Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 8 >


Unit 1. Leisure Activities. Lesson 1. Getting started (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 2. A Closer Look 1 (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 4. Communication (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 5. Skills 1 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 6. Skills 2 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Leisure Activities. Lesson 7. Looking back - project (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 1. Getting started (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 2. A Closer Look 1 (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 3. A Closer Look 2 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 4. Communication (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 5. Skills 1 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 6. Skills 2 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Life in the Countryside. Lesson 7. Looking back - project (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 1. Getting started (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 4. Communication (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 7. Looking back - project (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 1. Language (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 2. Skills (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 2. A Closer Look 1 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 3. A Closer Look 2 (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 4. Communication (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 5. Skills 1 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 6. Skills 2 (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 7. Looking back - project (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 4. Communication (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 7. Looking back - project (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 1. Getting started (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 3. A Closer Look 2 (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 4. Communication (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Folk Tales. Lesson 7. Looking back - project (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4-5-6. Lesson 1. Language (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4-5-6. Lesson 2. Skills (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 1. Getting started (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 2. A Closer Look 1 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 3. A Closer Look 2 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 4. Communication (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 6. Skills 2 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Pollution. Lesson 7. Looking back - project (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 1. Getting started (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 2. A Closer Look 1 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 3. A Closer Look 2 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 5. Skills 1 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 6. Skills 2 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. English Speaking Countries. Lesson 7. Looking back - project (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 1. Getting started (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 2. A Closer Look 1 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 3. A Closer Look 2 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 4. Communication (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 6. Skills 2 (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Natural Disasters. Lesson 7. Looking back - project (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7-8-9. Lesson 1. Language (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7-8-9. Lesson 2. Skills (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 1. Getting started (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 2. A Closer Look 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 3. A Closer Look 2 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 5. Skills 1 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 6. Skills 2 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Communication. Lesson 7. Looking back - project (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 1. Getting started (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 2. A Closer Look 1 (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 3. A Closer Look 2 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 4. Communication (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 7. Looking back - project (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 1. Getting started (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 2. A Closer Look 1 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 3. A Closer Look 2 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 4. Communication (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 5. Skills 1 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 6. Skills 2 (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 7. Looking back - project (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10-11-12. Lesson 1. Language (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10-11-12. Lesson 2. Skills (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail