Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thạch
Ngày gửi: 13h:35' 24-02-2012
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 542
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
LET`S EAT !
Lesson 1(A1-2)
Period 73
Friday, February 23rd 2012
UNIT 12
Playing game:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Playing game:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2)
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2)
chicken
bananas
fish
oranges
apples
beef
milk
Yesterday, Hoa and her aunt went to the ........
Meat stall
Vegetable stall
Fruit stall
1.Vocabulary
spinach (n) :
rau mâm xôi
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
durian (n):
Qủa sầu riêng
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
1.Vocabulary
cucumber (n) :
quả dưa chuột
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
1.Vocabulary
papaya (n) :
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
1.Vocabulary
Quả đu đủ
Pineapple(n) :
quả dứa
1.Vocabulary
spinach :
(a) cucumber :
(a ) papaya :
(a ) durian :
(to) like # (to) hate = (to) dislike
(to) smell :
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
1.Vocabulary
rau mâm xôi
quả dưa chuột
quả đu đủ
quả sầu riêng
ngửi mùi
*Matching
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
1.Vocabulary
Cucumbers
(C)
Spinach
(B)
Pineapples
(F)
Carrots
(E)
Mangoes
(G)
Durians
(A)
Papayas
(D)
1
2
3
4
5
6
7
Answers:
Spinach
(B)
1
Papayas
(D)
2
Pineapples
(F)
3
Cucumbers
(C)
4
Durians
(A)
5
Mangoes
(G)
6
Carrots
(E)
7
Listen and read
2.
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
at the meat stall
at the vegetable stall
at the fruit stall.
They bought some beef.
They bought spinach and cucumbers.
They bought some oranges.
Grammar
I like carrots.
I like carrots, too
So do I
Grammar
I don’t like pork
I don’t like, either
Neither do I
00
2. Gap- fill :
Yesterday ,Hoa and her aunt went to the (1) ………. .First they went to the (2) ………stall . There was a lot of meat : chicken , pork and beef .But they only bought (3) ……..Next , they went to a (4) ……………stall . There were a lot of vegetables on (5)……… , they bought (6)…….. and cucumber. (7) .….. they stopped at a fruit stall , both of them decided to buy (8)…………
market
meat
beef
vegetable
display
spinach
Finally
oranges
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
BACK
01
15
14
13
12
10
11
09
08
07
06
05
04
03
02
00
01
BẮT ĐẦU
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
11
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
meat – display – oranges – market – beef – vegetable – finally - spinach
1
Playing games : “Lucky Numbers”
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2)
2
3
4
5
6
7
8
9
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Playing games : “Lucky Numbers”
TIẾP
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
Lucky Number
Lucky Number
What did Hoa and her aunt buy at the market ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
They bought beef, spinach and cucumbers and some oranges.
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
Lucky Number
Lucky Number
Does Hoa like pork ? How about her aunt ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
No. She doesn’t like pork. Her aunt doesn’t either
What meat would they like for dinner ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
They would like beef.
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
Lucky Number
Lucky Number
What are Hoa’s aunt’s favourite vegetables ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
They are spinach and cucumbers.
What fruit did they buy ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Lucky Numbers
They bought some oranges.
Why didn’t they buy a papaya and a pineapple ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
TRỞ VỀ
Because they aren’t ripe.
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1-2) *
-Write a list about the food you like and dislike .
- Make the real conversations about shopping.
- Do the exercises in the workbook,page 78
Homework
THANK YOU VERY MUCH
THE END
No_avatarf

thanks

 
Gửi ý kiến