Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Vật lí > Vật lí 12 >


Bài 1. Dao động điều hoà (49 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 2. Con lắc lò xo (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Con lắc đơn. (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Giao thoa sóng (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sóng dừng (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Các mạch điện xoay chiều (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Máy phát điện xoay chiều (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mạch dao động (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Điện từ trường (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Sóng điện từ (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tán sắc ánh sáng (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Giao thoa ánh sáng (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Các loại quang phổ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tia X (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sơ lược về laze (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Phóng xạ (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Phản ứng phân hạch (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Các hạt sơ cấp (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Cấu tạo vũ trụ (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (559 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0