ω
R’td = ?
R’td = R1 + R2 + R3
 Điện trở tương đương của R1 và R2:
Rtd = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω
 Điện trở tương đương của R1, R2 và R3 là :
R’td = R12 + R3 = 40+20 = 60Ω
= R1 + R2 + R3 = 20+20+20 = 60Ω
Rtd = 2R1 = 2R2
R’td = 3R1 = 3R2 = 3R3
Mở rộng
I = I1 = I2 = ...= In
U = U1 + U2 + ... + Un
Rtd = R1 + R2 + ... + Rn
Trong đoạn mạch nối tiếp:
Rn
Ampe kế thường có điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện, dây nối trong mạch cũng có điện trở rất nhỏ không đáng kể, vì vậy khi tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp, ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.
Có thể em chưa biết
Chú ý
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
IAB = 0.5A
I1 = 0.4A
I2 = 0.1A
???
■ Các thiết bị điện có thể được mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu được cùng một cường độ dòng điện không vượt quá một giá trị xác định. Giá trị xác định đó gọi là cường độ dòng điện định mức.
IAB = 0.5A
I1 = 0.5A
I2 = 0.4A
???
R2 bị hỏng
IAB = 0.5A
I1 = 0.5A
I2 = 0.5A
???
cường độ dòng điện định mức.
 
Gửi ý kiến