Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Family Life. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:23' 14-08-2021
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
ĐỖ VĂN BÌNH
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
LẬP THẠCH – VĨNH PHÚC
WELCOME TO
MY DIGITAL TEACHING PLANS
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Chi tiết liên hệ: binhbac72@gmail.com
https://violet.vn/quocbinh72
https://facebook.com/d.q.binh
https://www.youtube.com/channel/UCr9-RZ7LvDXAAOibSAsC8Mg
tel: +84987827866
Câu hỏi đuôi: Question-tags
1. Luôn dùng đại từ nhân xưng chủ ngữ và dạng phủ định viết tắt cho đuôi.
Eg. Lan liked it, didn’t Lan? (X) Lan liked it, didn’t she? (v)
2. Đối với động từ to be "Am": Chúng ta không dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôi.
Eg. I am wrong, amn’t I? (X) I am wrong, aren’t I? (v)
3. Chủ ngữ của lời dẫn là: someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, these, those, thì dùng chủ ngữ “they” cho đuôi.
Eg. No one liked it, did they?
4. Chủ ngữ của lời dẫn là: something, nothing, anything, everything, this, that, thì dùng chủ ngữ “it” cho đuôi.
Eg. Something didn’t meet your need, did it?
S + V + O, trợ động từ + đại từ?
5. Nếu ở mệnh đề dẫn có chứa các từ no/ neither/ not/ never/ hardly/ rarely/ scarcely/ seldom/ barely/ little/ few/… thi ta dùng đuôi khảng định (bởi các từ đã nêu có nghĩa phủ định).
Eg. He hardly understands what I say, does he?
6. Let’s V, shall we?
Eg. Let’s eat out tonight, shall we?
7. Don’t/ Never V, will you?
Eg. Never do that again, will you?
8. V, will/would/can/could/may you?
Eg. Do me a favor, will you?
9. Trên thực tế còn nhiều hình thức câu hỏi đuôi đặc biệt với had better/must/câu cảm thán, nhưng với khuôn khổ yêu câu của bài thi TN THPT chúng ta không đề cập đến.

01. Michael rarely returns to his hometown, ________?
A. doesn’t he B. hasn’t he C. does he D. has he
02. Jenny’s always wanted to get to the top of her career, _________?
A. isn’t she B. hasn’t her C. has she D. hasn’t she
03. Let’s go to the library, __________?
A. would we B. will we C. should we D. shall we
Practice Exercise: Bài tập thực hành
04. Your brother hardly talks to anyone, _________?
A. does he B. is he C. doesn`t he D. isn`t he
05. She doesn`t believe you, _________?
A. doesn`t she B. does she C. is she D. isn’t she
06. It didn`t matter very much, _________?
A. did it B. didn`t it C. didn`t this D. did this
07. There was an exciting football match on TV last night, _________?
A. wasn’t it          B. was not there  C. wasn’t there   D. was it
08. Nam wishes he had worked hard last year, _________?
A. hadn’t Nam    B. hadn’t he         C. doesn’t Nam   D. doesn’t he
09. I’m wrong, _________?
A. am not   B. aren’t I             C. are not   D. amn’t
10. You stayed home last night, _________?
A. had you          B. would you       C. didn’t you      D. did you
11. George hadn`t been there before, _________?
A. hasn`t he B. hadn`t he C. had he D. does he
12. The children weren`t surprised, _________?
A. were they B. weren`t they C. did they D. didn’t they
13. You wouldn`t like another drink, _________?
A. wouldn`t you B. would you C. are you D. don’t you
14. Tom invited us to come to his party, _________?
A. hadn’t he       B. couldn’t he      C. wasn’t he         D. didn’t he
15. Mary couldn`t leave the children alone, _________?
A. doesn`t she B. could she C. does she D. couldn’t she
16. You aren`t doing anything tonight, _________?
A. don`t you B. are you C. aren’t you D. do you
17. You wouldn`t mind helping me with this, _________?
A. wouldn`t you B. would you C. are you D. don’t you
18. She doesn`t believe you, _________?
A. doesn`t she B. does she C. is she D. isn’t she
19. It didn`t matter very much, _________?
A. did it B. didn`t it C. didn`t this D. did this
20. He shouldn`t put so much salt in it, _________?
A. doesn`t he B. shouldn`t he C. should he D. does he
_____Hết______
 
Gửi ý kiến