Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đường lối CM của DCSVN chương III

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ thị như huệ
Ngày gửi: 15h:26' 04-09-2018
Dung lượng: 21.4 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
CHƯƠNG III
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Nội dung chương III
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954):
II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC THỐNG NHẤT TỔ QUỐC
(1954-1975)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954):
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946):
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946):
a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:
b. chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng
c. Kết quả, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:
6 vạn quân
Nhật chờ giải giáp vũ khí trên
khắp đất nưu?c
ngoại xâm:
Quân Anh
Vào SG
20 vạn quân Tưởng vào MBắc
Quân Pháp
Vào MNam
KHÓ KHĂN:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:

Nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu đồng bào VN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Xác những người chết đói1945
Xác người chết chởbằng xe bò trong
nạn đói ở Bắc Kỳ 1945
Nạn đói năm 1945
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:

Thuận lợi:
Bối cảnh
Quốc tế thuận lợi:
Hệ thống XHCN hình thành
Phong trào CMTG phát triển
Phong trào DC và hoà bình vươn lên mạnh mẽ
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám:

đảng, chính quyền và chủ tịch hồ chí minh giành được uy tín trong tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân
chính phủ lâm thời (9/1945) và chủ tịch nước Hồ chí minh ra mắt quốc dân đồng bào
Trong nước:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng:

BÀI TRỪ NỘI PHẢN


CHỐNG
TD PHÁP XÂM LƯỢC

CỦNG CỐ
CHÍNH QUYỀN
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Chỉ thị kháng chiến
kiến quốc
(25 - 11 – 1945)

Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm:

*Kết quả:
Thực hiện chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng, CMVN đạt được các kết quả sau:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về chính trị:
Người dân nô nức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội,khóa I (6.1.1946), lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mỡnh
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ I THÀNH CÔNG:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về chính trị:
Các đại biểu quốc hội trúng cử của Hà Nội ra mắt quốc dân đồng bào
Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (ngày 2 - 3 - 1946)
BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ I THÀNH CÔNG:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về chính trị:

lập hiến pháp
Hiến pháp 1946 -
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về chính trị:

thành
lập
chính
phủ
chính
thức
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do
Hồ Chí Minh làm chủ tịch ra mắt quốc dân (3/11/1946)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về quN S?

động viên lực lượng toàn dân kháng chiến chống pháp
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

về ngoại giao:
Hoa - việt thân thiện
ĐỐI VỚI TƯỞNG GIỚI THẠCH
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

các biện pháp thực hiện: về ngoại giao:
PHIM ĐÓN QUÂN TƯỞNG VÀO HN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
về ngoại giao:
độc lập về chính trị, nhân nhượng
về kinh tế" với pháp
Đại diện VN và Pháp ký hiệp định
sơ bộ 6/3/1946
ĐỐI VỚI PHÁP:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
về kinh tế
tuần
lễ vàng,

gạo
tiết kiệm
Chủ tịch
Hồ Chí Minh
Góp gạo cứu đồng bào
bị đói
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
về kinh tế
TĂNG GIA SẢN XUẤT
Tăng gia sản xuất ngay!
Tăng gia sản xuất nữa!
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Xem phim: kháng chiến kiến quốc
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
*Ý nghĩa:
- Đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng;
- Đã xây dựng được nền móng cho chế độ mới;
- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết và trực tiếp cho cuộc kháng chiến chống Pháp ngay sau đó.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
*Nguyên nhân của những thành quả trên:
- Do Đảng đánh giá đúng tình hình nước ta sau Cách mạng Tháng Tám, kịp thời đề ra chủ trương đúng đắn;
- Xây dựng và phát huy được khối đại đoàn kết dân tộc;
- Lợi dụng được mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
*Bài học kinh nghiệm:
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quỳên cách mạng;
-Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, coi sự nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ thù cũng là một hình thức đấu tranh cách mạng cần thiết trong hoàn cảnh cụ thể.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954):
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Phạm Văn Đồng tại hội nghị Phôngtennơbơlô
Quan điểm của VN vẫn là kiên trì tìm cách duy trì hòa bình, tránh chiến tranh:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Chỉ thị "Hòa để tiến“
ngày 9-3-1946.
ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỐNG NGUY CƠ CHIẾN TRANH PHÁP GÂY RA, THỂ HIỆN Ý CHÍ QUYẾT CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ BẢO VỆ TOÀN VẸN ĐẤT NƯỚC
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
HỒ CHÍ MINH THĂM PHÁP 1946
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Pháp ký
Tạm ước 14/9/1946
“CHÚNG TA
MUỐN HÒA BÌNH, CHÚNG TA
PHẢI NHÂN NHƯỢNG”
“... LÀ SỰ NHÂN NHƯỢNG CUỐI CÙNG , NHÂN NHƯỢNG NỮA LÀ PHẠM ĐẾN CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC, LÀ HẠI ĐẾN QUYỀN LỢI CAO TRỌNG CỦA DÂN TỘC”
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Hồ Chí Minh đã tuyên bố rõ lập trường của VN: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình…chúng tôi không muốn chiến tranh…nước VN cần kiến thiết, nước VN không muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng. Nhưng nếu cuộc chiến tranh ấy người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm…Dù sao tôi mong rằng chúng ta sẽ không đi tới cách giải quyết ấy”
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Pháp gây chiến ở Hà Nội
17 - 12 - 1946
Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946
18/12/1946 Pháp gửi
tối hậu thư đòi chúng ta phải đầu hàng
Pháp đã phản bội HĐ Sơ bộ, Tạm ước 14-9:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Phim về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Hoàn cảnh lịch sử:
Thuận lợi và khó khăn khi bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc
THUẬN LỢI
KHÓ KHĂN
CUỘC
K/C
CỦA
TA LÀ
CHÍNH
NGHĨA
PHÁP
ĐANG
GẶP
MỘT
SỐ
KHÓ
KHĂN
NƯỚC
TA CÓ
SỰ
ĐOÀN
KẾT,
CHUẨN
BỊ TỐT
TƯƠNG
QUAN
LỰC
LƯỢNG
KHÔNG
LỢI
CHO
TA
NƯỚC
TA
CHƯA
ĐƯỢC
Q.TẾ
CÔNG
NHẬN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến:
- Đường lối kháng chiến của Đảng được hình thành từng bước qua thực tiễn đấu tranh.
- Được cụ thể trong ba văn kiện lớn sau:
+ Văn kiện Toàn dân kháng chiến của TƯ Đảng (22-12-1946);
+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19-12-1946);
+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi củaTrường Chinh (1947).
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến:


TRƯỜNG
KỲ


TOÀN
DIỆN


TOÀN
DÂN
DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH
Dù khó khăn,
trường kỳ nhưng
thắng lợi nhất định
sẽ thuộc về
chúng ta
ĐƯỜNG LỐI CHIẾN TRANH NHÂN DÂN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến:
Nội dung cụ thể của đường lối
MỤC
ĐÍCH
KHÁNG
CHIẾN
TÍNH
CHẤT
KHÁNG
CHIẾN
CHÍNH
SÁCH
KHÁNG
CHIẾN
NHIỆM
VỤ
KHÁNG
CHIẾN
PHƯƠNG
CHÂM
KHÁNG
CHIẾN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến:
Đúng
đắn,
sáng tạo
kế thừa
kinh nghiệm
trong LS
Vừa đúng
với nguyên lý
của CN Mác
Lênin
Vừa
đúng với
thực tiễn
đất nước
Nhận
xét:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đại hội lần thứ II của ĐCS Đông Dương
(2-1951):
“ĐẠI HỘI KHÁNG CHIẾN”
(11 – 19/2/1951, Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến:
ĐH đã phát triển,
bổ sung ĐLCM
DTDCND,
đưa cách mạng
đi đến thắng lợi
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đại hội lần thứ II của ĐCS ĐD
Hoàn cảnh LS trước ĐH: (Xem phim)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đại hội lần thứ II của ĐCS ĐôngDương

Toàn cảnh Đại hội II
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đại hội lần thứ II của ĐCS Đông Dương

Trường Chinh
Tổng bí thư của Đảng
► Thông qua chính cương của Đảng lao động VN

► Thành lập Đảng riêng ở VN. Lấy tên là Đảng lao động VN

► Đảng tuyên bố ra công khai
Chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc Báo cáo chính trị
tại Đại hội II
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đại hội lần thứ II của ĐCS ĐôngDương
Đại hội đã thông qua chính cương của Đảng lao động VN
Thảo luận: Tìm những điểm phát triển, bổ sung của Chính cương so với Cương lĩnh 2-1930.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Tính chất XH: Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến.
Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau.
Mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Đối tượng CM:
+đối tượng chính: là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là Pháp và bọn can thiệp Mỹ
+ đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Nhiệm vụ CM:
+ Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho đất nước
+ xoá bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng
+ phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH.
+Ba nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau, nhưng nhiệm vụ chính lúc này là giải phóng dân tộc.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Động lực của CM:
+ Gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc, ngoài ra còn có thân sỹ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ;
+nền tảng là công, nông và trí thức.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Đặc điểm CM: CMVN hiện nay là cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc CM đó không phải là cuộc CM dân chủ TS kiểu cũ, cũng không phải là CM XHCN “mà là một thứ cách mạng dân chủ tư sản lối mới tiến triển thành cách mạng XHCN”
[1] ĐCS VN: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.12, tr.434
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Triển vọng của CM: CMVN nhất định đi đến CMXHCN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Con đường đi lên CNXH: là con đường đấu tranh lâu dài và khó khăn, đại thể có 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc; giai đoạn hai chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ xoá bỏ các tàn tích của chế độ phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; giai đoạn ba là xây dựng cơ sở cho CNXH. Ba giai đoạn trên có mối quan hệ mật thiết, không tách rời nhau, xen kẻ với nhau.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu CM: Lãnh đạo CM là giai cấp công nhân. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ XHCN, thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số và thiểu số ở VN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Chính sách của Đảng: Có 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, đặt nền móng cho CNXH, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH 1951
Quan hệ quốc tế: VN đứng về phía hoà bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN và nhân dân thế giới.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:
- Về chính trị:
+ Đảng ra hoạt động công khai có điều kiện để kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường được vai trò chỉ đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến.
+ Bộ máy chính quyền từ TƯ đến địa phương được củng cố và phát triển.
+ Mặt trận Liên Việt được thành lập. Khối đại đoàn kết toàn dân được phát triển.
+ Chính sách ruộng đất được triển khai, từng bước thực hiện người cày có ruộng.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:
- Về quân sự:
+ Lực lượng chủ lực đã có được sáu đại đội bộ binh, một đại đoàn công binh-pháo binh.
+ Giành được nhiều thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự như: thắng lợi của chiến dịch Trung Du, Đường 18, Hà –Nam –Ninh, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng Lào…Những chiến thắng này đã tiêu diệt phần lớn sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng.
+ Đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vang dội, đã được ghi vào lịch sử dân tộc như là một Bạch Đằng, Chi Lăng của thế kỷ XX.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:- Về quân sự:

Chiến dịch
Hoà Bình 1952

Chiến dịch
Thượng Lào 4/1953
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:- Về quân sự:
12/50 3/51 15/51 12/52 12/52 4/53 7/54
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:
- Về quân sự:

Tướng Đờcáttari bị bắt

Cờ chiến thắng tung
trên nóc hầm Đờ cát
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:
- Về quân sự:
Phim chiến thắng ĐBP
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả:
Về ngoại giao:
Ngày 8-5-1954, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh Đông Dương chính thức được khai mạc ở Giơnevơ. Ngày 20-7-1954, các văn bản của Hiệp nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta kết thúc thắng lợi.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
*Kết quả: Về ngoại giao:

Quang cảnh phiên khai mạc
hội nghị Giơnevơ 8 - 5 - 1954
“Hội nghị Giơnevơ đã
kết thúc.
Ngoại giao ta đã thắng to”
(Hồ Chí Minh)

Toàn cảnh hội nghị Giơnevơ
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
* Ý nghĩa:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Kết quả và ý nghĩa:
* Ý nghĩa:
“Lần đầu tiên trong lịch sử,
một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh.
Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam,
đồng thời cũng là thắng lợi của lực lượng hoà bình,
dân chủ và XHCN trên thế giới”


Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.12
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm:
NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC,
THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ
(1954-1975):
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
THUẬN LỢI
Hệ
thống
XHCN
tiếp tục
lớn
mạnh
Phong
trào CM
ở châu
Á,phi,
MLT
phát
triển
phong
trào hoà
bình,
dân chủ
lên cao
ở các
nước
TB
Miền
Bắc
được
hoàn
toàn
giải
phóng
Thế và
lực
của
CM đã
lớn
mạnh
hơn
Nhân
dân ta
có được
ý chí
độc lập
thống
nhất
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
* KHÓ KHĂN:
Tình hình quốc tế:
- Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, âm mưu làm bá chủ thế giới với các chiến lược toàn cầu phản cách mạng;

- Thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa;

- Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quốc;
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
* KHÓ KHĂN (tt):
Tình hình trong nước:


- Kinh tế miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu.

- miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
* KHÓ KHĂN (tt):
Cầu Hiền Lương qua sông Bến Hải
- giới tuyến tạm thời Nam Bắc
- Đất nước ta bị chia làm hai miền.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN (tt):
- MIỀN NAM BIẾN THÀNH THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI CỦA MỸ:
Ngô Đình Diệm và Gionson
Dựa vào Mĩ, Ngô Đình Diệm đã dựng lên một chính quyền độc tài, gia đình trị ở miền Nam và ra sức chống phá cách mạng. 
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN (tt):
MIỀN NAM BIẾN THÀNH
THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI CỦA MỸ.
“Biên giới Hoa Kỳ kéo
dài tới vĩ tuyến 17”
Ngô Đình Diệm và Aisenhao
Năm 1954, Diệm lập ra đảng Cần lao nhân vị làm đảng cầm quyền.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN (tt):
Diệm đẩy mạnh chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”; vây bắt, tàn sát, tù đày những người kháng chiến cũ, những người đấu tranh đòi tuyển cử thống nhất đất nước và cả những:

Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
Phim về C/S thống trị của Mỹ-Diệm ở MN

KHÓ KHĂN (tt)
Ngày 04/9/1954, tàn sát nhân dân ta ở Chợ Được – Quảng Nam làm 39 người chết, 37 người bị thương.
Diệm ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật” và tháng 5/1959, ra đạo luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam giết hại những người vô tội
….
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Những người dân
Thường bị giết hại ở
Tây Ninh 8-1960
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN (tt):
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN (tt):
Mỹ Diệm bắt bớ và tra tấn những người yêu nước 3 - 1963
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
KHÓ KHĂN(tt):
Nguyễn Văn Trỗi bị Mỹ Diệm xử bắn ở Pháp trường
Sài Gòn 15 - 10 - 1964
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
Phim về C/S thống trị của Mỹ-Diệm ở MN
..\PHIM\ACH THONG TRI CUA MY - DIEM O MIEN NAM VIET NAM.wmv
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh của CMVN sau tháng 7-1954:
Đặc điểm nước ta sau 7-1954: một Đảng lãnh đạo hai cuộc CM khác nhau, ở hai miền đất nước với hai chế độ chính trị khác nhau,đó là đặc điểm bao trùm của CMVN sau 7-1954.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Đưa MB lên CNXH, tiếp tục
đấu tranh để thực hiện
thống nhất nước nhà…
bằng PP hoà bình

b. Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa của đường lối:

* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
HN BCHTW lần thứ 7(3-1955),
HNBCHTW lần thứ 8 (8-1955)
HNBCHTW
lần thứ 13
(12-1957)

HN BCT
(9-1954)
- 1954-1958:
Hội nghị TW 14 (khóa II)
(11-1958)
Cuộc CM XHCN ở MB và cuộc CMDTDCND ở MN là 2 nhiệm vụ cơ bản của CM nước ta, để thực hiện mục đích chung của đất nước là giữ hòa bình,thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập trong cả nước
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

b. Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa của đường lối:

* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
- 1954-1958:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN

b. Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa của đường lối:

* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
- 1954-1958:
Nhìn chung: giai đoạn 1954-1958, Chủ trương của Đảng là: Đấu tranh bằng PP hòa bình và dùng hình đấu tranh chính trị là chủ yếu (MN).
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
NQTW 15
( 1959)

HOÀN THÀNH CMDTDC
DÙNG BẠO LỰC
CM ĐỂ GIẢI
PHÓNG MIỀN NAM
CÓ THỂ CHUYỂN SANG ĐẤU TRANH VŨ TRANG LÂU DÀI
- 1959-1964:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
Nội dung cơ bản NQTW 15 (1959)
- 1959-1964:
Xác định mâu
Thuẫn chủ yếu của CM MN, CMMB và cả nước
Xác định nhiệm vụ CM của VN trong tình hình mới
Xác định n/v và con đường phát triển của CMMN là k/nghĩa giành chính quyền
NQ Dự báo khả năng của CMMN: có thể chuyển thành khởi nghĩa vũ trang trường kỳ…
NQ xác định LLCM: CN, ND, TS, TTS. Thành lập MTDTTN ở MN
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
Nghị quyết 15 (1-1959)
..\PHIM\NGHI QUYET TRUNG UONG 15.wmv
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
Nghị quyết 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho CMMN tiến lên, thể hiện bản lĩnh độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta
Ý NGHIÃ CỦA NQ 15 (1-1959)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
(5 - 10/9/1960)
tại thủ đô
Hà Nội
(Gồm 525
đại biểu chính
thức và 51
đại biểu
dự khuyết)
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CHỦ ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:
“ĐH xây dựng CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất nước nhà”
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNHĐH
Lê Duẩn
Tổng bí thư của Đảng
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Nhiệm vụ chung:
"Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới".
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Nhiệm vụ chiến lược:
Có hai nhiệm vụ chiến lược:

- Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

- Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Mục tiêu chiến lược:
"Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hoà bình thống nhất Tổ quốc".
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Mối quan hệ của cách mạng hai miền:

Do cùng thực hiện một mục tiêu chung nên "Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau".
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Vị trí CM của hai miền đối với cả nước:
MB: giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất cả nước.
MN:  giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Con đường thống nhất đất nước:
Kiên trì con đường hoà bình thống nhất theo tinh thần Hiệp nghị Giơnevơ…đồng thời phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh hòng xâm lược miền Bắc, thì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đứng dậy đánh bại chúng
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NỘI DUNG
CHÍNH
CỦA ĐH:
Triển vọng của cách mạng Việt Nam:

Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài . Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân ta, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội.
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
* Quá trình hình thành và nội dung đường lối:
ĐẠI HỘI III (9-1960) CỦA ĐẢNG ĐÃ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CM CHO CẢ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI
Thể hiện
được tư
tưởng
chiến
lược của
Đảng
Giúp cho
quân và
dân ta
giành được
những
thắng lợi
to lớn
Đã thể
hiện tinh
thần độc
lập, tự chủ
và sáng tạo
của Đảng
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975:
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
MỸ VÀ QUÂN
CHƯ HẦU
VÀO
MIỀN NAM VN
Tàu Mađốc (Mỹ) đánh
phá Vịnh Bắc bộ 5/8/1964Tổng thống Lyndon Johnson

MỸ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
10.000 quân (Nam Triều Tiên)
vào Nha Trang (13/8/1965)
Sư đoàn 9 lính thuỷ đánh bộ Mỹ
vào Chu Lai (8/3/1965)
MỸ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CT CỤC BỘ
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
MỸ ĐÁNH MB LẦN 1Máy bay F4 của Mỹ ném bom Bắc Việt Nam
F105 Của Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam 1966
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
MỸ ĐÁNH MB LẦN 1
B 52 đang ném bom rải thảm MB
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
Ở Miền nam:
Năm 1964: có 26.000 lính Mỹ
Năm 1965: có 180.000 lính Mỹ và 20.000 lính các nước thân Mỹ; 70.000 lính hải quân và không quân của Mỹ ở các căn cứ quân sự tại Philipin, Thái Lan luôn sẵn sàng tham chiến ở VN
Ở Miền Bắc:
Từ năm 1965-1972, tổng cộng có 923.900 tấn bom mỹ ném xuống MB (1965: 30.000 tấn; 1966: 200.000 tấn; 1967: 270.000 tấn; 1968: 200.000 tấn; 1969: 3.600 tấn; 1971: 10.300 tấn; 1972: 210.00 tấn)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
a. Bối cảnh lịch sử:
VỚI TÌNH HÌNH NHƯ TRÊN, CMVN ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN SAU:
THUẬN LỢI:
CMTG ĐANG LÊN CAO
SỰ CHI VIỆN CỦA MB CHO MN TĂNG NHANH
Ở MN ĐÃ ĐÁNH BẠI CL CT ĐB CỦA MỸ
KHÓ KHĂN
CÁC NƯỚC XHCN ĐANG BẤT ĐỒNG
TƯƠNG QUAN LL
CỦA TA VÀ ĐỊCH
KHÔNG LỢI CHOTA
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối:
* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI:
HN TW 11
(3-1965)
HN TW 12
(12-1965)
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối:
* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI:
Nội dungHN TW lần thứ 11
(từ 25 đến 27-3-1965):
Hội nghị đã ra NQ về “Tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt”. NQ đã nhận định: Nước ta từ một nửa nước có chiến tranh, một nửa nước có hòa bình đã biến thành tình hình cả nước có chiến tranh
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối:
* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI:
Nội dungHN TW lần thứ 11
(từ 25 đến 27-3-1965):
NQ đã xác định: MB vẫn là hậu phương lớn, MN vẫn là tiền tuyến lớn. Nhiệm vụ của MB lúc này vừa xây dựng vừa chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị - Bộ môn đường lối CM của ĐCSVN
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối:
* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI:
Nội dungHN TW lần thứ 11
(từ 25 đến 27-3-1965):
Nhiệm vụ cấp bách của MB phải kịp thời chuyển hướng nền kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phòng thủ, trị an để bảo vệ MB, chi viện MN…
Biên soạn: Võ Thị Như Huệ
Khoa Lý luận Chính trị -
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đư
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓