Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 15h:42' 10-08-2018
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 611
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Kim Thu)
§1. khái niệm
về khối đa diện
Tải toàn bộ giáo án tại: www.TaiLieuTui.blogspot.com
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
Hình lập phương
Khối Rubic
Hình lập phương
ABCD.A’B’C’D’
Khối lập phương
ABCD.A’B’C’D’
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
Hình chóp S.ABCD
Khối chóp S.ABCD
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
Hình lăng trụ ngủ giác
ABCDE.A’B’C’D’E’
Khối lăng trụ ngủ giác
ABCDE.A’B’C’D’
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN
Xét các mặt phẳng màu
xanh, vàng, tím ?
Xét các mặt phẳng màu
Xanh lá cây và xanh lam ?
II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN
Hình đa diện:
1. Khái niệm về hình đa diện
Hoặc không có điểm chung
Hoặc chỉ có 1 đỉnh chung
Hoặc chỉ có 1 cạnh chung
b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.
Mặt
Đỉnh
Cạnh
II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN
2. Khối đa diện
Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện ấy.
Các hình sau đây không phải là khối đa diện.
Vì sao?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
1. Phép dời hình trong không gian
Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M’ xác định duy nhất được gọi là một phép biến hình trong không gian.
Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm tùy ý.
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
1. Phép dời hình trong không gian
a) Phép tịnh tiến
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
1. Phép dời hình trong không gian
b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)
(P) là mặt phẳng trung trực của MM’
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
1. Phép dời hình trong không gian
c) Phép đối xứng tâm O
O là trung điểm của MM’
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
1. Phép dời hình trong không gian
d) Phép đối xứng qua đường thẳng d
Đường thẳng d là đường trung trực của MM’
III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU
2. Hai hình bằng nhau
Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia.
 
Gửi ý kiến