Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thiên Ân
Người gửi: Nguyễn Thiên Ân
Ngày gửi: 19h:56' 27-03-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
GDCD 8

BÀI 20:HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN
(TiẾT 2)
II. Nội dung bài học
2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992
Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào? Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?
Bản chất của nhà nước ta là gỡ?
Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về nh?ng vấn đề gỡ.
a. Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào? Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 nam 1992.
Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương, 114 di?u.
b. Bản chất của nhà nước ta là gỡ?
Hiến pháp nam 1992
Diều 2.
Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, v nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh gi?a giai cấp công nhân vơí giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
c. Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về nh?ng vấn đề gỡ?

Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về:
Chế độ chính trị
Chế độ kinh tế
Chính sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ
Bảo vệ tổ quốc
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Tổ chức bộ máy nhà nước
=> Kết luận
Hiến pháp là đạo luật quan trọng của nhà nước.
Hiến pháp điều chỉnh nh?ng quan hệ cơ bản nhất của một quốc gia, định hướng cho đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
II. Nội dung bài học
3. Tỡm hiểu việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp
Cơ quan nào có quyền lập ra Hiến Pháp, Pháp luật?
Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến pháp và thủ tục như thế nào?
II. Nội dung bài học
3. Tỡm hiểu việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp
Hiến pháp nam 1992
Diều 147:
Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Diều 83:
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
=> Kết luận
Quốc hội là cơ quan có quyền lập ra Hiến pháp và pháp luật.
Quốc hội cũng là cơ quan duy nhất có quyền sửa đổi Hiến pháp song phải tuân theo thủ tục. Dó là phải thông qua các đại biểu Quốc hội và phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu tán thành
Vỡ vậy: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất.

THẢO LUẬN:
Em hãy nêu những việc làm mà em đã thực
hiến đúng Hiến pháp? (ở trường, lớp…)
Những việc làm mà em đã thực hiện đúng
pháp luật? ( khi tham gia giao thông…)
Bản thân em là Học sinh cần phải làm gì để
thực hiện đúng Hiến pháp và Pháp luật?
III. Bài tập
Lớp chia làm ba nhóm làm bài tập theo sự phân công như sau.
Nhóm 1: Làm bài tập 1 (Trang 57 - SGK)
Nhóm 2: Làm bài tập 2 (Trang 57 - SGK)
Nhóm 3: Làm bài tập 3 (Trang 58 -SGK)
Bài tập 1: Nhóm 1
2
40
101; 131
15; 23
52; 57
Bài tập 2: Nhóm 2
X
X
X
X
X
X
Bài tập 3: Nhóm 3
Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cơ quan quản lí nhà nước
Toà án nhân dân tỉnh
Cơ quan kiểm sát
Trò chơi ô chữ
CHUẨN BỊ:
Ôn lại kiến thức đã học
Làm bài tập trong SGK
Xem trước phần đặt vấn đề, trả lời các câu hỏi gợi ý bài 21
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến