Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Văn Long
Ngày gửi: 16h:44' 28-10-2014
Dung lượng: 922.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 5/2

Đặng Hữu Hoàng
Giáo viên : Phuøng Vaên Long
Môn: TỐN
TRU?NG TI?U H?C LONG HUNG B3
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Bài toán : Một người đi xe đạp từ 6 giờ 30 phút đến 7giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của người đi xe đạp.
Giải:
Thời gian người đi xe đạp là:
7giờ 45 phút - 6 giờ 30phút = 1giờ 15 phút.
= 1, 25 (giờ). Vận tốc của người đi xe đạp là :
30 : 1,25 = 24 (km/giờ).
Đáp số : 24 km/giờ.
Toán:
Bài giải:
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 ( km).
Đáp số: 170 km.
Một ô tô trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ô tô.
a/ Bài toán 1:
Tóm tắt:
Vận tốc :
Thời gian :
42,5 km/giờ
4 giờ
Quãng đường : ….km ?
Quy tắc: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc
nhân với thời gian.
( s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.)
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
s = v x t
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Quãng đường
Toán :
Bài toán 2 : Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được .
Tóm tắt:
Vận tốc : 12 km/giờ.
Thời gian : 2 giờ 30phút
Quãng đường : .. km?
s = v x t
Bài giải
2giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số : 30 km


Thư giãn
Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ.
Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.
Tóm tắt:
Bài giải:
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Vận tốc:
15,2 km/giờ.
Thời gian :
…Km ?
Quãng đường:
Bài1:
s = v x t
3giờ
Bài 2:
Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
Tóm tắt:
v :
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Bài giải
15 phút = 0,25 giờ.
Quãng đường người đó đi xe đạp được là:
12,6 x 0,25 = 3,15 ( km).
Đáp số: 3,15 km.
12,6 km/ giờ.
t :
? km.
s :
s = v x t
15 phút
Quy tắc: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc
nhân với thời gian.
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
s = v x t
Muốn tính quãng đường ta làm thế nào ?
5km
60km
36km
10km/giờ
 
Gửi ý kiến