Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liễu
Ngày gửi: 06h:06' 10-01-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
GIẢI TOÁN VỀ
TỈ SỐ PHẦN TRĂM
(Tiếp theo)
Tính tỉ số phần trăm của hai số :
a) 21 và 30
Toán
KHỞI ĐỘNG
b) 13 và 20
13 : 20 = 0,65 = 65%
21 : 30 = 0,7 = 70%
Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Toán
Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Tiết 77: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số
1% số học sinh toàn trường là:
800 : 100 =
Số HS nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:
8 x 52,5 =
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc: 800 x 52,5 : 100 = 420
8 (học sinh)
420 (học sinh)
a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5% . Tính số học sinh nữ của trường đó.
Tóm tắt
Muốn tìm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
Bài giải
52,5% : ... học sinh?
100% : 800 học sinh
1% : ... học sinh
b, Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5 000 (đồng)
Đáp số: 5 000 đồng
Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
Tóm tắt:
1 000 000 đồng
100%:
0,5%:
…… đồng ?
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5 000 (đồng)
Đáp số: 5 000 đồng
Bài 1: Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A.
Tóm tắt:
HS thích hát 75 % :
…học sinh?
Số học sinh thích tập hát là:
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh
Bài giải
100% : 32 học sinh
Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 : 100 x 0,5 = 15 000(đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 + 15 000 = 3 015 000 (đồng)
Đáp số : 3 015 000 đồng
CÁCH 1
Tóm tắt:
3 000 000 đồng
Tiền gửi :
Lãi 0,5% 1 tháng :
…… đồng ?
Số tiền gửi và tiền lãi: ……..đồng ?
Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 : 100 x 0,5 = 15 000(đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 + 15 000 = 3 015 000 (đồng)
Đáp số : 3 015 000 đồng
CÁCH 1
Tóm tắt:
3 000 000 đồng
100%:
0,5%:
…… đồng ?
Số tiền gửi và tiền lãi: ……..đồng ?
A. 50% số cây là:……
C. 75% số cây là:…..
B. 25% số cây là:……
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bài tập 3: Một vườn cây có 1200 cây.
Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm:
Ai nhanh hơn!
D. 5% số cây là:…..
600 cây
300 cây
900 cây
60 cây
Bài 4: Giá bán một chiếc bàn là 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu?
Tóm tắt:
Tiền vật liệu 60% :
Tiền công : ...đồng?
…đồng?
Số tiền vật liệu là:
500 000 x 60 : 100 = 300 000(đồng)
Số tiền công là:
500 000 - 300 000 = 200 000 (đồng) Đáp số: 200 000 đồng.
CÁCH 1
CÁCH 2
Coi số tiền bán bàn là 100%.
Số phần trăm tiền công là:
100% - 60% = 40%
Số tiền công là:
500 000 x 40 : 100 = 200 000 (đồng)
Đáp số: 200 000 đồng.
100% : 500 000 đồng
Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
Tóm tắt:
100% : 32 học sinh
HS 10 tuổi 75% :
HS 11 tuổi : ...học sinh?
…học sinh?
Số học sinh 10 tuổi là:
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là:
32 – 24 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
CÁCH 1
CÁCH 2
Coi số học sinh cả lớp là 100%.
Số phần trăm học sinh 11 tuổi là:
100% - 75% = 25%
Số học sinh 11 tuổi là:
32 x 25 : 100 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Bài giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000(đồng)
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)
Đáp số : 5 025 000 đồng
CÁCH 1
Tóm tắt:
1 000 000 đồng
100%:
0,5%:
…… đồng ?
Số tiền gửi và tiền lãi: ……..đồng ?
Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Bài giải
Coi số tiền gửi là 100%.
Sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi chiếm số phần trăm là:
100% + 0,5% = 100,5%
Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 : 100 x 100,5 = 5 015 000 (đồng)
Đáp số : 5 015 000 đồng
CÁCH 2
Tóm tắt:
3 000 000 đồng
100%:
0,5%:
…… đồng ?
Số tiền gửi và tiền lãi: ……..đồng ?
A. 50% số cây là:……
C. 75% số cây là:…..
B. 25% số cây là:……
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BÀI TẬP: Một vườn cây có 1200 cây.
Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm:
Ai nhanh hơn!
D. 5% số cây là:…..
600 cây
300 cây
900 cây
60 cây
Muốn tìm số % của một số ta có thể lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số% hoặc lấy số đó nhân với số% rồi chia cho 100.
A. 50% số học sinh của lớp là:……
C. 75% số học sinh của lớp là:…..
B. 25% số học sinh của lớp là:……
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BÀI TẬP: Lớp 5E có 40 học sinh. Hãy tính nhẩm:
Ai nhanh hơn!
D. 20% số học sinh của lớp là:…..
20 học sinh
10 học sinh
30 học sinh
8 học sinh
CHÀO CÁC EM!
 
Gửi ý kiến