Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Freetime fun

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Đoàn Minh Anh
Ngày gửi: 23h:23' 13-03-2018
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
UNIT 14: FREETIME FUN
SECTION A1: TIME FOR TV
Teacher name: Ta Doan Minh Anh
MATCHING
1- scuba- diving
2- pearl
3- diver
4- vessel
5- explore
a- thợ lặn
b- thám hiểm
c- ngọc trai
d- lặn có sử dụng bình dưỡng khí
e- tàu, thuyền
Hoa
Lan
A1: Listen. Then practice with a partner.
Would you like to have dinner at my house tonight ? I’d love to. What time?
6.00 p.m News in English
6.15 p.m Series: “The Adventure of the Cricket”
7.00 p.m News
Great. I’d like to come and watch that.
Oh. So what do you usually do in the evening? During dinner, we talk about our day.
My family watches TV every night.
We have dinner at 7.00.
But you can come before 6.15 so we can watch “The Adventure of the Cricket” together.
We don’t have a TV at our place. Why not? My aunt and uncle don’t like it. They prefer to do other things.
Then, we usually read and sometimes we play chess. That sounds boring.
Now, that sounds boring to me! I guess we just like to do different things.
Lan:
Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
Hoa:
Lan:
No, it isn’t. I really enjoy it.
1. Cricket (n) :
Con dế
2. Adventure (n) :
Cuộc phiêu lưu
3. The Adventure of the Cricket :
Dế Mèn phiêu lưu ký
4. Series (n):
Phim truyền hình nhiều tập
5. Guess (v):
Đoán

1. NEW WORDS:
sseeri
icketcr
adventure
series
cricket
2
3
4
1
uegss
guess
turevenad
JUMBLED WORDS
2. Grammar
1. Lan invites Hoa to have dinner at a restaurant
2. Hoa’s family doesn’t have a T.V at their place.
3. Hoa’s aunt and uncle like watching T.V.
4. Lan’s family always watches T.V in the evening.
3. True or False?
A)Lan invites Hoa to ................... D)Hoa .........................................
a. play soccer. a. always eats dinner at home
b. read at her home. b. does boring things after dinner.
c. eat dinner with her family. c. like spending time with her aunt
d. go to a restaurant. and her uncle at night.
B) Lan wants Hoa to watch d. enjoys”The Adventure of the Cricket”
TV.............. dinner. E) Lan’s family........ watchesTV in the evening.
a. before c. after a. never
b. during d. when b. sometimes
C) Hoa’s family doesn’t have c. often
a TV because.................. d. always
a. It’s too expensive.
b. Her aunt and her uncle
don’t like watching TV.
c. Watching TV is boring.
d. They like to talk all evening.
4. Choose the best answer
5. Answer the questions
What time does “The adventure of the cricket” begin?
It begins at 6.15 pm.
2. Does Hoa like watching that film?
Yes, she does.
3. Do Hoa’s aunt and uncle like watching TV?
No, they don’t.
4. What does Lan’s family do every night?
Lan’s family watch TV every night.
What do you do in your freetime?
 
Gửi ý kiến