Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Hoá trị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tịnh
Ngày gửi: 21h:44' 08-11-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.
* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học.
1. Hiện tượng vật lý là gì ? Hiện tượng hoá học là gì ?
2. Cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hoá học.
a. Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo ra khí lưu huỳnh đioxit có mùi hắc.
Hiện tượng hoá học
b. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
c. Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.
d. C?n d? trong l? b? bay hoi.
Hiện tượng vật lý
Hiện tượng hoá học
Hiện tượng vật lý

Tiết 18
Bài 13

PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Định nghĩa
- Định nghĩa
Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.
Ví dụ:
b. Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo ra chất Sắt (II)
Sunfua
a. Đường đun nóng bị phân hủy thành than và nước
Phương trình chữ của phản ứng hóa học (PƯHH)
a, Đường
t0
Than + Nước
b, Lưu huỳnh + Sắt
t0
Sắt (II) sunfua
- Cách ghi phương trình chữ của phản ứng hoá học?
Tên các chất
tham gia phản ứng
Tên các chất
Sản phẩm
Chất ban đầu bị biến đổi gọi là chất tham gia phản ứng.
Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm (hay chất tạo thành).
- Cách đọc PƯHH:
Đường
t0
Than + Nước
Đọc là: Đường bị nhiệt phân huỷ tạo thành than và nước
Lưu huỳnh + Sắt
t0
Sắt (II) sunfua
Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng (phản ứng) với sắt tạo ra chất sắt (II) sunfua
 Vậy: Khi đọc dấu (+) ở phần các chất tham
gia phản ứng ta đọc là (tác dụng) hoặc (phản
ứng). Đọc dấu ta đọc là tạo thành.
Đọc dấu (+) ở phần sản phẩm ta đọc là (và)
Thí dụ: Viết phương trình chữ và đọc phương trình của phản ứng:
Lưu huỳnh cháy trong khí oxi tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit)
Phương trình chữ của phản ứng :
Lưu huỳnh + oxi
Lưu huỳnh đioxit
t0
Đọc: Lưu huỳnh tác dụng (phản ứng) với oxi tạo thành lưu huỳnh đioxit.
Vậy khối lượng chất tham gia và khối lượng sản phẩm trong quá trình phản ứng có sự biến đổi gì không ?

 Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.
II. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Theo sơ đồ phản ứng sau, thảo luận nhóm và điền vào bảng theo nội dung ?
- Diễn biến
* So sánh chất tham gia và sản phẩm:
Liên kết giữa các nguyên tử ?
Số lượng nguyên tử ?
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.
- Trong phản ứng hoá học:
+ Liên kết giữa các nguyên tử: thay đổi
+ Số lượng nguyên tử: không thay đổi (nguyên tử được bảo toàn)
“ Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.
* Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học?
- Kết luận:
Nội dung cần nhớ
* Định nghĩa phản ứng hoá học, chất phản ứng, sản phẩm.
* Cách ghi và đọc phản ứng hoá học.
* Diễn biến của phản ứng xảy ra như thế nào?
* Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
* Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là..................................................(1). Chất bị biến đổi trong phản ứng gọi là ........................................ (2), chất mới sinh ra là …...............(3)
Trong quá trình phản ứng, lượng chất ............................(4) giảm dần, lượng chất ........................…(5) tăng dần.
phản ứng hoá học
chất phản ứng
sản phẩm
Bài tập 1:
phản ứng
sản phẩm
Bài tập củng cố:
*Phản ứng giữa magie và axit clohiđric tạo ra magie clorua và khí hiđro. Em hãy:
Bài tập 2:
- Viết phương trình chữ của phản ứng ?
Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào ?
- Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra ?
So sánh số nguyên tử trước và sau phản ứng ?
Bài tập 2:
Magiê + Axit clohiđric
Magiê clorua + Khí hiđrô
*Trước phản ứng: Một nguyên tử clo liên kết với 1 nguyên tử hiđrô.
*Sau phản ứng: Một nguyên tử magiê liên kết với 2 nguyên tử clo. Hai nguyên tử hiđrô liên kết với nhau.
*Vậy: Phân tử axit clohiđric bị biến đổi. Phân tử magiê clrua, phân tử hiđrô được tạo ra.
* Số nguyên tử trước và sau phản ứng: không đổi (1 nguyên tử Magiê, 2 nguyên tử Clo, 2 nguyên tử hiđrô).
* Phương trình chữ của phản ứng
Bài tập 3 (SGK-50)
Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy. Cho biết các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này? Biết hơi nến (parafin) cháy trong không khí tạo ra khí cácbon đioxit và nước.
Parafin + Khí ôxi
t0

Chất tham gia: Parafin; ôxi
Sản phẩm: Cácbon điôxit; nước.
Bài tập
Cácbon điôxit + nước
 Về nhà :
Học bài theo nội dung cần nhớ
Làm bài tập 2, 3, 4 trang 50 SGK
Bài tập13.2; 13.3 SBT hoá 8/ trang 16
Chuẩn bị phần III, IV của bài phản ứng hóa học.
Đọc bài đọc thêm trang 51 SGK
Dặn dò:
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến