Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Health. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bình Chương
Ngày gửi: 20h:55' 18-09-2021
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 507
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
English - grade 7
Teacher’s name :
VAN THI MAI THU
Unit 2:
HEALTH
NEW LESSON
A CLOSER LOOK 1
Health problems
*Network
flu
Put on weight
spots
sunburn
allergy
sickness
* Vocabulary:
Sore throat (n):
Đau họng
Earache (n):
Đau tai
Stomachache (n):
Đau dạ dày
Yếu ớt
Weak (adj):
Ho
Cough (v):
Have a temperature:
Sốt
1. …………………
2. ………………….
3. …………….
4. ……………………
5. ………………
6. ………………
(an) allergy
sickness
flu
(put on) weight
sunburn
spots/pimples
Look and write the names of the health problems
Warm up:
7. …………………
8. ………………….
9. …………….
10. …………………
11. …………………….
12. ………………..
a sore throat
a headache
a cough
a temperature
a stomachache
an earache
1. Put the words about health problems into correct columns.
cough
headache
toothache
earache
sore throat
temperature
stomachache
allergy
……
(the) flu
spots
sunburn
toothache
earache

sick
tired
weak
dizzy
itchy

flu
sunburn
allergy
Tired / weak
2. Now, read the doctor’s note about his patients and fill in the missing words.
P 1: She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she has…………....
P 2: He keeps sneezing and coughing. I think he has ……………
P 3: He looks so ………. He can’t keep his eyes open! He is very hot too – he has a …………..…
P 4: He ate some seafood yesterday. Now he feels ………. He says he has a ………………
P 5: He is holding his neck. I think he has a ……………….
sunburn
(the) flu
tired
temperature
sick
stomachache
sore throat
3. Role – play the meeting with the doctor. Use the cue in 1,2 or your own health problems
You: Hi doctor Thao.
Doctor: Hi, …………………….……….
You: I was outside all day yesterday.
I feel very hot and my face is red.
Doctor: I see. I think you have a sunburn.
* PRONUNCIATION
1. Listen and circle the words you hear.
Fat
Ferry
Vast
Vault
Save
Leave
6. Listen and circle the word(s) with the /f/ or /v/ sounds. Then say the sentences.
Fast food isn`t healthy.
I have felt sick all day.
Obesity is a problem - people are getting fatter.
Having a healthy lifestyle is important.
Too many sweets give you toothache.
/f/
/f/
/v/
/f/
/f/
/v/
/f/
/v/
- Learn new words by heart.
- Practise the exercises again.
- Prepare: A closer look 2.
HOMEWORK
Goodbye!
See you again!
 
Gửi ý kiến