Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Sơn
Ngày gửi: 17h:58' 29-04-2012
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 318
Số lượt thích: 0 người
Wednesday, April 18th, 2012
Welcome to class 7 D
Unit 15: GOING OUT
B. In the city
B3. Read
Warm up
What does Hoa do in the evening?
You know Hoa usually stayed at home.
But then, did she go out in the evening? What did she do?
We study B3 to know about that.
Vocabulary
- rarely (adv)
= seldom
- Everything was far too expensive.
- socialize (v)
- public library (n)
Wednesday, April 18th, 2012
True or False?
a. Hoa soon got used to the busy city traffic.
b. Hoa visited her friends and they went to the park.
c. Hoa played tennis and chess with her friends.
d. Hoa didn’t often go to the movies.
e. Hoa liked to read and she borrowed books regularly from the library.
T
F
F
T
T
Wednesday, April 18th, 2012
Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple present tense.
She visits friends.
She listens to music and talks with her friends.
She plays table tennis and chess with her friends.
She socializes with her friends.
She goes to the public library and borrows books regularly.
Wednesday, April 18th, 2012
Homework
Read the passage carefully.
Do B 3, 4 in Workbook.
Wednesday, April 18th, 2012
Answer the questions:
Do you often go out in the evening?
What do you do when you go out in the evening?
Who do you go out with?
(You should go out with your parents or brother or sister.)
Thank You For Your Attendant!
 
Gửi ý kiến