Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 4. Communication

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Tuấn
Ngày gửi: 01h:45' 11-12-2016
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 566
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome !
Teacher: Tran Anh Tuan
Dong Ly Lower Secondary School
Ly Nhan - Ha Nam
Match the words / phrases with the correct picture
A. bamboo archway
D. green rice flakes
C. coconuts
E. potatoes
G. dragon boat race
H. float lanterns
F. Pia cake
B. clasped hands
A. bamboo archway
B. clasped hands
C. coconuts
D. green rice flakes
E. potatoes
F. Pia cake
G. dragon boat race
H. float lanterns
Which festival is it?
A. Kate of the Cham in Ninh Thuan
B. Ooc Om Boc of the Khmer in Soc Trang
C. Whale festival of fishermen in Quang Nam
UNIT 5
FESTIVALS IN VIET NAM
Lesson 4: Communication
Listen and choose the correct answer
1. This festival is held in ______
a. Bac Lieu b. Soc Trang c. Ninh Thuan
2. This festival is held on______ evening of 10th lunar month
a. the 14th b. the 15th c. the 14th and 15th
3. The festival is held to worship______
a. the Moon God b. the Sun God c. the Land God
4. The worshipping ceremony takes place______
a. near the river b. at the pagoda c. in the field
5. ______pray to the God
a. The old b. The children c. The rich
6. The offerings include_______
green rice flakes and coconuts b. potatoes and Pia cake
c. both a&b
7. They float the lanterns_______
a. in a lake b. on the river c. in a small pool
Which festival is it?
A. Kate of the Cham in Ninh Thuan
B. Ooc Om Boc of the Khmer in Soc Trang
C. Whale festival of fishermen in Quang Nam
Listen and choose the correct answer
1. This festival is held in ______
a. Bac Lieu b. Soc Trang c. Ninh Thuan
2. This festival is held on______ evening of 10th lunar month
a. the 14th b. the 15th c. the 14th and 15th
3. The festival is held to worship______
a. the Moon God b. the Sun God c. the Land God
4. The worshipping ceremony takes place______
a. near the river b. at the pagoda c. in the field
5. ______pray to the God
a. The old b. The children c. The rich
6. The offerings include_______
green rice flakes and coconuts b. potatoes and Pia cake
c. both a&b
7. They float the lanterns_______
a. in a lake b. on the river c. in a small pool
Make question and answer
1. What/ called ?
- Ooc om boc
2. Where/ held ?
- In Soc Trang
3. When / celebrated ?
- 14th and 15th of the 10th lunar month
4. Who / worshipped ?
- Moon God
5. What activities ?
- Home worshipping ceremony
- Float paper lanterns
- Dragon boat race
Ooc om Boc Festival & Dragon Boat Races 2016
Interview
1. What/ called ?
- Ooc om boc
2. Where/ held ?
- In Soc Trang
3. When / celebrated ?
- 14th and 15th of the 10th lunar month
4. Who / worshipped ?
- Moon God
5. What activities ?
- Home worshipping ceremony
- Float paper lanterns
- Dragon boat race
Ask and answer about one of the festivals
The Tran Temple Festival
- Ly Nhan district, Ha Nam province
- 15th  20th of the 8th lunar month
- General Tran Hung Dao
- folk games/ human chess/ wrestling
2. The Hung King Temple Festival
- Phu Tho province
- 8th  11th of the 3rd lunar month
- the Hung Kings
- Cooking contest/ bamboo swings/ wrestling
3. The Doi Son Temple plowing Festival
- Duy Tien, Ha Nam province
- 7th of the 1st lunar month
- King Le Dai Hanh
- sporting activities/ wrestling/ folk singing contest
4. The Huong Pagoda Festival
- My Duc, Ha Noi capital
- 1st  3rd lunar month annually
- Buddha
- Hiking/ exploring caves/ taking photos
Project report
A festival you have attended recently
Homework
1. Complete the table about Occ Om Boc festivat ( Exercise 3 – Page 53)
2. Do exercise ....
Thanks for your attendance !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓