Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Danh Hanh
Ngày gửi: 21h:59' 06-10-2021
Dung lượng: 761.1 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY

GV: NGUY?N THANH TNG
TRONG CHƯƠNG I, CHÚNG TA CẦN NGHIÊN CỨU CÁC KHÁI NIỆM:

HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH.
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
CÁC GÓC TẠO BỞI 1 ĐƯỜNG THẲNG CẮT 2 ĐƯỜNG THẲNG.
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
TIÊN ĐỀ ƠCLÍT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG.
KHÁI NIỆM ĐỊNH LÝ.
CHUONG 1 HÌNH H?C 7
Năm học: 2021-2022
Tiết 1
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
HÌNH HỌC 7
2 cách vẽ
góc đối đỉnh
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
a, Định nghĩa:
?
Trong hỡnh v? cũn c?p gúc d?i d?nh no n?a khụng? Vỡ sao?
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Bài 1. Cho góc xOy. Vẽ góc đối đỉnh của góc xOy và nêu cách vẽ của mình ?
b,Áp dụng
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
Cách 1:
- Vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm
Cách 2:
-Vẽ 1 góc khác góc bẹt
-Vẽ 2 tia đối của 2 cạnh của góc
Qua các phần vừa học, em hãy cho biết có mấy cách vẽ hai góc đối đỉnh khi không có yêu cầu về số đo?
?
x
y
x`
y`
x
O
y
y`
x`
Bài 2. Quan sát các hình vẽ dưới cho biết các cặp góc nào trong các hình vẽ dưới đây là cặp góc đối đỉnh, cặp nào không đối đỉnh ? Vì sao?
Hai góc thỏa mãn điều kiện gì thì hai góc đó đối đỉnh?
Hai góc đối đỉnh được tạo thành bởi hai đường thẳng cắt nhau
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
Tiết 1
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
Tiết 1
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
2. Tớnh ch?t c?a hai gúc d?i d?nh
Cho hình vẽ:
Hãy đo góc O1 và góc O3 . So sánh số đo hai góc đó.
Hãy đo góc O2 và góc O4 . So sánh số đo hai góc đó.
Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b.
?3
a, Bài tập
3
1
2
4
O
x
y
y`
x`
1
3
4
2
b, Tính chất
Hai góc đối đỉnh
bằng nhau
Góc xOy và góc... là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox` và cạnh Oy là ..... của cạnh Oy`.
Góc x`Oy và góc xOy` là ..........vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ... và cạnh ...........
Bài 1. Cho hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau
b, Bài tập:
S
S
D
x`Oy`
tia đối
hai góc đối đỉnh
Ox`
Oy là tia đối của cạnh Oy`
1
2
3
4
Gọi bốn góc O lần lượt là
Ta có
là 2 góc đối đỉnh nên:
là 2 gúc k? bự nờn
là 2 góc đối đỉnh nên:
Vậy:
2
3
4
Tròchơi
đi tìm bức ảnh bí mật
Nhà toán học Ơ - clit
1
Điền từ thích hợp vào chỗ trống (....) trong các phát biểu sau:
Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc ................
Hai đuường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc..................
Hai đuường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc ..................
Hai góc đối đỉnh thì ...............
đối đỉnh
đối đỉnh
kề bù
bằng nhau
Câu 1
x
O
y
x`
y`
Cho hai đuường thẳng xx` và yy` cắt nhau tai O, biết góc xOy bằng 600. Kết quả nào sau đây là đúng
A. x`Oy` = 1200
B. xOy` = 600
C. x`Oy = 600
600
Câu 2
1
2
3
4
M
Cho hình vẽ sau, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. M1 đối đỉnh với M2 và M2 đối đỉnh với M3 .
B. M1 đối đỉnh với M3 và M3 đối đỉnh với M4 .
C. M1 đối đỉnh với M3 và M2 đối đỉnh với M4 .
D. M4 đối đỉnh với M1 và M1 đối đỉnh với M3 .
Câu 3
Cho hình vẽ sau hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh có trong hình vẽ?
Tr? l?i:
Góc xOz đối đỉnh với góc x`Oz`
Góc xOz` đối đỉnh với góc zOx`
Câu 4
Nhà toán học Ơ-clit
Khoa h?c g?n li?n v?i tờn tu?i nh toỏn h?c Hi L?p vi d?i O-clit (Euclide). O-clit sinh ? A-ten, s?ng kho?ng 330-275 tru?c Cụng nguyờn, du?c hong d? Ptụ-lờ-mờ I m?i v? lm vi?c ? A-lờc-xan-dri, m?t trung tõm khoa h?c l?n th?i c? trờn b? bi?n Dịa Trung H?i. b?ng cỏch ch?n l?c, phõn bi?t cỏc lo?i ki?n th?c hỡnh h?c dó cú, b? sung, khỏi quỏt v s?p x?p chỳng l?i thnh m?t h? th?ng ch?t ch?, dựng cỏc tớnh ch?t tru?c d? suy ra tớnh ch?t sau, b? sỏch co b?n d? s? c?a O-clit dó d?t n?n múng cho mụn hỡnh h?c cung nhu ton b? toỏn h?c c? d?i. Cú th? núi h?u h?t ki?n th?c hỡnh h?c ? c?p trung h?c c? s? hi?n nay d?u dó du?c d? c?p m?t cỏch cú h? th?ng, chớnh xỏc trong b? sỏch "Co b?n" g?m 13 cu?n do Euclid vi?t ra. B? sỏch g?m 13 cu?n: sỏu cu?n d?u g?m cỏc ki?n th?c v? hỡnh h?c ph?ng, ba cu?n ti?p theo cú n?i dung s? h?c du?c trỡnh by du?i d?ng hỡnh h?c, cu?n th? mu?i g?m cỏc phộp d?ng hỡnh cú liờn quan d?n d?i s?, 3 cu?n cu?i cựng núi v? hỡnh h?c khụng gian. T?c truy?n r?ng cú l?n vua Plụ-lờ-mờ h?i Euclid: "Li?u cú th? d?n v?i hỡnh h?c b?ng con du?ng khỏc ng?n hon khụng?". ễng tr? l?i ngay: "Tõu b? h?, trong hỡnh h?c khụng cú con du?ng dnh riờng cho vua chỳa".
Bài tập 1. Vẽ góc xOy có số đo bằng . Vẽ góc xOy’ là góc kề bù với góc xOy. Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox
a. Các cặp góc nào đối đỉnh?Vì sao?
b.Tính số đo các góc đỉnh O ( khác góc bẹt ) có trong hình vẽ.
BĂI T?P C?NG C?

Bài tập 2. Cho góc AOB (khác góc bẹt), tia OM là tia phân giác của góc AOB.
Vẽ OA’ là tia đối của tia OA, OB’ là tia đối của tia OB
ON là tia phân giác của góc A’OB’.
Chứng minh góc AOM = góc B’ON
BĂI T?P C?NG C?
Hướng dẫn về nhà:
1)Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh
2)Làm các bài tập TR 82- 83( SGK).
Bài tập khuyến khích
Cho đường thẳng xy cắt đường thẳng zt tại O, biết xÔt = 4xÔz. Tính xÔt, tÔy, yÔz, zÔx.
Cho 2 đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O. Gọi Om và On thứ tự là phân giác của góc xOy và x`Oy`. Chứng minh rằng Om và On là hai tia đối nhau.
Bài tập 3.
 
Hai góc
đối đỉnh
Định nghĩa
Tính chất
Cách vẽ
Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Cách 1:
V? 2 du?ng th?ng c?t nhau t?i m?t di?m
Cách 2
-V? m?t gĩc khc gĩc b?t
- V? 2 tia d?i c?a hai c?nh c?a gĩc dĩ
 
Gửi ý kiến