Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Countries

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ánh Dương
Ngày gửi: 08h:46' 18-04-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 529
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Welcome Everybody
Tháng 04 Năm 2013
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
Teacher: Duong Anh Pham
COUNTRIES
Wednesday, 17th April 2013
Unit 15: Countries
Lesson 92:
A. We are the world (A5,6)
Listen. Then put it in the correct order.


Tran Van Minh
2 Dien Bien Phu Street
Ha Noi - Viet Nam
6 July
Dear Minh,
I am on vacation in London. The weather is cool and wet.
I`m traveling by bus and visiting a lot of interesting places.
Tomorrow, I`m going to visit the Tower of London.
Love,
Nhan


I. A5. Write.
PERIOD 92 Unit 15 COUNTRIES -Lesson 2: A4-6
Tran Van Minh
2 Dien Bien Phu Street
Ha Noi - Viet Nam
6 July
Dear Minh,
I am on vacation in London. The weather is cool and wet.
I`m traveling by bus and visiting a lot of interesting places.
Tomorrow, I`m going to visit the Tower of London.
Love,
Nhan
1. Read the postcard from Nhan


I. A5. Write.
PERIOD 92 Unit 15 COUNTRIES -Lesson 2: A4-6
Tran Van Minh
2 Dien Bien Phu Street
Ha Noi - Viet Nam
6 July
Dear Minh,
I am on vacation in London. The weather is cool and wet.
I`m traveling by bus and visiting a lot of interesting places.
Tomorrow, I`m going to visit the Tower of London.
Love,
Nhan
1. Read the postcard from Nhan
I. A5. Write.
PERIOD 92 Unit 15 COUNTRIES -Lesson 2: A4-6
1. Read the postcard from Nhan
Wet (adj):
Ẩm ướt
Interesting place (n)
A lot of = many
Tower (n)
Địa điểm thú vị
Tòa tháp
Be on vacation
Đi nghỉ, đi du lịch

 
 
 
 
 

.......
Dear ....,
I am on vacation.......
The weather is .......
I`m traveling .....and visiting .............
..............
Tomorrow, I am going to visit............

Love,
.........
To : ............
..............
Viet Nam
Form of a postcard letter
I. A5. Write.
PERIOD 92 Unit 15 COUNTRIES -Lesson 2: A 4-6
1. Read the postcard from Nhan
2. Write a postcard to Nhan from Minh.
Date :10 July
Dear Nhan,
I am on vacation in Ha long Bay
The weather is hot and windy
I’m traveling by ship
and visiting the Bay and caves
Tomorrow, I am going to
visit Tuan Chau island.

Love
Minh
To : Hoang Van Nhan
27 Giang Lac Street
Son La - Viet Nam
II. A6. Answer the questions about you.
a. What`s your name?
b. How old are you?
c. Where are you from?
d. Which language do you speak?
e. Which school do you go to?

f. Which grade are you in?
My name’s ….
I’m twelve years old.
I’m from Viet Nam.
I speak Vietnamese.
I’m in grade 6.
I go to Le Quy Don Secondary school.
PERIOD 92 Unit 15 COUNTRIES -Lesson 2: A 4-6
* Read and complete the sentences
He is Australian, he speaks ……………………..
She is from Great Britain, She speaks …..……..
Peter is from ……………., He speaks French.
Suzuki is …………….…, He speaks Japanese.
Panda is from …………, he speaks …………….,
he is Chinese.
6. John is from the USA, he speaks ……………..
English
English
English
France
Japan
China
Chinese
Homework
Learn new words.
Prepare new lesson B1,2,3
Write a same letter to your friends
Thank you for listening
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓