Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thu Hương
Ngày gửi: 21h:21' 14-03-2009
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Tiết 52:

I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong:
1.Chất quang dẫn:

2.Hiện tượng quang điện trong:Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
e d?n
Lỗ trống
Lỗ trống
Hiện tượng quang điện trong
? C1: So sỏnh d? l?n c?a gi?i h?n quang d?n v?i d? l?n c?a gi?i h?n quang di?n?
II.Quang điện trở


2.Cấu tạo :
3.§Æc ®iÓm:
1.Đ?nh nghia:
3. Cấu tạo v
hoạt động:
b.Hoạt động:
a. Cấu tạo:
Chiếu chùm sáng thích hợp....
III. Pin quang điện
1.Đ?nh nghia:
2.Hiệu suất:
? Khi chiếu chùm sáng thích hợp vào lớp kim lo?i mỏng ở trên thì x?y ra hi?n tu?ng gỡ ?
? C2: So sỏnh d? l?n su?t di?n d?ng c?a pin quang di?n v?i su?t di?n d?ng c?a pin hoỏ h?c?
Pin hoá học E = 1,5V;
Pin quang điện E = 0.8V
4. ?ng dụng pin quang điện
Pin m?t trời l?p ? các máy tính b? túi
Pin m?t trời l?p ? các v? tinh nhân tạo
Pin m?t trời l?p ? các phương tiện s? dụng nang lu?ng m?t tr?i ( ôtô, máy bay)...
Đã
Pin quang điện dùng để nạp điện cho máy ảnh, điện thoại di động ….


Pin dẻo, có thể uốn cong được nên có thể lắp bất cứ chỗ nào.
? So sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong?
Câu 1: Điện trở của quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?
A.Có giá trị rất lớn
Câu 2: Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra, trong chất bán dẫn hạt mang điện tham gia vào quá trình dẫn điện là:
A.Êlectrôn và các ion dương
B. Êlectron và các ion âm
C. Êlectrôn và hạt nhân
D.Êlectrôn và lỗ trống.
B. Có giá trị rất nhỏ
C. Có giá trị không đổi
D. Có giá trị thay đổi được
1
2
3
4
5
6
Đây là một hiện tượng vật lí, là hiện tượng …
VUI ĐỂ HỌC
9
1. Đây là hạt mang điện tích nguyên tố âm?
2. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng ….?
3. Chùm sáng là tập hợp các … , có năng lượng
xác định

4. …không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
5. Các chất như: Ge, Si, PbS, CdSe … là chất gì?
6. Đây là hạt tải điện trong chất bán dẫn?
 
Gửi ý kiến