Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Ếch đồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huê
Ngày gửi: 18h:42' 05-05-2009
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 1847
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Hoàng Hải Tuấn, hoàng thảo my)
Người thực hiện: Hoàng Viết Quý
Trường thcs tiên lục
Tiết 37-Bài 35.
I. M?C TIấU
1. Kiến thức:
- Nờu du?c d?c di?m c?u t?o ngoi c?a ?ch d?ng thớch nghi v?i d?i s?ng v?a ? nu?c, v?a ? c?n.
Trỡnh by du?c s? sinh s?n v phỏt tri?n c?a ?ch d?ng.
2. Kĩ năng:
Rốn k? nang quan sỏt, tư duy logic, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục HS có thái độ và hành động đúng về việc bảo vệ động vật có ích,
D? DNG D?Y H?C
1. GV: Bài soạn trên máy tính, máy tính, máy chiếu prôjexter, hình ảnh về ếch đồng.
M?u v?t: ?ch d?ng.
2. HS: Tìm hiểu trước về ếch đồng.
III. Hoạt động dạy - học.
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ.
Cá là dộng vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước.
Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang.
Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn kín, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.
Thu? tinh ngoài, la` động vật biến nhiệt.
Làm bài tập sau: Lựa chọn các ý đúng khi nói về cá trong các trường hợp sau:
Lớp lưỡng cư
Một số đại diện
I - Đời sống:
Tiết 37-Bài 35.
ếch sống ở những nơi như thế nào?
?- ếch sống ở nơi ẩm ướt, vừa ở nước, vừa ở cạn
Lớp lưỡng cư

Lớp lưỡng cư
I - Đời sống:
Tiết 37-Bài 35.
? - ếch sống ở nơi ẩm ướt, vừa ở nước vừa ở cạn.
?- Kiếm ăn vào ban đêm.
Có hiện tượng
trú đông.
Tai sao vào mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch ?
ếch kiếm ăn vào thời gian nào trong ngày?

Lớp lưỡng cư
I - Đời sống:
Tiết 37-Bài 35.
- ếch sống ở nơi ẩm ướt, vừa ở nước, vừa ở cạn.
Kiếm ăn vào ban đêm.
- Là động vật biến nhiệt.
- Có hiện tượng trú đông.

Vì sao ếch thường kiếm ăn vào ban đêm?
Các loại thức ăn của ếch nói lên điều gì liên quan đến nơi sống của chúng?
Nói: ếch là động vật biến nhiệt, có nghiã như thế nào?
ếch là loài động vật có ích.

Lớp lưỡng cư
Tiết 37-Bài 35. ếch đồng
I - Đời sống:
ếch sống vừa ở nước vừa ở cạn, có hiện tượng trú đông.
- Kiếm ăn vào ban đêm. Là động vật biến nhiệt.
II - Cấu tạo ngoài và di chuyển:
1. Di chuyển:
- Di chuyển trên cạn nhờ vào 4 chi : Kiểu bật nhảy
Hãy mô tả động tác di chuyển của ếch đồng trên cạn?
Di chuyển dưới nước nhờ vào màng bơi ở chân ( kiểu bơi)
Hãy mô tả động tác di chuyển dưới nước của ếch?
? - ếch có 2 cách di chuyển:
+ Nhảy cóc (trên cạn)
+ Bơi (dưới nước)
ếch sống vừa ở nước vừa ở cạn, có hiện tượng trú đông.
- Kiếm ăn vào ban đêm. Là động vật biến nhiệt.
II - Cấu tạo ngoài và di chuyển:
1. Di chuyển:
2. Cấu tạo ngoài
Tiết 37-Bài 35: ếch đồng
I. Đời sống
Hãy đánh dấu tích vào ô trống trong bảng sau cho phù hợp.
Bảng. Các đặc điểm thích nghi v?i đời s?ng của ếch
Giảm sức cản của nước khi bơi
Khi bơi ?ch vừa thở vừa quan sát
Giúp hô hấp trong nước d? dng
Bảo vệ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh
Thuận lợi cho s? di chuyển
Tạo thành chân bơi để đẩy nước


2. Cấu tạo ngoài
? + Chúng di chuyển trên cạn nhờ 4 chi có ngón, thở bằng phổi, mắt có một mi, tai có màng nhĩ.
ếch sống vừa ở nước vừa ở cạn, có hiện tượng trú đông.
- Kiếm ăn vào ban đêm. Là động vật biến nhiệt.
II - Cấu tạo ngoài và di chuyển:
1. Di chuyển:
2. Cấu tạo ngoài
? - Cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước.
Di chuyển: nhảy cóc, bơi.
? + Đầu dẹp nhọn khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi, chi sau có màng bơi; da tiết chất nhày làm giảm ma sát và dễ thấm khí; ếch thở bằng da là chủ yếu.
Tiết 37-Bài 35: ếch đồng
I. Đời sống
Những đặc điểm chứng tỏ lưỡng cư thích nghi với môi trường sống
Trên da có nhiều mạch máu giúp trao đổi khí ở nước
Chi có màng bơi ? Bơi dưới nước
Những đặc điểm chứng tỏ lưỡng cư thích nghi với môi trường sống
Chi sau khoẻ ? Bật nhảy trên cạn
Những đặc điểm chứng tỏ lưỡng cư thích nghi với môi trường sống
Hô hấp bằng cách nuốt khí ? Thích nghi trên cạn
Bắt mồi bằng lưỡi
Mũi ở trên cao

Tiết 37-Bài 35. ếch đồng
I - Đời sống:
- ếch sống vừa ở nước vừa ở cạn, có hiện tượng trú đông.
- Kiếm ăn vào ban đêm. Là động vật biến nhiệt.
II - Cấu tạo ngoài và di chuyển:
III - Sinh sản và phát triển:
1. Di chuyển:
2. Cấu tạo ngoài
III. Sinh sản và phát triển
ếch thường kêu vào mùa nào trong năm? Hiện tượng này nói lên điều gì?
? - Mùa sinh sản: Cuối mùa xuân
Buồng trứng ếch
Trứng ếch có đặc điểm gì?
- Trứng ếch tập hợp thành một đám trong chất nhày (keo).
+ Vào mùa sinh sản ếch đực và ếch cái có những hoạt động gì?
? - Tập tính:
+ Đến mùa sinh sản ếch đực kêu tìm bạn tình để ghép đôi.
+ ếch cái cõng ếch đực trên lưng.
+ếch cái đẻ trứng đến đâu ếch đực tưới tinh đến đó. (Thụ tinh ngoài)
1> Ếch trưởng thành
2> Trứng tập trung thành đám
trong chất nhày
3> Nòng nọc
4,5> Giai đoạn biến đổi phức tạp
6> Ếch con
+ ếch phát triển như thế nào trong vòng đời của chúng?
- Phát triển:
ếch trưởng thành ?Trứng thụ tinh ? nòng nọc ? ếch con.
(Phát triển có biến thái)
Bài tập
Hình bên mô tả các giai đoạn phát triển trong vòng đời của ếch, nhưng trình tự sắp xếp không đúng. Hãy sắp xếp lại cho?
Đáp án
Trình tự phát triển đúng nhất là:

1 - 4 - 5 - 6 - 2 - 8 - 3 - 7

KT
Khoanh tròn vào đáp án đúng
1.Những đặc điểm bên ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở cạn là?
a, Đầu dẹp, nhọn, chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.
b, Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối , mắt có mi giữ nước mắt
c, Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí ,mũi là cơ quan hô hấp.
d, Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu, mắt có mi giữ nước mắt, tai có
màng nhĩ, chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt
2.Những đặc điểm bên ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước là?
a, Đầu dẹp, nhọn, chi sau có màng bơi giữa các ngón, da trần phủ chất nhầy.
b, Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối , mắt có mi giữ nước mắt
c, Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí ,mũi là cơ quan hô hấp.
d, Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu, mắt có mi giữ nước mắt, tai có
màng nhĩ, chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

KT
Tổ chức động vật London, Anh, đã chọn ra 10 loài lưỡng cư độc đáo và đang bị đe dọa trên toàn cầu. Chiến dịch nhằm bảo vệ những sinh vật đang bị lãng quên. Hiện có khoảng 4000 loài lưỡng cư đã được biết đến và còn nhiều loài khác chưa được khám phá
1. Con ếch Malagasy có màu sắc cầu vồng này có thể tự thổi phồng khi gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể trèo trên những vách đá dựng đứng.

2. Một trong những loài kỳ dị nhất trên thế giới là Sagalla caecilian, sinh vật không chi với những tua xúc giác ở hai bên đầu
3. Con kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc, có thể dài tới 1,8 m. Nó tiến hóa độc lập với các loài lưỡng cư khác, từ trước 100 triệu năm so với khủng long bạo chúa.
4. Con ếch màu tím này mới được phát hiện đầu tiên vào năm 2003, bởi nó quanh năm chôn mình dưới 4 m đất.

6. Được tìm thấy ở Mexico, loài kỳ nhông không phổi quý hiếm này thở qua da và miệng
5. Một trong những loài ếch ma chỉ sống ở những khu nghĩa địa của người cổ xưa ở Skeleton Gorge, thuộc núi Table, Nam Phi
7. Con kỳ nhông mù Olm này có lớp da trong suốt và sống dưới mặt đất. Nó săn mồi bằng cách đánh hơi và cảm ứng điện từ. Sinh vật có thể sống mà không cần thức ăn tới 10 năm
8. Một họ hàng gần gũi với ếch Darwin (Rhinoderma darwinii, ảnh trên), là ếch Chile Darwin chưa từng được chụp ảnh sống bao giờ và không còn được nhìn thấy từ năm 1978 - có thể nay đã tuyệt chủng. Ếch cha bảo vệ đứa con bằng cách giấu chúng trong miệng
9. Con cóc bà mụ Betic tiến hóa từ các loài khác hơn 150 triệu năm trước. Con đực mang theo trứng đã được thụ tinh bọc ở quanh chân sau.
10. Ếch Seychelles có lẽ là con ếch nhỏ nhất thế giới, với con trưởng thành dài tối đa là 11 mm. Các loài lưỡng cư đang bị suy giảm do hậu quả của việc tàn phá nơi sinh thái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và bệnh tật
Dặn dò
- Về nhà học bài và làm bài tập vào vở bài tập
- Tiết sau: Chuẩn bị mỗi nhóm một con ếch, đọc trước bài 36 SGK trang 116.

No_avatar

chưa đầy đủ lắm  phần 3 còn thiếu thụ tinh ngoài

 

 
Gửi ý kiến