Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 7 >


Unit 1. My hobbies. Lesson 1. Getting started (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 2. A closer look 1 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 3. A closer look 2 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 4. Communication (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 5. Skills 1 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My hobbies. Lesson 6. Skills 2 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. My Hobbies. Lesson 7. Looking back & project (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 2. A closer look 1 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 3. A closer look 2 (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 4. Communication (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 5. Skills 1 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 6. Skills 2 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Health. Lesson 7. Looking back & project (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 1. Getting started (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 2. A closer look 1 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 3. A closer look 2 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 4. Communication (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 5. Skills 1 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 6. Skills 2 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Community Service. Lesson 7. Looking back & project (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 1. Getting started (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 4. Communication (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 5. Skills 1 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 6. Skills 2 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Music and Arts. Lesson 7. Looking back & project (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 2. A closer look 1 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 3. A closer look 2 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 4. Communication (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 5. Skills 1 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 6. Skills 2 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 7. Looking back & project (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 4. Communication (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 7. Looking back & project (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 2. A closer look 1 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 4. Communication (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 5. Skills 1 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 6. Skills 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Traffic. Lesson 7. Looking back & project (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 2. A closer look 1 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 3. A closer look 2 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 4. Communication (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 6. Skills 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Films. Lesson 7. Looking back & project (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 1. Getting started (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 2. A closer look 1 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 3. A closer look 2 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 4. Communication (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 5. Skills 1 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 6. Skills 2 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Festivals Around the World. Lesson 7. Looking back & project (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 2. A closer look 1 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 3. A closer look 2 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 4. Communication (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 6. Skills 2 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 7. Looking back & project (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 1. Getting started (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 2. A closer look 1 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 3. A closer look 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 5. Skills 1 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 6. Skills 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 7. Looking back & project (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 1. Getting started (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 2. A closer look 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 3. A closer look 2 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 4. Communication (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 6. Skills 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 7. Looking back & project (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0