Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Study habits

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://thanhrompleiku.violet.vn
Người gửi: Nguyễn Thị Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:22' 22-10-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 8
1
2
3
4
5
6
7
8
WIN ?
SHARK ATTACKED
9
10
Page: 49
1/ Do you like English vocabulary?
2/ What do you often do when you have a new word?
3/ How do you learn that word?
4/ How many new words do you often learn a day?...
mother tongue (n) :
highlight (v) :
meaning (n) :
underline (v) :
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
I’m a Vietnamese girl and I speak Vietnamese from child. So Vietnamese language is my…..
Tiếng mẹ đẻ
Gạch chân (dòng chữ)
language
Làm nổi bật
Nghĩa, ý nghĩa
How should you learn these words?
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
1/ liệt kê
3/ học thuộc lòng
6/ gặp, lướt qua
2/ cách đúng
4/ mảnh giấy
5/ ôn lại
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
2/ True or false ?
F
T
T
F
Some
Many language learners don’t try
___a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.
___b. Some learners write examples of words they want to learn.
___c. Every learner tries to learn all new words they come across.
___d. Many learners only learn new words that are important.
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
2/ True or false ?
a/ F
b/ T
c/ F
d/ T
3/ Answer the questions
a. Do learners learn words in the same way?
b. Why do some learners write example sentences with new words?
c. What do some learners do in order to remember words better?
d. Why don’t some learners learn all the new words they come across?
e. What is necessary in learning words?
f. How should you learn words?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
2/ True or false ?
a/ F
b/ T
c/ F
d/ T
3/ Answer the questions
III/ DISCUSSION
1/ How many ways of learning new words are there in the text? Which way do you think is the best way? Why?
2/ Do you learn new words in different ways? What are they?
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
2/ True or false ?
a/ F
b/ T
c/ F
d/ T
3/ Answer the questions
III/ DISCUSSION
Instead they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves.
IV/ REMEMBER
* Structure: in order to/ so as to + V (inf)
* Modal: Should + V (inf)
mother tongue (n)
highlight (v)
meaning (v)
underline (v)
I/ VOCABULARY
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
II/ READING
1/ Read the text, guess the meaning of these words.
*Matching:
a/ Learn by heart
c/ Come cross
f/ Revise (revision)
b/ Piece of paper
d/ Right way
e/ Make a list
2/ True or false ?
a/ F
b/ T
c/ F
d/ T
3/ Answer the questions
III/ DISCUSSION
IV/ REMEMBER
* Structure: in order to/ so as to + V (inf)
* Modal: Should + V (inf)
- Learn the new words by heart.
- Use “Should” to give three the best ways of learning words. Begin with: “I think you should learn new words by…”
- Prepare WRITE.
V/ HOME WORK
THANHKS FOR YOUR ATTENDANCE !
Goodbye!
 No, they don’t. They learn words in different ways.
1. Do learners learn words in the same way?
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
 Because they want to remember how to use the word in the right way.
3. Why do some learners write example sentences with new words?
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
 To remember words better, some learners write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
5. What do some learners do in order to remember words better?
 Because they only want to remember important words.
6. Why don’t some learners learn all the new words they come across?
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
 Revision is necessary in learning words.
8. What is necessary in learning words?
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
 We should try different ways of learning words to find out what is the best.
9. How should you learn words?
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
UNIT 5: STUDY HABITS
Lesson: READ (Page 49)
*/ Suggested answers:
1/ -There are five:
+ Make a list and learn by heart
+ Write example sentences
+ Write on a piece of paper, stick and learn it any time
+ Underline
+ Highline
-None is the best way. Because it depends on learners.
2/ -Yes, I do. I often learn new words by:
+ reading and guessing words from the content.
+ watching English films with translation
+ finding synonym and antonym words as I can
+ look up dictionary
………….
 
Gửi ý kiến