Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. My neighborhood

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NTH VK_TT_BN
Người gửi: Vũ Cao Toại (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:27' 03-12-2007
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn Thị Hướng
Trường THCS Vũ Kiệt-Thuận Thành-
Bắc Ninh
Matching
Match each verb to its past participle
be
go
eat
live
attend

gone
lived
attended
been
eaten

6. see
7. do
8. write
9. work
10. collect
f. collected
g. seen
h. done
written
j. worked
past participle:
(Quá khứ phân từ)
PII V
B?t qui t?c
ed
Unit 7:
(Page 69, 70, 71)
Nam has lived here for 10 years
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Activity 1: Present perfect with for and since
Nam /live here /10 years
Nam and his sister /live here /1997
They have lived here since 1997
Form Thời hiện tại hoàn thành
+ since (mốc thời gian)
(I/we/you/They)
+ have
+ PII
+ for (Khoảng thời gian)
(She/ He/It)
+ has
S
for or since
S1
.................. five minutes
................. january
.................. 1990
................. the summer

S2
.................. three hours
.................. 10 weeks
.................. Friday
.................. 20 years
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
since
for
since
since
for
for
since
for
Ba
Ba has played computer games for three hours
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Ba / play / computer games / three hours
Practice
Ba and his friends
They have waited for a bus since 6.am
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
They / wait for/ a bus / 6.am
Nam
Nam has done his homework since 7.00 p.m
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Nam/ do / homework 7.00 p.m
Nga
Nga/ go / Quang Trung School / last year
Nga has gone to Quang Trung School since last year

Unit 7: LANGUAGE FOCUS

Lan
She/ be/ Hue/ 2 weeks
She has been in Hue for 2 weeks
Unit 7: LANGUAGE FOCUS

Ba
Ba and his friends
Nam
three hours
6.00 am
7.00 p.m
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Lan
2 weeks
Practice speaking with a partner. Then write the answers in your exercise book
last year
Nga

Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Write the answers in your exercise book
snake
rope
Hoa ‘s backpack
Lan ‘s

The bag on the left
right
The snake is as long as the rope
Hoa’s backpack is different from Lan’s backpack.
The bag on the left is the same as the bag on the right.
* different from Khác với
* (not) as??.......?.as (khụng) b?ng
*(not) the same as không như
Activity II
75,000 dong (expensive)
50,000 dong (cheap)
The red dictionary ……………..the blue dictionary
* different from ..N.. Khác với
* (not) as… adj/adv… as (không) bằng
* (not) the same as..N.. (không) như /cũng (không) như
The red dictionary is not as cheap as the blue dictionary

Unit 7: LANGUAGE FOCUS

Form
Một số cấu trúc khác của phép so sánh
Practice

Một số cấu trúc khác của phép so sánh

* ( not) as+ adj/adv + as (không) bằng
* (not) the same as + N (không) như /cũng (không) như
* different from + N Khác với
Milk is different from Soda
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Milk....................soda
Một số cấu trúc khác của phép so sánh
( not) as+ adj/adv + as * (not) the same as + N
* different from + N
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
A)
B)
Photo A …………………. Photo B
Photo A isnot the same as photo B
Một số cấu trúc khác của phép so sánh
* ( not) as+ adj/adv + as
* (not) the same as + N
* different from + N
The pocket- watch…………………. Wristwatch - watch
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
Wristwatch (mordern)
pocket- watch
The pocket- watch isnnot so modern as the wristwatch
75,000 dong (expensive)
50,000 dong (cheap)
Practice speaking with a partner
snake
rope
Hoa ‘s backpack
Lan ‘s

The bag on the left
right
Wristwatch (mordern)
pocket- watch
Một số cấu trúc khác của phép so sánh

* ( not) as+ adj/adv + as (không) bằng
* (not) the same as + N (không) như /cũng (không) như
* different from + N khác với

*Learn the 2 forms
*Write exercises 3, 4, 5 (page 69, 70) in your
noteboo
*Do exercises 1,2,3, 4 (page 41,42) in your
exercisebook

Homework
Thank you for listening!
They started to learn Enlish in 2004

They have learned English for 3 years
Unit 7: LANGUAGE FOCUS
They have learned English since 2004


Nga
Nga/ go / Quang Trung School / last year
Form
+ since (a point of time)
S (I/we/you/They)
+ have
+ PII
+ for (a period of time)
She/ He/It
+ has
 
Gửi ý kiến