Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Giao thoa sóng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: copy từ violet và chỉnh sửa
Người gửi: Hồ Thị Thanh Xuân
Ngày gửi: 20h:55' 21-10-2021
Dung lượng: 754.9 KB
Số lượt tải: 300
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề 2
(tiếp theo)
SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
GIAO THOA SÓNG
SÓNG DỪNG
Phần 2
GIAO THOA SÓNG
S1
S2
I. HIÊN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC
Vân giao thoa
Hai nguồn cùng pha
Thế nào là hiện tượng giao thoa
của hai sóng?
+ Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng gặp nhau làm xuất hiện các đường cực đại và cực tiểu nằm xen kẻ nhau.

+ Các đường cực đại và cực tiểu có dạng là các đường hyperbol ( vân giao thoa)
Vân giao thoa
I. HIÊN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC
Tại sao trong vùng hai sóng gặp nhau, có những điểm nước đứng yên và có những điểm nước dao động rất mạnh ?
I. HIÊN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC
Tiết 14. Bài 8: GIAO THOA SÓNG
Trong vùng hai sóng gặp nhau, có những điểm nước đứng yên vì tại đó hai sóng gặp nhau và triệt tiêu lẫn nhau ; còn có những điểm nước dao động rất mạnh vì hai sóng gặp nhau và tăng cường lẫn nhau.
Tiết 14. Bài 8: GIAO THOA SÓNG
I. HIÊN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC
II. CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU
1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa
Sóng tổng hợp tại M:
Giả sử hai sóng tại S1 và S2 có cùng biên độ, tần số f, cùng pha dao động
Biên độ dao động tổng hợp tại M là:
II. CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU
2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa
a. Vị trí các cực đại giao thoa:
 
Những điểm cực đại có hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng một số nguyên lần bước sóng.
II. CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU
2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa
b. Vị trí các cực tiểu giao thoa:
 
Những điểm cực tiểu có hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng bán nguyên lần bước sóng.
Đường cực đại ứng với k = 0
( cực đại trung tâm hay vân trung tâm) trùng với đường trung trực của S1S2 nhận làm trục đối xứng của họ hypebol
bậc 2
Vân cực tiểu thứ 2
Vân cực đại trung tâm
Vân cực tiểu thứ 1
Vân cực đại bậc 1
bậc 2
bậc 1
Thứ nhất
Ct thứ 2
III. ĐIỀU KIỆN GIAO THOA. SÓNG KẾT HỢP
Hai nguồn sóng phải là hai nguồn kết hợp:
+ Dao động cùng phương, cùng tần số.
+ Hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Điều kiện giao thoa:
Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.
Chú ý:
Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng,
Mọi quá trình sóng đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa.
Ngược lại, quá trình vật lí nào gây ra được hiện tượng giao thoa
cũng tất yếu là một quá trình sóng.
Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, tại điểm M nằm trên đường cực đại thứ 3 cách hai nguồn A và B lần lượt là 14 cm và 20 cm. Bước sóng là?
BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng A và B có bước sóng là 1 cm. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại. Vậy M nằm trên đường cực đại thứ mấy?
A. Cực đại thứ 2 B. Cực đại thứ 4.
C. Cực đại thứ 6 D. Cực đại thứ 8
BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng A và B có bước sóng là 4 cm. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 22 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Vậy M nằm trên đường cực tiểu thứ mấy?
A. Cực tiểu thứ 2 B. Cực tiểu thứ 3
C. Cực tiểu thứ 4 D. Cực tiểu thứ 5
BÀI TẬP CƠ BẢN
Mở rộng
Công thức tính số đường (điểm) cực đại giữa 2 nguồn:
+ L: khoảng cách giữa 2 nguồn (m ; cm )
+ λ: Bước sóng ( m ; cm )
Ví dụ:
Câu 11. Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là bao nhiêu?
BÀI TẬP CƠ BẢN
Mở rộng
Công thức tính số đường (điểm) cực tiểu giữa 2 nguồn:
+ L: khoảng cách giữa 2 nguồn (m ; cm )
+ λ: Bước sóng ( m ; cm )
Câu 18. Có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10,4 cm trên mặt nước, dao động cùng pha. Biết bước sóng là 4 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là
A. 5 điểm B. 3 điểm. C. 2 điểm. D. 6 điểm.
BÀI TẬP CƠ BẢN
Mở rộng
Đặc điểm của các vân cực đại và vân cực tiểu giao thoa:
- Đường cực đại và đường cực tiểu nằm xen kẻ nhau và đối xứng qua đường trung tâm.
- Nếu 2 nguồn sóng cùng pha thì đường trung tâm là đường cực đại.
- Nếu 2 nguồn sóng ngược pha thì đường trung tâm là đường cực tiểu.
- Khoảng cách giữa 2 đường cực đại hoặc 2 đường cực tiểu liên tiếp là λ / 2.
Câu 20. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 10 cm/s. B. 20 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s.
BÀI TẬP CƠ BẢN
 
Gửi ý kiến